Grabovac, Višnja - bibliografija

Godine:    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 318709
  Grabovac, Višnja ;
  Utjecaj buddhističkih jātaka na nastanak legende o svetome Eustahiju / Književna smotra , 44 (2012), 4(166) ; str. 91-104.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365245
  Grabovac, Višnja ;
  Književnost na buddhističkome hibridnome sanskrtu: Mahavastu - Četiri Buddhina viđenja / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 167 (2013), 1 ; str. 95-105.
  http://bib.irb.hr/datoteka/817737.KNJIEVNOST_NA_BUDDHISTIKOME_HIBRIDNOME_SANSKRTU.docx
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365246
  Grabovac, Višnja ;
  Ivan Andrijanić: Filozofija vedānte, FF Press, Zagreb, 2012. : [prikaz] / Filozofska istraživanja , 33 (2013), 1(129) ; str. 190-193.
  Elektronička verzija članka
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:24