Jarak, Mirja - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379679
  Jarak, Mirja ;
  Revizijska arheološka iskopavanja trikonhalne crkve u Bilicama 2016. godine / Diadora. Zadar : Arheološki muzej, 2017., 31 (2017).
  edit
 2. 375873
  Jarak, Mirja ; Cambi, Nenad ;
  On the Good Shepherd as a sepulchral motif upon the publication of a sarcophagus fragment from the island of Rab / Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 109 (2016), 1 ; str. 305-337.
  http://hrcak.srce.hr/173049
  WOS:000393847500013
  Scopus ID:2-s2.0-85010764362
  edit
 3. 310609
  Jarak, Mirja ;
  Starokršćanska i ranosrednjovjekovna skulptura otoka Raba / Starohrvatska prosvjeta , Ser. 3, 37 (2010) ; str. 77-109.
  edit
 4. 308656
  Jarak, Mirja ;
  Rani predromanički zabati s otoka Krka, Cresa, Raba i Paga / Archaeologica Adriatica, 2 (2009), 2 ; str. 379-391.
  edit
 5. 307941
  Jarak, Mirja ;
  Ulomak arhitravne grede iz zvonika franjevačkog samostana na Košljunu / Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb, 2008, 24(2007), str. 429-436.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365526
  Jarak Mirja ;
  Notes on early Christian ambos and altars in the light of some fragments from the islands of Pag and Rab . Split, 2018., Str .887-897 .
  [Naziv skupa: ASMOSIA XI Interdisciplinary Studies of Ancient Stone, Proceedings of the Eleventh International Conference of ASMOSIA, Split, 2018. / - , 2015, ]
  edit
 2. 318934
  Jarak, Mirja ;
  Zadarski pluteji sa središnjim istaknutim križem : prilog istraživanju kasnoantičke skulpture u Dalmaciji / Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske : zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“ održanog 2012. godine. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta : FF press, 2014., Str. 9-19.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup "Dani Cvita Fiskovića" (13 ; 2012 ; Orebić, Korčula)]
  edit
 3. 318955
  Jarak, Mirja ;
  On the origin of early Christian sculpture from the islands of Krk, Cres, Rab and Pag / Atti del XV Congresso Internazionale di Archeologia Christiana, Pars II. Vaticano, 2013, str. 1553-1566.
  [Naziv skupa: XV CIAC: Episcopus, civitas, territorium (Toledo, 2008.)]
  edit
 4. 318949
  Jarak, Mirja ;
  Ranokršćanski mučenici Panonije / . Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2011., str. 51-70.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij 1700 godina Svetih srijemskih mučenika (2004 ; Đakovo)]
  edit
 5. 318964
  Jarak, Mirja ;
  Neki primjeri predromaničkog uređenja katedrala na istočnom Jadranu / Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno - arheološka baština 1 : zbornik radova sa Znanstvenog skupa. Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010, str. 289-306.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno - arheološka baština]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 394530
  Jarak, Mirja ; Maričić, Ana ;
  Cultural Landscape and Environmental Frames – Investigations of a Territory at the Border of Northern and Middle Dalmatia / The 5th Geoarchaeological Conference: Late Antiquity and Migration Period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions. Zagreb, 2018., str. 6-6.
  edit
 2. 394531
  Jarak, Mirja ; Maričić, Ana ;
  New data on the stone furniture of the Early christian church in Bilice in the Roman province of Dalmatia / ASMOSIA XII - Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity, International conference Abstracts, 2018.. Izmir, 2018, str. 124-124.
  edit
 3. 319833
  Jarak, Mirja ;
  Literary and archaeological data for division of the Dalmatian bishoprics in the 6th century / Libro de pre-actas. Toledo, 2008.
  [Naziv skupa: XV CIAC: Episcopus, civitas, territorium (Toledo, 2008)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365556
  Jarak, Mirja ;
  Arheološko-kulturna određenja u interpretaciji ranosrednjovjekovnih grobnih nalaza iz Čađavice i Brestovca / Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske. Zbornik Instituta za arheologiju. Zagreb : Institut za arheologiju, 2016., 4 (2016) ; str. 7-21.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 318946
  Jarak, Mirja ;
  Kasna antika i razvoj kršćanstva u Sirmijskoj Panoniji / . Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori, 2009 , str. 233-237.
  [Naziv skupa: Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije, sv. 1]
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 318939
  Jarak, Mirja ;
  Bilješke o ranim predromaničkim kapitelima u Dalmaciji i na Kvarneru / Zbornik Hrvatska arheologija i Aachenski mir. Zadar
  edit
 2. 310368
  Jarak, Mirja ;
  Ranosrednjovjekovni Rab i kamenoklesarstvo. / Fragmenta sculpta - ranosrednjovjekovna kamena skulptura Kvarnera, (2015).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 336243
  Jarak, Mirja ;
  Studije o kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj skulpturi s otoka Raba / Zagreb : FF-press, 2017. - 236 str. : ilustr. djelomice u bojama ; 30 cm.
  edit
 2. 291497
  Jarak, Mirja ;
  Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća : uvod u studij predromanike / Split : Književni krug, 2013. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531633888.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391800
  Jarak, Mirja ;
  Kapiteli iz crkve sv. Marije u Ninu / Ecclesia Nonensis: prošlost ninske biskupije. Nin, 1-2. 06. 2018.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-17 13:30:33