Filipec, Krešimir - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379684
  Filipec, Krešimir ;
  Antički nadgrobni spomenici Lobora – prilog poznavanju antičke skulpture panonsko-noričkog žiteljstva i njegove sredine / Arheološki radovi i rasprave, 18 (2017) ; str. 95-144.
  edit
 2. 379685
  Filipec, Krešimir ;
  The end of the late antique fort in Lobor and the beginning of the Slavic seizing of the present-day northwestern Croatia / Konštantínove listy / Constantine's Letters, 10 (2017), 2 ; str. 23-34.

  Scopus ID:2-s2.0-85036627675
  edit
 3. 375519
  Filipec, Krešimir ;
  Postavljeni stol s kasnosrednjovjekovnim i novovjekovnim posudama nađenim prigodom arheoloških istraživanja u Slavoniji / 2016Đakovački vezovi : prigodna revija, 46 (2016) ; str. 95-97.
  edit
 4. 365906
  Filipec, Krešimir ; Šiša-Vivek, Marija ;
  Keramičke lule s lokaliteta Zoljani Čemešac I. / Opuscula archaeologica. Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2015., 37/38 (2015) ; 301-333.
  http://http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=211784
  edit
 5. 318568
  Filipec, Krešimir ;
  Ranosrednjovjekovna bojna sjekira iz Marinbroda : (Banovina) / Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu , Ser. 3, 43 (2010) ; str. 135-142.
  Elektronička verzija članka
  edit
 6. 318571
  Filipec, Krešimir ;
  Srednjovjekovna keramika s lokaliteta Borinci - Crkvište - Crni Gaj 1961. = Medieval pottery from the Borinci - Crkvište - Crni Gaj site discovered in 1961. / Opvscvla archaeologica (Zagreb) , 34 (2010) ; str. 255-284.
  Elektronička verzija članka
  edit
 7. 308650
  Filipec, Krešimir ;
  Problem kronologije grobalja 9. i 10. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj / Starohrvatska prosvjeta, 36 (2009), str. 113-124.
  edit
 8. 318569
  Filipec, Krešimir ;
  Slavenski paljevinski grob iz Lobora / Archaeologia Adriatica , 3 (2009) ; str. 347-357.
  Elektronička verzija članka
  edit
 9. 307940
  Filipec, Krešimir ;
  Arheološka nalazišta i nalazi na području grada Zlatara / Hrvatsko Zagorje, 1-2 (2008), str. 7-10.
  edit
 10. 308644
  Filipec, Krešimir ;
  Kratki nacrt kristijanizacije Hrvatskog dijela Panonije u ranom srednjem vijeku. / Crkvena kulturna baština, 6 (2008), str. 52-56.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 318566
  Filipec, Krešimir ;
  Istraživanja arheološkog zavoda na području Brodsko-posavske županije 2006. godine / Vijesti (Muzej Brodskog Posavlja) , 10 (2010) ; str. 26-30.
  edit
 2. 310150
  Filipec, Krešimir ; Roksandić, Danijela ;
  Lokalitet: Belišće-Zagajci II / Hrvatski arheološki godišnjak, 5 (2008), str. 19-20.
  edit
 3. 310151
  Filipec, Krešimir ; Roksandić, Danijela ; Šiša-Vivek, Marija ;
  Lokalitet: Josipovac - Verušed (AN 15) / Hrvatski arheološki godišnjak, 5 (2008) (2008), str. 30-33.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335566
  Hincak, Zdravka ; Filipec, Krešimir ; Špoljarić, Igor ; Gršković, Branka ; Mršić, Gordan ; Popović, Maja ; Mikulka, Ana ;
  When Ballistics meet Anthropology: A case study from the Medieval archaeological site Our Lady of Mountain church in Lobor (Croatia) / U: Godina, Elena ; Kharitonov, Vitaly (ur.). Vestnik Moskovskogo Universiteta, Series 23(3), Anthropologiya, Abstracts, 19th Congress of the European Anthropological Association "Anthropology: Unity in diversity". Moscow : Lomonosov Moscow State University, Institute and Museum of Anthropology, 2014, str. 28-28.
  [Naziv skupa: 19th Congress of the European Anthropological Association "Anthropology: Unity in diversity" (25-30.08.2014. ; Moskva, Rusija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/717831.Hincak_et_al._poster_presentation.pdf
  edit
 2. 315349
  Miloglav, Ina ; Filipec, Krešimir ; Šošić Klindžić, Rajna ;
  Neolithic and medieval settlements on Debela šuma (Đakovo) site: Possibilities for presentation / CAA 2008, On the Road to Reconstructing the Past - Program and Abstract, str. 294-295.
  [Naziv skupa: Computer Applications and Quantitive Methods in Archaeology (2-6. 04. 2008. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://www.ffzg.hr/rsosic/caa_2008/
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379683
  Filipec, Krešimir ;
  Ulomci keramičkih posuda iz ranosrednjovjekovnog naselja Stari Jankovci – Gatina / Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora. Zagreb : Institut za arheologiju Zagreb, 2017. (ZIA Vol.6), str. 77-109.
  edit
 2. 375522
  Filipec, Krešimir ;
  Pokopi u zgrčenom i poluzgrčenom položaju na groblju uz crkvu Majke Božje Gorske u Loboru / Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske. Zbornik Instituta za arheologiju 4. Zagreb : Institut za arheologiju, 2016., 4(2016) ; str. 49-56.
  edit
 3. 312116
  Filipec, Krešimir ;
  Rani Slaveni u Belišću / U: Frajtag, Zdenka (ur.). Zbornik 3 Grad Belišće - Muzej. Belišće : Gradsko poglavarstvo Grada Belišća, 2009, str. 27-30.
  edit
 4. 311287
  Filipec, Krešimir ;
  Lobor, Majka Božja Gorska / U: Reberski, Ivanka (ur.). Krapinsko-zagorska županija: sakralna arhitektura s inventarom, feudalna arhitektura, spomen-obilježja. Zagreb : Školska knjiga, 2008 (Umjetnička topografija Hrvatske), str. 111-122.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 375523
  Hincak, Zdravka ; Filipec, Krešimir ; Iacumin, Paola ; Cavalli, Fabio ; Mihelić, Damir ; Jeleč, Vjekoslav ; Korušić, Anđelko ;
  Rekonstrukcija života nepoznatog čovjeka - interdisciplinarni pristup / 2016Acta medica Croatica, 70 (2016), 3 ; str. 155-164.
  http://bib.irb.hr/datoteka/877487.Hincak_et_al_AMC.pdf | http://hrcak.srce.hr/174744

  Scopus ID:2-s2.0-85038232122
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 359048
  Filipec, Krešimir ;
  Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća / Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 2015. - 418 str. : ilustr., pov. karte ; 24 cm. ISBN: 9789958600685.
  edit
 2. 285052
  Filipec, Krešimir ;
  Srednjovjekovno groblje i naselje Đakovo - Župna crkva / Zagreb : Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta, 2012. - 358 str., od toga 79 str. s tablama : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789531753678.
  edit
 3. 285059
  Filipec, Krešimir ;
  Dvanaest stoljeća Đakova = Twelve centuries of Đakovo / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, 2012. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789531754231.
  edit
 4. 236501
  Filipec, Krešimir ; [aut, pht]
  Arheološke slike iz Slavonije : arheološka istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, 2009. - 80 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531753401.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 285050
  Filipec, Krešimir [aut] ; Laszlo Klemar, Kosjenka [ant] ; Puc, Tihana [ant] ;
  Arheološko – povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru / 2. izd. - Zagreb : Lobor : Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta ; Župni ured : Općina Lobor, 2010. - 97 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm + 3 razglednice. ISBN: 9789535527510 (Župni ured) : .
  edit
 2. 209032
  Filipec, Krešimir ; Laszlo Klemar, Kosjenka ;
  Arheološko-povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru / Zagreb : Lobor : Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta ; Župni ured sv. Ane : Općina Lobor, 2008. - 97 str. : ilustr. pretežno u bojama ; 18 cm + 3 razglednice u bojama priložene u džepiću. ISBN: 9789535527503.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379687
  Filipec, Krešimir ;
  From the Middle Bronze Age to the Early Middle Ages – Rampart at the Hillfort in Lobor, Our Lady of the Mountain (Majka Božja Gorska) / 4th International Conference of Mediaeval Archaeology = 4. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije. Zagreb : Institut za arheologiju, 2017.
  edit
 2. 379689
  Filipec, Krešimir ;
  Srednjovjekovno groblje uz crkvu sv. Marije u Blizni kod Trogira / Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti. Kaštela : Hrvatsko arheološko društvo ; Muzej grada Kaštela, 2017.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-25 11:45:24