Baković, Ivica - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365736
  Baković, Ivica ;
  Kazalište kao stjecište kolektivne i privatne traume u "Erigonu" Jordana Plevneša / 2016Slavia meridionalis, 16 (2016) ; str. 482-498. http://dx.doi.org/10.11649/sm.2016.023
  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2016.023 | https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm
  WOS:000431612500023
  edit
 2. 335112
  Baković, Ivica ;
  "Let u mjestu" umetnut u okvir političkih pri/povijesti / Philological Studies = Филолошки студии = Filološke pripombe = Филологические заметки = Filološke studije, 12 (2014), 2 ; str. 221-237.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2014/Literature%20in%20intercultural%20context/18.%20Bakovic.pdf | http://philologicalstudies.org
  edit
 3. 335293
  Baković, Ivica ;
  Parodija na golemata nacionalna drama vo dramata "Balkanot ne e mrtov ili Magija edelvajs" od Dejan Dukovski / Spektar - Megjunarodno spisanie za literaturna nauka, 32 (2014), 64 ; str. 39-53.
  edit
 4. 319747
  Baković, Ivica ;
  Zagreb kao kazališno mjesto pamćenja / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb: JAZU, 1962- ; Zagreb: HAZU, LXXXV (2013), 1-3; 236-262.
  edit
 5. 319748
  Baković, Ivica ;
  TransDiana ili teatralizacija popularne ikone u drami "John Smith, princeza od Walesa" Tomislava Zajeca / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, 10 (2012), 2; 187-200.
  Digitalna verzija
  edit
 6. 319749
  Baković, Ivica ;
  Autsajderice u muškome svijetu – Ženski likovi u trilogiji "Crnila" Kola Čašula / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, 9 (2011), 1; 75-87.
  Philological studies
  edit
 7. 319750
  Baković, Ivica ;
  (Jugo)nostalgija kroz naočale popularne kulture / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, 6 (2008), 2; 89-99.
  Philological Studies
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 378733
  Baković, Ivica ;
  O IZAZOVIMA I REBUSIMA SLOVENSKOGA ROMANA (Ivana Latković. Rebusi prošlosti, izazovi sadašnjosti: rasprave o suvremenome slovenskom romanu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2017.) / , 15 (2017), 2; str. 254-259 .
  [Naziv skupa: Philological Studies ]
  edit
 2. 378735
  Baković, Ivica ;
  „Istorija ognja“ ili vješt(ica) roman / . Zagreb : Matica hrvatska, 2017., (2017), 604, str. 20.
  [Naziv skupa: Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost]
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 400501
  Baković, Ivica ;
  "Memory boom", drama i kraj komunizma : bugarska drama u južnoslavenskom kontekstu / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 2. 365739
  Baković, Ivica ;
  Šokovi devedesetih : "Kolo" Arthura Schnitzlera i "Bure Baruta" Dejana Dukovskog / 2015Zbornik na XLI naučna konferencija na XLVII megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura . Skopje : Univerzitet, 2015, str. 217-232.
  edit
 3. 335640
  Baković, Ivica ;
  Politika pamćenja u hrvatskoj i makedonskoj drami devedesetih / U: Jakimovska-Tošik, Maja (ur.). Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski : zbornik na trudovi od Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013. Skopje : institut za makedonska literatura, 2014., str. 715-726.
  [Naziv skupa: Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013 (27-29.09.2013. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 375784
  Baković, Ivica ;
  Postjugoslavenska Odiseja : putovanje i nostalgija u Odiseju Gorana Stefanovskog / 2016Słowianie w podróży. Gadnjsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, str. 244-254.
  edit
 2. 319755
  Baković, Ivica ;
  Povijest i pamćenje u "Oslobođenju Skopja" Dušana Jovanovića / Slovenska dramatika. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.
  [Naziv skupa: Simpozij Obdobja(31Simpozij Obdobja (31 ; 2012 ; Ljubljana) ]
  edit
 3. 319756
  Baković, Ivica ;
  Igra folklora i rituala o(ko) povijesti u suvremenom makedonskom teatru : (na primjeru Divljeg mesa Gorana Stefanovskog) / U: Joanna Rękas (ur.) (ur.). Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Tom 1. Poznań : Uniwersytet IM. Adama Mickiewicza w Poznaniu , 2011.
  [Naziv skupa: Bałkański folklor jako kod interkulturowy (Poznan, 12-13.05.2009.)]
  edit
 4. 319757
  Baković, Ivica ;
  Kazališno pamćenje rock & rolla: "Long play" Gorana Stefanovskog / U: Kalogjera, Goran ; Tocinovski, Vasil ; Durić, Dejan (ur.) (ur.). Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Knjiga III . Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka , 2011.
  [Naziv skupa: Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze (Rijeka, 2011.)]
  edit
 5. 319760
  Baković, Ivica ;
  Kazalište kao mjesto pamćenja u "Hrvatskom Faustu" Slobodana Šnajdera / U: Senker, Boris ; Jelčić, Dubravko ; Moguš, Milan (ur.) (ur.). Dani hvarskoga kazališta: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, 2011., Str. 323-341.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. 37. (Hvar, 05.-08.05.2010.)]
  edit
 6. 319761
  Baković, Ivica ;
  Igra povijesti na razmeđi svjetova - povijest u kazalištu kraja Austro-Ugarske i početka Države/Kraljevine SHS / Ivica Baković. U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.) (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine. Split ; Zagreb : Književni krug : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011., Str. 350-360.
  [Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine (Split, 30.09.-01.10.2010.)]
  edit
 7. 319758
  Baković, Ivica ;
  Ispituvanje na nostalgijata vo egzilot / U: Tocinovski, Vasil ; Georgievska-Jakovleva, Loreta ; Pavlovski, Mišel (ur.) (ur.). Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski: Zbornik na trudovi 2. Skopje : Institut za makedonska literatura , 2009.
  [Naziv skupa: Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski (Ohrid, 10.-11.10.2007.)]
  edit
 8. 319759
  Baković, Ivica ;
  Nostalgija i identitet : Postjugoslavensko stanje / U: Přihoda, Marek ; Van'ková, Hana (ur.) (ur.). Slavistika dnes : Vlivy a konteksty : Konference mladých slavistů - řijen 2006 : zbornik. Prag : Červený Kostelec , 2008.
  [Naziv skupa: Slavistika dnes : Vlivy a konteksty : Konference mladých slavistů - řijen 2006 (Prag, 11-12.09.2006.)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365735
  Baković, Ivica ;
  Invencija na/strane ljubavi ili Spinoza i njegovi ljubavni okviri / 2016Za ljubovta: zbornik na trudovi. Skopje : Društvo na klasični filolozi Antika, 2016, str. 325-332.
  edit
 2. 319745
  Baković, Ivica ;
  Igra žena među revolucionarima / U: [ed. Jelena Lužina] (ur.). Čašule, otposle. Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2013.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393498
  Baković, Ivica ;
  Uz Odiseja i ranije drame Gorana Stefanovskog / Goran Stefanovski, Odisej i druge drame. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2018, str. 219-240.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365738
  Baković, Ivica ;
  Balkanski špijun i njegov ideološki dalekozor / 2015Hrvatski filmski ljetopis, 79-80 (2015) ; str. 60-61.
  edit
 2. 319751
  Baković, Ivica ;
  Izvan okvira / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost . Zagreb : Matica hrvatska, 1993-, 930-931 (2010); 12-12.
  Matica hrvatska
  edit
 3. 319752
  Baković, Ivica ;
  Bez pardona / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost. Zagreb : Matica hrvatska, 1993-, 417 (2009); 14-14.
  Matica hrvatska
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 384954
  Baković, Ivica ;
  Drama oko povijesti : povijest i pamćenje u hrvatskoj i makedonskoj drami druge polovice 20. stoljeća / Zagreb : Srednja Europa, 2018. - IV, 255 str. ; 23 cm. ISBN: 9789537963736.
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 393494
  Baković, Ivica ;
  Magijski realizam i makedonska književnost / Treći program Hrvatskog radija
  http://radio.hrt.hr/treci-program/ep/kozmopolis/208206/
  edit

Prijevodi

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 356646
  Bužarovska, Rumena ; Baković, Ivica [trl] ;
  Moj muž / Zagreb : V.B.Z., 2016. - 129 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533047805 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:18