Vlahović-Štetić, Vesna - bibliografija

Godine:                                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 392016
  Vrdoljak, Gabrijela ; Vlahović-Štetić Vesna ;
  Odnos ciljeva postignuća, strategija učenja i ocjena u srednjoškolskoj nastavi fizike / Psihologijske teme, 27 (2018), 2 ; str. 141-157.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=299916

  Scopus ID:2-s2.0-85050359768
  edit
 2. 366531
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos uključenosti u učenje fizike s ciljevima postignuća, subjektivnom vrijednosti i zavisnim samopoštovanjem / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 25 (2016), 1 ; str. 107-129. http://dx.doi.org/10.5559/di.25.1.06
  WOS:000376049800006
  Scopus ID:2-s2.0-84969199736
  edit
 3. 366467
  Ljubotina, Damir ; Juničić, Nataša ; Vlahović-Štetić Vesna ;
  Struktura i prediktori samoprocjene kreativnosti kod srednjoškolaca / Psihologijske teme, 24 (2015), 3 ; str. 369-399.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=219507

  Scopus ID:2-s2.0-84949568510
  edit
 4. 310473
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima / Društvena istraživanja, 22 (2013), 3 ; str. 475-495. http://dx.doi.org/10.5559/di.22.3.05
  Elektronička verzija članka
  WOS:000327051700005
  edit
 5. 373249
  Vrkić, Marta ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Uvjerenja o strategijama učenja, korištenje strategija učenja i uspjeh u studiju / Napredak (Zagreb. 1991) , 154 (2013), 4 ; str. 511-526.
  edit
 6. 309401
  Paić-Antunović, Jelena ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  The effect of feedback on the intensity of the illusion of linearity in high-school students’ solving of geometry problems / Review of psychology, 18 (2011), 1 ; str. 21-30.
  Elektronička verzija članka
  edit
 7. 309074
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Kad u matematici "više" zapravo znači "manje": Analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe / Psihologijske teme, 20 (2011), 1 ; str. 115-130.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-83755185729
  edit
 8. 309004
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Mišurac Zorica, Irena ;
  Studentski i učiteljski stavovi i uvjerenja o matematici / Odgojne znanosti, 12 (2010), 2 ; str. 385-397.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000288885200010
  Scopus ID:2-s2.0-79958704554
  edit
 9. 307215
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Rajter, Miroslav ;
  Illusion of linearity in geometry: Effect in multiple-choice problems / Mathematical Thinking and Learning, 12 (2010), 1 ; str. 54-67. http://dx.doi.org/10.1080/10986060903465871
  Elektronička verzija članka
  WOS:000293189300005
  Scopus ID:2-s2.0-77949344840
  edit
 10. 307966
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Imaju li medvjedići jednak broj bombona? Konceptualno razumijevanje osnovnih svojstava zbrajanja / Suvremena psihologija, 12 (2009), 1 ; str. 99-118.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268070900007
  Scopus ID:2-s2.0-68149160231
  edit
 11. 307732
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Arambašić, Lidija ;
  Children's solving of mathematical word problems: The contribution of working memory / Review of psychology, 15 (2008), 1-2, 35-43.
  Elektronička verzija članka
  edit
 12. 307245
  Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Self-concept of high school students with various levels of mathematical giftedness / Studia Psychologica, 50 (2008), 2 ; str. 169-178.
  WOS:000258362800005
  Scopus ID:2-s2.0-49449090892
  edit
 13. 306955
  Vizek Vidović, Vlasta ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj / Ljetopis socijalnog rada, 14 (2007), 2 ; str. 283-310.
  WOS:000257194300002
  edit
 14. 306622
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Nadilo, Marija ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  Brojenje: stječemo li prije načela ili vještinu? / Suvremena psihologija, 9 (2006), 1 ; str. 21-34.
  edit
 15. 305941
  Arambašić, Lidija ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Severinac, Ana ;
  Je li matematika bauk? Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod gimnazijalaca / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 6 (2005), 80 ; str. 1081-1102.
  Hrčak
  WOS:000236488500009
  Scopus ID:2-s2.0-30344460018
  edit
 16. 305939
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Zekić, Ivana ;
  Rezoniranje adolescenata u linearnim i nelinearnim zadacima proporcionalnosti / Suvremena psihologija, 7 (2005), 2 ; str. 215-229.
  edit
 17. 306183
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ; Mendek, Željka ;
  The role of students' age, problem type and situational context in solving mathematical word problems / Review of psychology, 11 (2004), 1-2 ; str. 25-33.
  edit
 18. 305531
  Vizek-Vidović, Vlasta ; Arambašić, Lidija ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Pet ownership in childhood and socio-emotional characteristics, work values and professional choices in early adulthood / Anthrozoos, 14 (2001), 4 ; str. 224-231.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366758
  Kolega, Maja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Profesionalno sagorijevanje školskih psiholog(inj)a u Hrvatskoj / Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 156 (2015), 4 ; str. 461-475.
  http://hrcak.srce.hr/166215
  edit
 2. 366525
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Poticanje ranih matematičkih pojmova i vještina putem digitalnih aplikacija iz projekta ICT-AAC / Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike, 16 (2015), 61 ; str. 22-27.
  edit
 3. 336337
  Kolega, Maja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Potreba za supervizijom školskih psiholog(inj)a u Hrvatskoj / Ljetopis socijalnog rada, 21 (2014), 2 ; str. 295-311. http://dx.doi.org/10.3935/ljsr.v21i2.16
  Elektronička verzija članka
  WOS:000347267100005
  Scopus ID:2-s2.0-84918564984
  edit
 4. 309277
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Iluzija linearnosti / Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike, 47 (2011), str. 12-17.
  Elektronička verzija članka
  edit
 5. 308335
  Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Matematika za život / Dijete, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece rane školske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima, 24 (2009), str. 2-5.
  edit
 6. 306773
  Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Primjerenost nastave matematike dobi učenika / Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike, 6 (2005), 24 ; str. 17-24.
  edit
 7. 306772
  Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Psihologija učenja i poučavanja matematike / Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike, 4 (2003), 15 ; str. 5-14.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379627
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Students' engagement in learning physics: a subject-specific approach / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 193-203.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917339.Pavlin-Bernardi_Putarek_Rovan_Petrievi_i_Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit
 2. 380077
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Personality and engagement in learning physics: the mediating effect of achievement goals / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 205-215.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917342.Petrievi_Rovan_Pavlin-Bernardi_Putarek__Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit
 3. 373248
  Stančić, Zrinjka ; Frey-Škrinjar, Jasmina ; Car, Željka ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Pibernik, Jesenka ;
  Systems of support for persons with complex communication needs / 36th International ICT Convention MIPRO 2013. Rijeka : MIPRO, 2013, str. 700-704.
  edit
 4. 314087
  Prišćan, Sonja ; Horvat, Danijela ; Hoić-Božić, Nataša Pervan, Petar ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Results of the CARNet programme "Educational Projects" / U: Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Bekić, Zoran ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.). Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2003. Zagreb : SRCE University Computing Center Universitiy of Zagreb, 2003, str. 267-273.
  [Naziv skupa: The 25th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2003 (16-19.06. 2003. ; Cavtat, Hrvatska)]

  Scopus ID:2-s2.0-84898904639
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 315883
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Vojnović, Narcisa ;
  Rad s darovitima: stanje u sustavu i moguća poboljšanja / U: Pađen, Barbara (ur.). Identifikacija nadarenih - preduvjet potpori njihovom razvitku. Sisak : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2009, str. 47-58.
  [Naziv skupa: Identifikacija nadarenih - preduvjet potpori njihovom razvitku (16.03.2009. ; Sisak, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 373161
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Vlahović Štetić, Vesna ; Pavlin Bernardić, Nina ;
  Uporaba tehnologije u edukaciji djece: prikaz mogućnosti primjene aplikacija razvijenih u okviru ICT-AAC projekta za podržavanje i poticanje razvoja matematičkih i čitalačkih vještina u predškolskoj i ranoj školskoj dobi / 1. konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2015.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 379639
  Kozina, Mihael ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Ispitna anksioznost i percepcija nastavnog procesa: spolne razlike i odnos sa školskim postignućem / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 149.
  edit
 2. 373217
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Konstrukcija i validacija Skale uključenosti u nastavu fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 110-110.
  edit
 3. 373216
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos perfekcionizma, ličnosti učenika i ciljeva postignuća s uključenošću učenika pri učenju fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 111-111.
  edit
 4. 373252
  Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Kozina, Mihael ;
  Predictors and consequences of test anxiety / 37th STAR Conference. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 161-161.
  edit
 5. 373251
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos zavisnog samopoštovanja s ciljevima postignuća i uključenošću učenika pri učenju fizike / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2015, str. 193.
  edit
 6. 335662
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Povezanost motivacijskih uvjerenja s ponašajnom i emocionalnom uključenosti u učenje matematike / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 36-37.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5. - 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 7. 335519
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Ciljevi postignuća i motivacijska uvjerenja pri učenju matematike / U: Slišković, A. et al (ur.). Sažetci priopćenja XIX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014, str. 158.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29-31.05.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 8. 335557
  Rovan, Daria ; Šikić, Tomislav ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Razvoj interesa pri učenju eksponencijalnih i logaritamskih funkcija / 2. Dani obrazovnih znanosti Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama: Program i sažeci radova. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014, str. 61-62.
  [Naziv skupa: 2. Dani obrazovnih znanosti "Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama" (16. - 17. 10. 2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 335708
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Predicting interest and achievement in learning exponential and logarithmic functions / International Conference on Motivation 2014: Program and abstracts. 2014, str. 150-150.
  [Naziv skupa: International Conference on Motivation 2014 (12. - 14. 06. 2014. ; Helsinki, Finska)]
  edit
 10. 318136
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Subjektivna vrijednost znanja matematike - rezultati s različitih obrazovnih razina / 1. Dani obrazovnih znanosti: Program i sažeci radova. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012, str. 50-50.
  [Naziv skupa: 1. Dani obrazovnih znanosti (25.-26. 10. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 11. 318160
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Ivšac Pavliša, Jasmina ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  An evaluation of the communication application for children with special needs /
  [Naziv skupa: EAPRIL 2012 Conference (28.-30. 11. 2012. ; Jyväskylä, Finska)]
  edit
 12. 317197
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  The role of competence beliefs, task value, and achievement goals in predicting mathematics anxiety /
  [Naziv skupa: 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction "Education for a Global Networked Society" (29.08.-03.09.2011. ; Exeter, Velika Britanija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 13. 317198
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Lapaine, Valentin ;
  Illusion of linearity in multiple choice problems: magnitude of geometric shape's size change /
  [Naziv skupa: 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction "Education for a Global Networked Society" (29.08.-03.09.2011. ; Exeter, Velika Britanija)]
  edit
 14. 316776
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Struktura učeničkih motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima / U: Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). XVII. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja. Zadar : Sveučilište, Odjel za psihologiju, 2010, str. 99-99.
  [Naziv skupa: XVII. Dani psihologije u Zadru (27.-29.05.2010. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 15. 315896
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Arambašić, Lidija ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod učenika osnovne škole / U: Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka, Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja. Zagreb : Odsjek za psihologiju, 2009, str. 82-82.
  [Naziv skupa: 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa (22.-25.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 16. 316416
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Preschool children's understanding of basic addition principles / Book of abstracts - EARLI 2009. 2009
  [Naziv skupa: 13th Biennial Conference EARLI 2009 (25.-29. 08. 2009. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 17. 315679
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Rovan, Daria ;
  Konceptualno znanje o zbrajanju: analiza dječjih interpretacija osnovnih svojstava zbrajanja / U: Vulić-Prtorić, Anita ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle (ur.). XVI. Dani psihologije u Zadru: Sažetci radova. Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2008, str. 92-92.
  [Naziv skupa: XVI. Dani psihologije u Zadru (29.-31.5.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 18. 314874
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Arambašić, Lidija ;
  Dječje rješavanje problemskih matematičkih zadataka: doprinos radnog pamćenja / U: Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Jokić Begić, Nataša (ur.). XVII. dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ; Hrvatsko psihološko društvo, 2005, str. 83-83.
  [Naziv skupa: XVII. dani Ramira i Zorana Bujasa (15.12.-17.12.2005. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 19. 314089
  Arambašić, Lidija ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Relation between children's math grades and attitudes and parents' attitudes toward mathematics / U: Mason, Lucia ; Andreuzza, Silvia ; Arfe, Barbara ; Del Favero, Laura (ur.). 10th European Conference for Research on Learning and Instruction - Abstracts. Padova : CLEUP, 2003, str. 363.
  [Naziv skupa: 10th European Conference for Research on Learning and Instruction - Improving Learning, Fostering the Will to Learn (26-30.08.2003. ; Padova, Italija)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 335664
  Kuterovac Jagodić, Gordana ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Uloga računalne tehnologije u obrazovanju predškolske i školske djece / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 96-96.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5.- 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 2. 335681
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Kuterovac Jagodić, Gordana ;
  Primjena aplikacija razvijenih u okviru projekta ICT-AAC u podržavanju i poticanju razvoja matematičkih i čitalačkih vještina / U: Pavlin-Bernardić, Nina (ur.). Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama". Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2014., str. 22-23.
  [Naziv skupa: Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama" (15.-16. 05. 2014. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 373793
  Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Kozina, Mihael ;
  Predictors and outcomes of test anxiety / Stress and anxiety: coping and resilience . Berlin: Logos, 2017, str. 115-126.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312134
  Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Teorijski pristupi darovitosti / U: Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje). Zagreb : Insitut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008, str. 13-22.
  edit
 2. 311463
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Vizek Vidović, Vlasta ;
  Obrazovanje učitelja i nastavnika u Hrvatskoj / U: Vizek Vidović, Vlasta (ur.). Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005 (Biblioteka Znanost i društvo ; 15), str. 69-91.
  edit
 3. 360897
  Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Teorijski pristupi darovitosti / U: Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb : Insitut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2005, str. 13-22.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312891
  Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Ishodi učenja i konstruktivno poravnanje / U: Vizek Vidović, Vlasta (ur.). Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika. Priručnik za visokoškolske nastavnike. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 41-48.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 372434
  Vlahović-Štetić, Vesna ; Kamenov, Željka ;
  Kako ostvariti željene ishode u studijskim programima : priručnik za sveučilišne nastavnike / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, 2016. - 104 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531756112.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 334374

  Psihologija obrazovanja / 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : IEP : VERN, 2014. - 600 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi u bojama ; 27 cm. ISBN: 9789537057398 .
  edit
 2. 218616
  Vizek-Vidović, Vlasta ; Rijavec, Majda ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Miljković, Dubravka ;
  Psihologija obrazovanja / Zagreb : IEP : VERN, 2003. - 563 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9537057062 ; 9539924405 .
  edit

2.12 Završni istraživački izvještaj

 1. 393354
  Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Uloga subjektivne vrijednosti matematike u učeničkom pristupu učenju / . - .Filozofski fakultet u Zagrebu
  http://bib.irb.hr/datoteka/755013.Broura_Uloga_subjektivne_vrijednosti_matematike.pdf
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318230
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Ivšac Pavliša, Jasmina ; Stančić, Zrinjka ; Bučar, Marina ; Feješ, Andrea ; Klasić, Janja ; Peretić, Maja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  A koliko dobro to stvarno radi? Evaluacija aplikacija Komunikator i Matematički vrtuljak / U: Car, Željka (ur.). Zbornik sažetaka završne konferencije projekta ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2013, str. 30-32.
  [Naziv skupa: Završna konferencija projekta ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama (31.-31.01.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 315457
  Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Praćenje i vrednovanje: što nam je cilj /
  [Naziv skupa: Šesti dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije "Prema kvalitetnoj školi" (24.-25.04.2008. ; Split, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 242788
  Vlahović-Štetić, Vesna ; [edt, aut]
  Daroviti učenici : teorijski pristup i primjena u školi / 2. dopunjeno i izmijenjeno izd - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, 2008. - 151 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789536218325.
  edit
 2. 219973
  Arambašić, Lidija ; [edt]Vlahović-Štetić, Vesna ; [edt]Lauri Korajlija, Anita ; [edt]
  Stanje i potrebe nadarenih učenika u Hrvatskoj : rezultati istraživanja Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Milna, 2004. / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju : Klub studenata psihologije : FF-press, 2006. - 110 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789531752640.
  edit
 3. 219313
  Vlahović-Štetić, Vesna ; [edt, aut]
  Daroviti učenici : teorijski pristup i primjena u školi / Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005. - 138 str. ; 24 cm. ISBN: 9536218259.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 335875
  Pavlin-Bernardić, Nina ; [edt]Jokić, Boris ; [edt]Lopižić, Josip ; [edt]Putarek, Vanja ; [edt]Vlahović-Štetić, Vesna ; [edt]
  22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Kako obrazovanju dati boju? - uloga i izazovi za psihologe", Rovinj, 5. - 8. studenog 2014. : knjiga sažetaka / Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. - 320 str. ; 23 cm. ISBN: 9789535507949.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39