Goldstein, Ivo - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 320277
  Goldstein, Ivo ;
  Isus u povijesnom kontekstu / Isus iz Nazareta u perspektivi međureligijskog dijaloga, Svjetlo riječi, 2012, str. 6-7.
  edit
 2. 320278
  Goldstein, Ivo ;
  Gdje se nalazila Porfirogenetova Berulia / Vrela Brela, glasnik prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana, 7 (2012), str. 99-116..
  edit
 3. 320275
  Goldstein, Ivo ;
  Topografija Porfirogenetove Paganije – doktorat Mihe Barade / Povijesni prilozi, 41 (2011) str. 9-16.
  edit
 4. 308132
  Goldstein, Ivo ;
  Der Fall Đilas, Titos Personenkult / Der Zustand der Nation, 10 kroatische Autoren an der Leipziger Buchmesse 2009, u: Phantom der Freiheit, literaturzeitschrift, 1, Zagreb – Dubrovnik 2009,, 1 (2009), str. 75-82.
  edit
 5. 308133
  Goldstein, Ivo ;
  Titos Tod und die Folgen (prerađeni izvadak iz knjige Hrvatska 1918-2008 / Phantom der Freiheit, literaturzeitschrift, 1, 1 (2009), str. 82-91.
  edit
 6. 308134
  Goldstein, Ivo ;
  Der Zerfall Jugoslawiens (prerađeni izvadak iz knjige Hrvatska 1918-2008., ) / Der Zustand der Nation, 10 kroatische Autoren an der Leipziger Buchmesse 2009, u: Phantom der Freiheit, literaturzeitschrift, 1 (2009), str. 92-102.
  edit
 7. 320280
  Goldstein, Ivo ;
  Alcune considerazioni sulla storiografia croata: dallo „spirito di partito“ al revisionis modeglianni Novanta / Qualestoria, 37 (2009) 2, str. 5-30..
  edit
 8. 308658
  Goldstein, Ivo ;
  Croatia in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Independent State of Croatia (1918-1945) / Croatian Studies Review, Casopis za hrvatske studije, 5 (2008) (2008), str. 64-74.
  edit
 9. 308659
  Goldstein, Ivo ;
  Was Yugoslavia good or bad for Its Peoples? / Quaderni della Casa Romena di Venezia, V (2008) (2008), str. 49-60.
  edit
 10. 306446
  Goldstein, Ivo ;
  Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog Carstva protiv Ostrogota 535 - 555. godine / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 37, 37 (2005.), str. 35-46.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 11. 306683
  Goldstein, Ivo ;
  Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog Carstva protiv Ostrogota 535 - 555. godine / Latina et Graeca, N.s. (2005.), 7 ; str. 31-42.
  edit
 12. 306684
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant / Latina et Graeca, N.s. (2005), 8 ; str. 39-52.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320283
  Goldstein, Ivo ;
  Kroatien auf dem Weg in die europäische Integration / Ost-West: Europäische Perspektiven, 13(2012) 1, str. 9-16.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 320272
  Goldstein, Ivo ;
  - Odmak od načela liberalne demokracije u hrvatskom društvu 1990-ih godina/ Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja, ur. I. Iveljić, S. Matković, Ž. Lazarević, str. 125-146..
  edit
 2. 320273
  Goldstein, Ivo ;
  Ustaška revolucija 1941. Stvaranje jedne nove elite?/ Spomenica Nikše Stančića. Filozofski fakultet : Zagreb, 2011, str. 311-320..
  edit
 3. 320279
  Goldstein, Ivo ;
  La Chiesa cattolica, l'arcive scovo Stepinac e gliebrei / Intellettuali versus democrazia, I regini autoritarinel l'Europa sud-orientale (1933-1953), a cura di F. Guida. Roma, 2010., str. 303-330.
  edit
 4. 320267
  Goldstein, Ivo ;
  Jugoslavija u šezdesetim godinama 20. stoljeća : dileme i rješenja (s posebnim obzirom na Hrvatsku) / Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka, zbornik radova, ur. H. Kamberović. Sarajevo 2009, str. 39-58..
  edit
 5. 320268
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvati i Jugoslavija : između oduševljenja i razočaranja / Jugoslavija v času, Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države. Ljubljana 2009, str. 57-72.
  edit
 6. 320269
  Goldstein, Ivo ;
  - „Bizantinizam“ u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću / Spomenica Josipa Adamčeka. Filozofski fakultet : Zagreb, 2009, str. 489-498..
  edit
 7. 320270
  Goldstein, Ivo ;
  Franjo Rački kao istraživač hrvatskoga srednjovjekovlja / Humanitas et litterae, Zbornik u čast Franje Šanjeka, prir. L. Čoralić – S. Slišković. Zagreb, 2009, str. 507-516.
  edit
 8. 320264
  Goldstein, Ivo ;
  NDH 1941. godine: put prema katastrofi / Dijalogpovjesničara - istoričara 10/1. prir. I. Graovac, Zagreb, 2008, str. 137-154.
  edit
 9. 320266
  Goldstein, Ivo ;
  - ''ZemljicaBosna'' – ''τοχωρίονΒόσονα'' u ''De administrando imperio'' Konstantina VII. Porfirogeneta / Zbornik o Pavlu Anđeliću, . Sarajevo 2008, str. 97-109..
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312612
  Galović, Tomislav ; Gračanin, Hrvoje ; Goldstein, Ivo ;
  Povijesni komentar uz kritičko latinsko-hrvatsko izdanje Povijesti Langobarda Pavla Đakona / U: Galović, Tomislav ; Šćerbe, Robert ; Šugar, Hrvoje (ur.). Paulus Diaconus, Historia Langobardorum / Pavao Đakon, Povijest Langobarda. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2010, str. 206-282.
  edit
 2. 320282
  Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko [aui] ;
  Progon i spašavanje Židova u ustaškoj NDH / Hrvatski pravednici. Zagreb, 2008, str. 275-291.
  edit
 3. 320284
  Goldstein, Ivo ;
  Kroatien / Handbuch des Antisemitismus, Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 1, Länder und Regionen. München, 2008, str. 198-201.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 390195
  Goldstein, Ivo ;
  Jasenovac / Zagreb : Jasenovac : Fraktura ; Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, 2018. - 958 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532669879 .
  edit
 2. 319142
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvatska povijest / 3. izd. - Zagreb : Novi Liber, 2013. - 699 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533250342 (Novi Liber).
  edit
 3. 291327
  Jurković, Miljenko [edt] ; Kirigin, Branko ; Gudelj, Ljubomir ; Marasović, Katja ; Marasović, Tomislav ; Cambi, Nenad ; Jakšić, Nikola ; Delonga, Vedrana ; Peković, Željko ; Burić, Tonči ; Milošević, Ante [edt] ; Milošević, Ante ; Jurković, Miljenko [aui] ; Budak, Neven ; Goldstein, Ivo ; Fisković, Igor ;
  Munuscula in honorem Željko Rapanić : zbornik povodom osamdesetog rođendana = Festschrift on the occasion of his 80th birthday / Zagreb : Motovun : Sveučilište u Zagrebu ; Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i rani srednji vijek, 2012. - 423 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9789536002672.
  edit
 4. 272584
  Goldstein, Ivo ;
  Zagreb : 1941.-1945. / Zagreb : Novi Liber, 2011. - 451 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533250113 : .
  edit
 5. 282891
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest Hrvatske : 1945.-2011. 1. sv., 1945-1968. / Zagreb : Europapress holding, 2011. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537770334 (cjelina).
  edit
 6. 282892
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest Hrvatske : 1945.-2011. 2. sv., 1968-1991. / Zagreb : Europapress holding, 2011. - 205 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537770334 (cjelina).
  edit
 7. 282893
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest Hrvatske : 1945.-2011. 3. sv., 1991-2011. / Zagreb : Europapress holding, 2011. - 246 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537770334 (cjelina).
  edit
 8. 259479
  Goldstein, Ivo ; Đikić, Ivica [aui] ;
  Dvadeset godina samostalne Hrvatske / Zagreb : Novi Liber, 2010. - 391 str. ; 22 cm. ISBN: 9789533250014.
  edit
 9. 229232
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvatska 1918-2008. / Zagreb : Europapress holding : Novi Liber, 2008 ISBN: 9789533000961 (Europapress holding); 9789536045570 (Novi Liber).
  edit
 10. 229371
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvaška zgodovina / Ljubljana : Slovenska matica, 2008 ISBN: 9789612131807.
  edit
 11. 229381
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest : 21 : Hrvatska povijest / Zagreb : Europapress holding, 2008 ISBN: 9789533000893 (sv. 21).
  edit
 12. 320285
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvatska povijest / drugo, dopunjeno i prošireno izdanje - Zagreb : Novi Liber, 2008. - 519 str. : ilustr., zemljop. crteži (pretežno u bojama) ; 25 cm.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 282890
  Goldstein, Ivo ; Grgin, Borislav ;
  Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku / Zagreb : Novi Liber, 2008. - 535 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 953604546X.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 320286
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest 1 : udžbenik za stručne škole / Zagreb : 2010
  edit
 2. 320287
  Goldstein, Ivo ; Janeković-Roemer, Zdenka [aui] ; Regan, Krešimir [aui] ;
  Povijest 1 : udžbenik za 1. razred stručnih škola / Zagreb : 2010
  edit
 3. 320288
  Goldstein, Ivo ; Hutinec, Goran [aui] ;
  Povijest 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije / Zagreb : 2010
  edit
 4. 320289
  Goldstein, Ivo ; Regan, Krešimir [aui] ; Hutinec, Goran [aui] ;
  Povijest 2 : udžbenik za 2. razred stručnih škola / Zagreb : 2010
  edit
 5. 320290
  Goldstein, Ivo ; Sunajko, Goran [aui] ; Čepo, Dario [aui] ;
  Politika i gospodarstvo : udžbenik za strukovne škole / Zagreb : 2010
  edit
 6. 320291
  Goldstein, Ivo ; Sunajko, Goran [aui] ; Čepo, Dario [aui] ;
  Politika i gospodarstvo : udžbenik za gimnazije / Zagreb : 2010
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 292119
  Goldstein, Slavko ; [edt]Goldstein, Ivo ; [edt]
  Povijest grada Zagreba : knjiga 2. : 20. i 21. stoljeće / Zagreb : Novi liber, 2013. - XIII, 416 str. : ilustr. (pretežno u bojama). ISBN: 9789533250212.
  edit
 2. 284234
  Gračanin, Hrvoje ; [aui]Goldstein, Ivo ; [edt]
  Povijest grada Zagreba : knjiga 1. : od prethistorije do 1918. / Zagreb : Novi liber, 2012. - XI, 435 str. : ilustr. (pretežno u bojama). ISBN: 9789533250205.
  edit
 3. 263947
  Herzl, Theodor ; Goldstein, Ivo [edt, trl] ;
  Židovska država / Zagreb : Novi Liber Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2011. - 148 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789533250045(Novi Liber); 9789535552451 (Židovska vjerska zajednica Bet Israel).
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 403323
  Goldstein, Slavko [aut] ; Pavelić, Boris [edt] ; Goldstein, Ivo [edt] ;
  Proslovi za bolju zemlju / Zaprešić : Zagreb : Fraktura ; Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, 2019. - 420 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533581651.
  edit
 2. 76839
  Goldstein, Ivo ; [edt]
  Povijest : 15 : kolonijalna carstva i imperijalizam : (1871.-1914. ) / Zagreb : Europapress holding, 2008. - 647 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama ; 23 cm. ISBN: 978-953-300-052-7.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 263947
  Herzl, Theodor ; Goldstein, Ivo [edt, trl] ;
  Židovska država / Zagreb : Novi Liber Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2011. - 148 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789533250045(Novi Liber); 9789535552451 (Židovska vjerska zajednica Bet Israel).
  edit

Ostalo

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 256708
  Paulus Diaconus ; Šćerbe, Robert [trl] ; Šugar, Hrvoje [trl] ; Gračanin, Hrvoje [com] ; Goldstein, Ivo [com] ; Galović, Tomislav [com] ;
  Povijest Langobarda = Historia Langobardorum / Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2010. - 406 str.; 24 cm. ISBN: 9789531672375.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:24