Vasung, Ana - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309555
  Vasung, Ana ;
  Frazemi sa značenjem 'nikada' u bugarskom, hrvatskom, makedonskom i srpskom jeziku / Philological Studies, Volume 1 (2012), str. 167-178.
  http://philologicalstudies.org/
  edit
 2. 309800
  Vasung, Ana ;
  Frazemi s varijabilnom numeričkom sastavnicom u bugarskom i hrvatskom jeziku / Učenye zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta im. V.I.Vernadskogo, Serija "Filologija. Social'nye kommunikacii", 25 (64) (2012), str. 153-158.
  http://http://science.crimea.edu/zapiski/2012/filologiya/uch_25_64_2/020_vas.pdf
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 400504
  Vasung, Ana ; Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Bugarski i hrvatski frazemi kojima se izriče vremenska distalnost / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 2. 365752
  Vasung, Ana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Zoonimski frazemi u bugarskom, hrvatskom i poljskom jeziku kojima se opisuje čovjekovo kretanje / 2015Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi. Sbornik s dokladi ot Dvanadesetite meždunarodni slavistični četenija. Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2015, str. 80-86.
  edit
 3. 365753
  Vasung, Ana ;
  Dani u tjednu kao kulturološki markirani leksemi u bugarskoj i hrvatskoj frazeologiji / Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres
  edit
 4. 335606
  Vasung, Ana ;
  Adinaton u animalističkoj frazeologiji / U: Vidović Bolt, Ivana (ur.). ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU. Zagreb : FF press, 2014, str. 1-8.
  [Naziv skupa: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (21-22.03.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/kazalo-radovi | http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Vasung%20za%20WEB.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365750
  Vasung, Ana ;
  Višeznačni bugarski i hrvatskih frazemi s prostornim i vremenskim značenjem / U: uredile Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin (ur.). Prostor in čas v frazeologiji . Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016., str. 293-298.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 393530
  Vasung, Ana ;
  Kulturni elementi v b''lgarski i h''rvatski frazeologizmi. opisivašći prostranstvena otdalečenost / Културни елементи в български и хърватски фразеологизми, описващи пространствена отдалеченост / Образът на България и на българите в европейски контекст
  edit
 2. 317750
  Vasung, Ana ;
  O bugarskim i hrvatskim frazemima s toponimskom komponentom (države i gradovi) / 1st Conference for Young Slavists in Budapest. Budimpešta : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2012, str. 60-62.
  [Naziv skupa: Prvi međunarodni skup mladih slavista u Budimpešti (3-4.03.2011. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318492
  Vasung, Ana ;
  Problemi poredbenog istraživanja bugarske i hrvatske frazeologije /
  [Naziv skupa: Паисиеви четения 2013 (11-12.10.2013. ; Plovdiv, Bugarska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313278
  Čagalj, Ivana ; Vasung, Ana ;
  O metafori sporta u političkom diskursu – neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 153-168.
  edit
 2. 313355
  Vasung, Ana ;
  Što se krije iza sedam frazeoloških mora? / U: Золтан, Андраш ; Федосов Олег ; Янурик, Сабольч (ur.). "Вода" в славянской фразеологии и паремиологии, Часть 1.. Будапешт : Издательство, 2013, str. 190-195.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 376604

  Rječnik hrvatskih animalističkih frazema / Zagreb : Školska knjiga, 2017. - 224 str. ; 28 cm. ISBN: 9789530400443.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318410
  Vasung, Ana ; Stoičkov, Ivana ;
  Frazеologizmi i kulturologični еlеmеnti pri prеvod na h''rvatski i sr''bski v romana „Misija London“ na Alеk Popov
  [Naziv skupa: „Lingvistikata: istorija, prеdizvikatеlstva, pеrspеktivi“ (9-10.05.2013. ; Bugarska, Blagoevgrad)]
  edit
 2. 317751
  Vasung, Ana ;
  Bezekvivalentni frazemi s toponimskom sastavnicom u bugarskom i hrvatskom jeziku /
  [Naziv skupa: Międzynarodowa konferencja naukowa „Frazeologia a przekład” (4-6.9.2011. ; Opole, Poljska)]
  edit
 3. 317752
  Vasung, Ana ;
  Doprinosi zbornika "Bugarske narodne pjesme" u bugarskoj folkloristici i književnosti /
  [Naziv skupa: Okrugli stol povodom 150. godišnjice objavljivanja zbornika braće Miladinova "B'lgarski narodni pesni" (2.6.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Prijevodi

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 394538
  Ruskov, Milen Kostov ; Vasung, Ana [trl] ;
  Uzvišenje / Zagreb : Sandorf, 2018. - 344 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533511337.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:38