Majić, Ivan, - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309876
  Majić, Ivan ;
  Nacionalizacija konfesije, konfesionalizacija nacije (odnos nacionalnog i konfesionalnog identiteta u današnjoj Bosni i Hercegovini) / Filološke studije, 2012 (2012), 2 ; str. 155-163.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2012/knizevnosta%20vo%20interkulturen/24-5%20K%20Ivan%20Majik.pdf
  edit
 2. 308011
  Majić, Ivan ;
  Big Brother - od simulacije prema suvremenom mitu (čitajući/gledajući dramu Hodnik Matjaža Zupančiča) / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 46 (2009), 2 ; str. 147-159.
  http://bib.irb.hr/datoteka/411690.08_462_Majic.pdf
  edit
 3. 308012
  Majić, Ivan ;
  Književnost globalizacije ili globalizacija književnosti? / Književna smotra, 41 (2009), 153(3) ; str. 3-9.
  edit
 4. 307694
  Majić, Ivan ;
  Simbolička funkcija likova u romanu "Magla i mjesečina" Meše Selimovića / Behar, časopis za kulturu i društvena pitanja, 83-84 (2007/8), str. 73-76.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308010
  Majić, Ivan ;
  Biblijski tekst kao popularni intertekst (na primjeru tekstova bosanskih franjevaca) / Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo, 17 (2009), 30 ; str. 17-25.
  edit
 2. 307713
  Majić, Ivan ;
  Gadamerova hermeneutika – od «filozofije slušanja» prema književno-teorijskoj praksi / Filozofska istraživanja, 111 (2008), 3 ; str. 749-760.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
 3. 308248
  Majić, Ivan ;
  Kritička recepcija djela Meše Selimovića u Hrvatskoj / Gradovrh, 5 (2008), 5 ; str. 126-138.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 309389
  Majić, Ivan ;
  "Culture of Identity" and "Identity of Culture" / Filološke studije, 4 (2010), 1 ; str. 1-9.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=109 | http://http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=109
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391781
  Majić, Ivan ;
  Književnost kao odnos pisanja prema smrti - romani 'Derviš i smrt' Meše selimovića i 'Proljeća Ivana Galeba' Vladana Desnice / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2017. Zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu : FF press, 2018., str. 159-164.
  edit
 2. 336102
  Majić, Ivan ;
  Šalamunove prevedene zbirke na hrvatski i njegova recepcija / U: Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj (ur.). Obzorja jezika / Obnebja jezika: Poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb : FF press, 2014, str, 283-291.
  edit
 3. 320115
  Majić, Ivan ;
  Intelektualac kao negativni dijalektičar : paralelno čitanje Adorna i Krleže / U: urednici Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.). Intelektualci i rat, 1939.-1947. godine : zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. Sv. 1. . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013. , Str. 293-304.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2012 ; Zadar, Islam Grčki) ]
  edit
 4. 316949
  Majić, Ivan ;
  Funkcija osmanskog kulturno-povijesnog konteksta u romanima Derviš i smrt i Tvrđava Meše Selimovića / U: Bošković, Dragan (ur.). Imperijalni okviri književnosti i kulture. Kragujevac : FILUM: Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2010, str. 279-289.
  [Naziv skupa: Srpski jezik, književnost, umetnost (30.-31.10.2009. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit
 5. 316950
  Majić, Ivan ;
  Marginom do središta: strategije pripovjedača u romanesknom opusu Meše Selimovića / U: Lešić, Zdenko ; Martinović, Juraj (ur.). Književno djelo Meše Selimovića. Sarajevo : Odjeljenje humanističkih nauka ANUBiH, 2010, str. 149-159.
  [Naziv skupa: Književno djelo Meše Selimovića: povodom stote obljetnice rođenja (26. 4. 2010. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 6. 316951
  Majić, Ivan ;
  Identitet između brata i sina: tipologija identiteta u romanima Meše Selimovića / U: Palavestra, Predrag (ur.). Spomenica Meše Selimovića. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje jezika i književnosti, 2010, str. 79-91.
  [Naziv skupa: VI. skup Odelenja jezika i književnosti: Povodom stogodišnjice rođenja akademika Meše Selimovića (27.-28. travnja 2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 7. 316952
  Majić, Ivan ;
  Književnost globalizacije ili globalizacija književnosti? / U: Roksandić, Drago ; Cvijović-Javorina, Ivana (ur.). Desnični susreti 2005.-2008.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada, 2010, str. 119-129.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (21. - 22. 09. 2007 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 316953
  Majić, Ivan ;
  Big Brother - od simulacije prema suvremenom mitu (čitajući/gledajući dramu Hodnik Matjaža Zupančiča) / U: Marjanić, Suzana ; Prica, Ines (ur.). Mitski zbornik. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Scarabeus naklada, 2010, str. 229-239.
  [Naziv skupa: Stanje i tendencije mitoloških istraživanja danas (31. 5. - 1. 6. 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 316215
  Majić, Ivan ;
  Pripovijedanje kao svjedočenje (p)o traumi: "Derviš i smrt" Meše Selimovića / U: Bošković, Dragan (ur.). Interkulturni horizonti: južnoslavenske/evropske paradigme i srpska književnost. Kragujevac : FILUM: Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2009, str. 235-256.
  [Naziv skupa: Srpski jezik, književnost, umetnost: Interkulturni horizonti: Južnoslavenske/evropske paradigme i srpska književnost (31.10-1.11. 2008. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit
 10. 316213
  Majić, Ivan ;
  Simbol žene u pjesništvu Antuna Branka Šimića / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Grude : Matica hrvatska, 2008, str. 495-512.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću (05.-06.09.2008. ; Drinovci, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 316401
  Majić, Ivan ;
  Autobiografija u "Žalosnome Gospinu vrtu" Ivana Raosa / U: Matoš, Stipan ; Pandžić Mila ; Pandžić, Vlado ; Mićanović, Miroslav (ur.). Osmi kijevski književni susreti, Zbornik radova i pjesama. Kijevo : Općina Kijevo ; Pučko otvoreno učilište, 2009, str. 189-201.
  [Naziv skupa: Kijevski književni susreti (1-2. 08. 2009. ; Kijevo, Hrvatska)]
  edit
 2. 316208
  Majić, Ivan ;
  Strategija stereotipa između identifikacije i manipulacije ("interkulturni dijalozi" Čovjeka bez prošlosti Aleksandra Hemona) / U: Aretov, Nikolaj (ur.). B'preki različijata : Interkulturni dialozi na Balkanite : sbornik. Sofija : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2008, str. 192-205.
  [Naziv skupa: B'preki različijata : Interkulturni dialozi na Balkanite = Međunarodni slavistički skup u organizaciji Instituta za književnost bugarske akademije znanosti (23.- 25.11.2006. ; Sofija, Bugarska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312330
  Kovač, Zvonko ; Majić, Ivan ;
  Po-etika pjesme Vlade Gotovca / U: Kovač, Zvonko (ur.). Domovinski eseji. Čakovec : Insula, 2009, str. 123-147.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312621
  Majić, Ivan ;
  Sveučilišni slavistički (zlo)duh danas: oduševljenje ili odušmanjenje? / U: Lončar, Goran ; Roglić, Marija (ur.). Festival slavenskih kultura "Slavistički duh". Zagreb : Klub studenata južne slavistike A-302, 2010, str. 17-23.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308343
  Majić, Ivan ;
  Kovačevi domovinski eseji i kritike / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 66 (2010), 1 ; str. 113-117.
  edit
 2. 308869
  Majić, Ivan ;
  Hedonizam pripovijedanja / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 18 (2010), 438-439 ; str. 13-13.
  http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac438.nsf/AllWebDocs/Hedonizam_pripovijedanja
  edit
 3. 308143
  Majić, Ivan ;
  Čovjek je čovjeku obrok ; Vladimir Arsenijević: "Predator", Algoritam, Zagreb, 2008. / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 11 (2009), 259 ; str. 40-40.
  edit
 4. 308167
  Majić, Ivan ;
  Vizualna nijemost / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 11 (2009), 261-262 ; str. 26-26.
  edit
 5. 308211
  Majić, Ivan ;
  Antoine Compagnon, "Demon teorije", prijevod: Morana Čale, AGM, Zagreb, 2007. / Filozofska istraživanja, 114 (2009), 2(2009) ; str. 393-396.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65007
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 365743
  Milanko, Andrea ; Tomljenović, Ana ; Majić, Ivan ;
  Dosezi i opsezi psihoanalize / 2015Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, str. 9-12.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316211
  Majić, Ivan ;
  Nacionalizacija konfesije, konfesionalizacija nacije (odnos nacionalnog i konfesionalnog identiteta u današnjoj Bosni i Hercegovini) /
  [Naziv skupa: Radionica budućnosti/Zukunftswerksttat, međunarodna konferencija u organizaciji Göethe instituta (10. - 13. 04. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 365444
  Milanko, Andrea ; [edt , aui]Tomljenović, Ana ; [edt , aui]Majić, Ivan ; [edt , aui]
  Dosezi psihoanalize : književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura : [zbornik radova s Međunarodne poslijediplomske konferencije doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture održane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27.–28. siječnja 2012.] / Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. - 287 str. ; 23 cm. ISBN: 9789532680324.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30