Blažević, Zrinka - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375677
  Blažević, Zrinka ;
  Prema povijesti znanja – suvremeni istraživački trendovi i perspektive u povijesti znanosti / 2016Historijski zbornik, LXIX (2016), 2 ; str. 441-453.
  edit
 2. 335210
  Barišić, Petra ; Blažević, Zrinka ;
  Visual Identity Components of Tourist Destination / International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineerin, 8 (2014), 7 ; str. 2179-2183.
  http://waset.org/publications/9998818/visual-identity-components-of-tourist-destination | http://waset.org/publications/9998818/visual-identity-components-of-tourist-destination
  edit
 3. 335228
  Blažević, Zrinka ; Špoljarić, Marijana ;
  Analysis of cross-sector differentiation during strategy formulation / Journal of Economic and Social Development, 1 (2014), 1 ; str. 33-42.
  http://http://www.esd-conference.com/Jesd.html
  edit
 4. 309959
  Blažević, Zrinka ;
  Srpski ilirizam prije ilirizma: nacionalno-identifikacijski modeli u historiografskim djelima grofa Đurđa Brankovića (1645-1711) / Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 44 (2012), 146 ; str. 23-39.
  edit
 5. 309948
  Grijak, Zoran ; Blažević, Zrinka ;
  Korespondencija fra Martin Nedić - Ljudevit Gaj 1839-1841. Prilog proučavanju odjeka ilirskog pokreta u Bosni i Hercegovini / Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 41 (2012), str. 21-58.
  edit
 6. 309243
  Blažević, Zrinka ;
  Historical actor/agency from a praxeological perspective / Narodna umjetnost, 48 (2011), 1 ; str. 55-64.
  edit
 7. 309654
  Blažević, Zrinka ;
  Intertekstualni odnosi između Orbinijeva Kraljevstva Slavena i latinskih historiografskih / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 43 (2011), str. 97-111.
  edit
 8. 309242
  Blažević, Zrinka ;
  Suvremena religijska historija: teorijska polazišta, metodološke smjernice i istraživačke perspektive / Croatica Christiana Periodica, 34 (2010), 66 ; str. 139-152.
  edit
 9. 307955
  Blažević, Zrinka ; Coha, Suzana ;
  Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 91-117.
  edit
 10. 307957
  Blažević, Zrinka ;
  Historija- radosna znanost? / Nasleđe. Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 10 (2008), str. 53-70.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 379948
  Blažević, Zrinka ;
  Faust Vrančić (1551.-1617.) i intelektualna kultura njegova doba / Povijesni prilozi, (2017), 52 ; str. 53-67. http://dx.doi.org/10.22586/ppv.v52i0.2
  Pristup tekstu - Hrčak

  Scopus ID:2-s2.0-85030660536
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 312792
  Blažević, Zrinka ;
  Žena: strano tijelo pri/povijesti / U: Bošković, Dragan (ur.). Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (29-30. X 2010). Knj. 2, Žene: rod, identitet, književnost. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet : Skupština grada, 2011, str. 11-19.
  edit
 2. 317610
  Blažević, Zrinka ;
  Nation in translation: the South Slavic mythomoteurs in the early modern period /
  [Naziv skupa: Translation and National Images (16- 18. 11. 2011 ; Antwerpen (Belgija) i Amsterdam (Nizozemska))]
  edit
 3. 312791
  Blažević, Zrinka ;
  Između komunalnog patriotizma i protonacionalnog univerzalizma: identitetski modeli u ranomodernoj dalmatinskoj historiografiji / U: Potthoff, Wilfried et al. (ur.). Dalmatien als europaeischer Kulturraum : Beitraege zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien "Dalmatien als Raum europaeischer Kultur synthese" (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und "Staedtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europaeischen Kulturraums". Split : Filozofski fakultet, 2010., str. 93-129.
  edit
 4. 317593
  Grijak, Zoran ; Blažević, Zrinka ;
  Korespondencija Fra Martin Nedić – Ljudevit Gaj /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Fra Martin Nedić Život i djelo (1810.-1895.) (29. 10. 2010. ; Tolisa, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 5. 316708
  Tomić, Daniel ; Tijanić, Lela ; Blažević, Zrinka ;
  City and its Region - Eligible Frenetic Synergy / U: Kern, Tomaž et al. (ur.). People and organization: proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj : Moderna organizacija, 2010, str. 1643-1652.
  [Naziv skupa: 29th International Conference on Organizational Science Development: People and Organization (24.-26.03.2010. ; Portorož, Slovenija)]
  edit
 6. 316573
  Blažević, Zrinka ;
  Poetika i politika ranonovovjekovne kulturne translacije: Serbia illustrata Pavla Rittera Vitezovića (1652-1713) / U: Bošković, Dragan (ur.). Interkulturni horizonti: južnoslovenske/evropske paradigme i srpska književnost. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2009, str. 61-78.
  [Naziv skupa: Srpski jezik, književnosti i umetnost (31.10-1.11.2008. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379318
  Blažević, Zrinka ;
  Istraživanje vojnokrajiške povijesti iz perspektive „studija granica“: mogućnosti i ograničenja / Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017 (Bobliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia), str. 59-73.
  edit
 2. 379320
  Blažević, Zrinka ;
  Tijelo roba: transkulturni maskulinitet u autobiografiji Osman-age Temišvarskog“ (1671-1725) / Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 45. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, 2017, str. 45-58.
  edit
 3. 317252
  Blažević, Zrinka ; Tomić, Daniel ; Tijanić, Lela ;
  Važnost kvalitetnih projekata u razdoblju krize za razvoj hrvatskog turizma / U: Barilović, Zlatko ; Jurina, Milan ; Morović, Vinko ; Skledar, Nikola ; Vojnović, Savo ; Žarković, Neven (ur.). Projekti i projektni menadžment, Zbornik radova. Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić, 2011, str. 189-198.
  [Naziv skupa: Projekti i projektni menadžment (25-26.02.2011. ; Zaprešić, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391148
  Blažević, Zrinka ;
  At the Crossroads. Methodologies for Liminal Spaces / Liminal Spaces of Art between Europe and Middle East. Cambridge : Cambridge Scholar Publishing, 2018, str. 1-11.
  edit
 2. 391149
  Blažević, Zrinka ;
  Wider Image: Imagology and the Post- poststructuralist Challenge / Imagology Profiles. The Dynamics of National Imagery in Literature. Cambridge : Cambridge Scholar Publishing, 2018, str. 28-39.
  edit
 3. 366097
  Blažević, Zrinka ;
  Genius grandibus aptus: historiografska produkcija Pavla Rittera Vitezovića / 2016Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713) : zbornik radova s 3. međunarodne kroatološke konferencije "Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713)", Zagreb, 26–28. rujna 2013.. Zagreb : Hrvatski studiji, 2016 (Bibliotheca Croatica), str. 149-164.
  edit
 4. 366098
  Blažević, Zrinka ;
  Nation in translation: The South Slavic mythomoteurs in the early modern period / 2016Interconnecting Translation Studies and Imagology. Amsterdam-Philadelphia : John Benjamin Publishing Company, 2016 (Benjamin's Translation Library), str. 299-313.
  edit
 5. 373686
  Blažević, Zrinka ; Premerl, Daniel ;
  Christianae Reipublicae Propugnator : reformnokatolička mitopoetika bana Tome Erdödyja (1558–1624) / Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama : zbornik radova , (2016), 393-408.
  edit
 6. 366095
  Blažević, Zrinka ;
  A szent államtól a rendi köztársaságig. A reformkatolikus illírizmus a 17. században / 2015A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/ Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Budimpešta-Zagreb : Institut za povijesne znanosti istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanost i Hrvatski institut za povijest, 2015 (Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes), str. 610-617.
  edit
 7. 366099
  Blažević, Zrinka ;
  Reformation Studies in the Croatian Context: Possibilities and Perspectives / 2015The Reformation in the Croatian Historical Lands. Research Results, Challenges, Perspectives. Zagreb : Biblijski institut, 2015, str. 15-31.
  edit
 8. 335401
  Blažević, Zrinka ;
  Triplex Confinium- Liminal Spaces of Transculturation and Hybridization in the Early Modern Period / U: Friedrich, Karin (ur.). Die Erschilessung des Raumes. Konstruktion, Imagination und Darstellung von Raemen und Grenzen im Barockzeitalter. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014 (Wolfenbuettler Arbeiten zur Barockforschung), str. 741-756.
  edit
 9. 335418
  Blažević, Zrinka ;
  Potentials of Otherness: the Landmarks for the Foreign Country / U: Blažević, Zrinka ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor (ur.). Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bonn : Bouvier Verlag, 2014 (Aachener Beiträge zur Komparatistik), str. 49-61.
  edit
 10. 335645
  Blažević, Zrinka ;
  ’Prosvijećena modernizacija’- mogućnosti i ograničenja historijske konceptualizacije / U: Roksandić, Drago (ur.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije. Zagreb : FF press, 2014., str. 11-23.
  [Naziv skupa: Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije (11-12.11. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 313176
  Blažević, Zrinka ;
  Imagining Historical Imagology: Possibilities and Perspectives of Transdisciplinary/Translational Epistemology / U: Dukić, Davor (ur.). Imagologie heute : Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven = Achievements, challenges, perspectives. Bonn : Bouvier, 2012 (Aachener Beiträge zur Komparatistik), str. 101-113.
  edit
 12. 312783
  Blažević, Zrinka ;
  Ideae magnanimitatis Illyricae et Pannonicae: héroïsme baroque et (dé)construction de la mémoire exemplaire nationale / U: Le Rider, Jacques ; Baric, Daniel ; Roksandić, Drago (ur.). Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011, str. 35-45.
  edit
 13. 312790
  Blažević, Zrinka ;
  How to revive Illyricum? Political Institution of the "Illyrian Emperors" in the Early Modern Illyrism / U: Heinen, Ulrich (ur.). Welche Antike? Rezeptionen des Altertums im Barock. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2011 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 47), str. 431-444.
  edit
 14. 312784
  Blažević, Zrinka ;
  Konfesionalni identitet i konfesionalna kultura slovenskog protestantizma iz perspektive teorije konfesionalizacije / U: Bjelčevič, Aleksandar (ur.). Simpozij Obdobja 27: reformacija na slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2010 (Obdobja), str. 513-526.
  edit
 15. 312785
  Blažević, Zrinka ;
  Balkanizam vs. ilirizam ili de/konstrukcija mitopolitike identiteta / U: Marjanić, Suzana ; Prica, Ines (ur.). Mitski zbornik. Zagreb : Scarabeus-Naklada, 2010, str. 433-452.
  edit
 16. 312786
  Blažević, Zrinka ;
  Kako misliti kulturu: suvremene teorije kulture i problem kulturne razlike / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2005.-2008. Zbornik radova. Zagreb : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Plejada i FF Press, 2010, (HR-ZaFF)254021.
  edit
 17. 312788
  Blažević, Zrinka ;
  Early modern cultural transfers and cultural translations in the south Slavic contact zone: the example of Pavao Ritter Vitezović (1652-1713) / U: Kirova, Lilia (ur.). The Balkans. Multiple Dimensions of European Culture. Sofija : Institut po balkanistika, 2010, str. 167-183.
  edit
 18. 312355
  Blažević, Zrinka ;
  Historijska znanost i izazovi lingvističkog i kulturnog obrata / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : FF press, 2009 (/), str. 499-517.
  edit
 19. 312122
  Blažević, Zrinka ;
  Rodne subverzije herojske matrice u djelu Adrianskoga mora sirena Petra Zrinskog / U: Rosić, Tatjana (ur.). Teorije i politike roda. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008 (Teorijska istraživanja), str. 329-342.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 333093
  Blažević, Zrinka ;
  Prevođenje povijesti : teorijski obrati i suvremena historijska znanost / Zagreb : Srednja Europa, 2014. - 192 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963132 : .
  edit
 2. 77103
  Blažević, Zrinka ;
  Ilirizam prije ilirizma / Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008. - 399 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978-953-212-299-2.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317608
  Blažević, Zrinka ;
  ’Prosvijećena modernizacija’- mogućnosti i ograničenja historijske konceptualizacije /
  [Naziv skupa: Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije (11-12.11. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 316556
  Blažević, Zrinka ;
  Globalizing the Balkans. Balkan Studies as a Transnational/Translational Paradigm / . Kakanien revisited
  [Naziv skupa: Balkan studies - quo vadis? (25.04.2009. ; Beč, Austrija)]
  http://www.kakanien.ac.at/beitr/balkans/ZBlazevic1.pdf
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 370733
  Horvat, Romana ; [edt]Blažević, Zrinka ; [edt , aui, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, aui, aut]
  Tridentska baština : katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama : zbornik radova / Zagreb : Matica hrvatska : Katolički bogoslovni fakultet : Filozofski fakultet Družbe Isusove, 2016. - 526 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533410593.
  edit
 2. 335933
  Brković, Ivana ; [edt, aui, aut]Dukić, Davor ; [edt, aui, aut]Blažević, Zrinka ; [edt, aui, aut]
  History as a foreign country : historical imagery in the South-Eastern Europe = Geschichte als ein fremdes Land : Historische Bilder in Süd-Ost Europa / Bonn : Boubier Verlag, 2015. - 529 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9783416033831.
  edit
 3. 347801
  Blažević, Zrinka ; [edt , aut]Jambrek, Stanko ; [edt , aut]Štefanec, Nataša ; [edt , aut]
  The reformation in the Croatian historical lands : research results, challenges, perspectives / Zagreb : Osijek : Biblijski institut: Filozofski fakultet Sveučilišta ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2015. - 300 str. ; 24 cm. ISBN: 9789538003035 .
  edit
 4. 242916
  Brković, Ivana ; [edt, trl]Dukić, Davor ; [edt, trl, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, trl]Šoštarić, Sanja ; [trl]Blažević, Zrinka ; [edt, trl]
  Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979684.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 387811
  Vrančić, Antun ; Blažević, Zrinka [edt, trl] ; Vlašić, Anđelko [edt, trl, aui] ;
  Carigradska pisma Antuna Vrančića : hrvatski i engleski prijevod odabranih latinskih pisama = The Istanbul letters of Antun Vrančić : Croatian and English translation of selected Latin letters / Istanbul : O. Aydemir, 2018. - 171 str. : ilustr. ; 31 cm. ISBN: 9789752439061.
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 378783
  Didak Pir ; Rezar, Vladimir [trl] ; Zubović, Ninoslav [trl] ; Matović, Petra [trl] ; Žugić, Anamarija [trl] ; Salopek, Željka [trl] ; Parat, Josip [trl] ; Blažević, Zrinka [trl] ; Lučin, Bratislav [trl] ; Radić, Teo [trl] ; Demo, Šime [trl] ; Novaković, Darko [trl] ; Špoljarić, Luka [trl] ; Bagarić, Jadranka [trl] ; Jovanović, Neven [trl] ; Tvrtković, Tamara [trl] ;
  Didak Pir, Izbor iz djela. Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, N.s. (2017), 4 ; str. 59-172.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 242916
  Brković, Ivana ; [edt, trl]Dukić, Davor ; [edt, trl, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, trl]Šoštarić, Sanja ; [trl]Blažević, Zrinka ; [edt, trl]
  Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979684.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 387811
  Vrančić, Antun ; Blažević, Zrinka [edt, trl] ; Vlašić, Anđelko [edt, trl, aui] ;
  Carigradska pisma Antuna Vrančića : hrvatski i engleski prijevod odabranih latinskih pisama = The Istanbul letters of Antun Vrančić : Croatian and English translation of selected Latin letters / Istanbul : O. Aydemir, 2018. - 171 str. : ilustr. ; 31 cm. ISBN: 9789752439061.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-08-19 20:45:24