Miloglav, Ina - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309941
  Miloglav, Ina ;
  Ogranizacija proizvodnje, standardizacija keramičkih proizvoda i specijalizacija zanata unutar vučedolskog društva / Opuscula archaeologica, 36 (2012), 1 ; str. 27-54.
  http://hrcak.srce.hr/opuscula
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 309607
  Miloglav, Ina ; Demicheli, Dino ;
  Mrkopolje / Hrvatski arheološki godišnjak, 6 (2009) (2010), str. 239-243.
  edit
 2. 309606
  Sanader, Mirjana ; Demicheli, Dino ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Gardun (Tilurium) / Hrvatski arheološki godišnjak, 6 (2009) (2010), str. 586-588.
  http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/hag_2009-2.pdf
  edit
 3. 309398
  Sanader, Mirjana ; Demicheli, Dino ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Gardun (Tilurium) / Hrvatski arheološki godišnjak, 5 (2008) (2009), str. 534-537.
  edit
 4. 308288
  Sanader, Mirjana ; Demicheli, Dino ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Gardun (Tilurium) / Hrvatski arheološki godišnjak, 4 (2007) (2008), str. 444-447.
  http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/HAG_2007_27_1_2010_mala.pdf
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366176
  Kudelić, Andreja ; Sirovica, Filomena ; Miloglav, Ina ;
  Prikaz rezultata prve faze sustavnog terenskog pregleda gornje Podravine / 2015Annales Instituti archaeologici, 11 (2015), 1 ; str. 104-108.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=218481
  edit
 2. 366346
  Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Metodologija sustavnog terenskog pregleda dunavskog limesa u Osječko-baranjskoj županiji / 2015Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLVII (2015) (2015) ; str. 9-14.
  http://bib.irb.hr/datoteka/762063.119._Metodologija_sustavnog_terenskog_pregleda_dunavskog_limesa_.pdf
  edit
 3. 310244
  Miloglav, Ina ; Balen Jacqueline ;
  Analiza lipida u stjenkama keramičkih posuda - metoda, uzorkovanje i interpretacija / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLV (2013), str. 9-16.
  edit
 4. 308301
  Miloglav, Ina ; Demicheli, Dino ;
  Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste Zagreb-Sisak, lokalitet Mrkopolje / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLI (2009), 2 ; str. 75-80.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 366174
  Kudelić, Andreja ; Sirovica, Filomena ; Miloglav, Ina ; Tresić Pavičić, Dinko ;
  Terenski pregled gornje Podravine - analiza učestalosti i distribucije srednjovjekovnog površinskog materijala / Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora. Zagreb : Institut za arheologiju, 2017, str. 473-482.
  http://bib.irb.hr/datoteka/817870.Kudelic_et_al.pdf
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317879
  Miloglav, Ina ;
  Arheometrija prapovijesne keramike: porijeklo i sastav sirovine, tehnologija proizvodnje i funkcija proizvoda /
  [Naziv skupa: OkruGeo (19. - 20. 04. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/583370.Obavijest.htm
  edit
 2. 318162
  Miloglav, Ina ;
  Interdisciplinarni pristup u obradi keramičkog materijala /
  [Naziv skupa: 2. međunarodni arheološki kolokvij (04.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318409
  Miloglav, Ina ; Lolić Tanja ; Šošić Klindžić, Rajna ;
  Multilayered Approach to Archaeological Research in the Urban Environment - Case Study: Siscia / U: Jan Turek (ur.). Abstracts 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Pilsen : University of West Bohemia, 2013, str. 242-243.
  [Naziv skupa: European Association of Archaeologists (04. - 08. 09. 2013. ; Pilsen, Češka)]
  edit
 2. 318061
  Miloglav, Ina ;
  A model of ceramic production, specialization and standardization of ceramic assemblages – on the basis of two sites from eastern Croatia belonging to Vučedol culture /
  [Naziv skupa: Theory and Method in the Prehistoric Archaeology of Central Europe (24. - 26. 10. 2012. ; Mikulov, Češka)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/600609.Abstracts__.htm
  edit
 3. 318161
  Miloglav, Ina ; Balen, Jacqueline ;
  Organic residue analysis from five Neolithic and Eneolithic sites from eastern Croatia /
  [Naziv skupa: 19th Neolithic Seminar (09.-10.11.2012. ; Ljubljana, Slovenija)]
  http://arheologija.ff.uni-lj.si/seminars/s19prog.html
  edit
 4. 315349
  Miloglav, Ina ; Filipec, Krešimir ; Šošić Klindžić, Rajna ;
  Neolithic and medieval settlements on Debela šuma (Đakovo) site: Possibilities for presentation / CAA 2008, On the Road to Reconstructing the Past - Program and Abstract, str. 294-295.
  [Naziv skupa: Computer Applications and Quantitive Methods in Archaeology (2-6. 04. 2008. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://www.ffzg.hr/rsosic/caa_2008/
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 379507
  Kudelić, Andreja ; Miloglav, Ina ; Balen, Jacqueline ;
  Recikliraj, ideje iz prošlosti: složena priroda recikliranja / Recikliraj, ideje iz prošlosti. Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Institut za arheologiju, 2017, str. 7-32.
  https://www.academia.edu/35266579/A._Kudelic_I._Miloglav_J._Balen_Recikliraj_ideje_iz_pro%C5%A1losti-slo%C5%BEena_priroda_recikliranja.pdf
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335414
  Miloglav, Ina ;
  Od gline do predmeta - keramika u neolitiku / U: Balen, Jacqueline, Hršak, Tomislav, Šošić Klindžić Rajna (ur.). Darovi zemlje. Neolitik između Save, Drave i Dunava. Osijek : Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej Slavonije Osijek, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, 2014, str. 191-207.
  edit
 2. 313231
  Miloglav, Ina ;
  Topografija nalazišta vučedolske kulture na vinkovačkom području / U: Danijel Petković (ur.). Acta Musei Cibalensis 5 Arheološki i povijesno- topografski radovi. Vinkovci : Gradski muzej Vinkovci, 2012 (Nova serija, broj 3), str. 69-94.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312874
  Miloglav, Ina ;
  Keramika / U: Senker, Boris (ur.). Uvod u prapovijesnu arheologiju. Zagreb : Leykam international, d.o.o., 2011 (Uvodi), str. 115-134.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309939
  Miloglav, Ina ;
  Održavanje programa Digital technologies in cultural landscape research na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLIII (2012), str. 11-12.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 366170
  Miloglav, Ina ; Balen, Jacqueline ;
  Organic residue analysis from five Neolithic and Eneolithic sites from eastern Croatia – possibilities for interpretation of vessel function / 2016. Archaeopress, 2016.
  edit
 2. 365706
  Sanader, Mirjana ; Demicheli, Dino ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Gardun (Tilurium) / Hrvatski arheološki godišnjak, (2016).
  edit
 3. 365755
  Sanader, Mirjana ; Demicheli, Dino ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Gardun (Tilurium) / Hrvatski arheološki godišnjak, (2016).
  edit
 4. 365756
  Sanader, Mirjana ; Demicheli, Dino ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Gardun (Tilurium) / Hrvatski arheološki godišnjak, (2016).
  edit
 5. 365757
  Sanader, Mirjana ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ;
  Gardun (Tilurium) / Hrvatski arheološki godišnjak, (2016).
  edit
 6. 365758
  Sanader, Mirjana ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ; Demicheli, Dino ; Kaić, Iva ; Vukov, Mirna ; Vukmanić, Igor ; Kusik, Vladimir ;
  Aljmaš, Dalj / Hrvatski arheološki godišnjak, (2016).
  edit
 7. 365759
  Sanader, Mirjana ; Miloglav, Ina ; Tončinić, Domagoj ; Demicheli, Dino ; Kaić, Iva ; Vukov, Mirna ; Vukmanić, Igor ; Kusik, Vladimir ;
  Borovo / Hrvatski arheološki godišnjak, (2016).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 363679
  Miloglav, Ina ;
  Keramika u arheologiji - Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području = Ceramics in Archaeology - Pottery of the Vučedol Culture in the Vinkovci Region / Vinkovci : Zagreb : Gradski muzej ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (FF-press), 2016. - 373 str., od toga 35 str. s tablama : ilustr. djelomice u bojama, tablice, graf. prikazi ; 30 cm. ISBN: 9789537008369 ; 9789531756198 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 366177
  Miloglav, Ina ;
  Geofizička istraživanja u urbanim sredinama / 2015
  [Naziv skupa: Izložba Tragovi prošlosti (ArcLand)]
  edit
 2. 319818
  Miloglav, Ina ;
  Siscia - primjer razvijene rimske urbanizacije /
  [Naziv skupa: 3rd International Symposium of Archaeology. From wattle and daub to mortat. Strumica, Makedonija, 30.10-3.11.2013.]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 366172
  Miloglav, Ina ;
  Arheometrijske analize – problemi i perspektive /
  [Naziv skupa: Skup DNK lokalne/regionalne keramičarske proizvodnje: mogućnosti i perspektive (2016 ; Zagreb)]
  edit
 2. 318343
  Miloglav, Ina ;
  Politički, socijalni i ekonomski okvir organizirane keramičke proizvodnje unutar vučedolskog društva - na primjeru lokaliteta iz istočne Slavonije /
  [Naziv skupa: Skup Srpskog arheološkog društva (30. 05. - 01. 06. 2013. ; Novi Sad, Srbija)]
  http://academia.edu/3582826/XXXVI_Skupstina_i_godisnji_skup_Srpskog_arheoloskog_drustva._XXXVI_
  edit

Uredništva

2.17 Katalog izložbe

 1. 379500
  Miloglav, Ina ; [edt]Kudelić, Andreja ; [edt]Balen, Jacqueline ; [edt]
  Recikliraj, ideje iz prošlosti / Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Institut za arheologiju, 2017. - 260 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. ISBN: 9789538143076 ; 9789531756686 ; 9789536064373 .
  http://www.amz.hr/media/286914/recikliraj_ideje-iz-proslosti_web2.pdf
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-25 13:45:35