Pavlović, Ana - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366301
  Pavlović, Ana ;
  Reducirani numi siscijske kovnice tipa Iovi Conservatori Avgg Nn iz ostave u Trijebnju / 2015Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 29 (2015) ; str. 69-90.
  edit
 2. 309328
  Pavlović, Ana ;
  Numizmatički nalazi s lokaliteta Šepkovčica / Opuscula archaeologica, 35 (2011), str. 263-296.
  http://bib.irb.hr/datoteka/545311.OA_35_sepkovcica_2011.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317440
  Šeparović, Tomislav ; Pavlović, Ana ;
  Project Tilurium - Coin Finds /
  [Naziv skupa: Roman Military Equipment Conference (17 ; 2010) (24-27.05.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379483
  Pavlović, Ana ;
  Novo lice starih kovanica - sekundarna i ponovna upotreba novca u arheologiji / Recikliraj, ideje iz prošlosti. Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Institut za arheologiju, 2017, str. 215-238. http://dx.doi.org/10.17234/9789531757232-14
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 2. 393980
  Pavlović, Ana ;
  Nalaz rimskog novca iz Zale / Arheologija špilje Zale. Od paleolitičkih lovaca skupljača do rimskih osvajača.. Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2015, str. 207-209.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312848
  Pavlović, Ana ;
  Stara Grčka / U: Jasmina Poklečki Stošić (ur.). Antički Grci na tlu Hrvatske. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010, str. 53-56.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309344
  Pavlović, Ana ;
  Antička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (izbor), T. Šeparović – N. Uroda, Split, 2009 / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLII (2010), 1 ; str. 92-94.
  edit
 2. 308017
  Pavlović, Ana ;
  Pax et Bonum FF-AM – Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XL (2008), 3 ; str. 105-108.
  edit
 3. 309346
  Pavlović, Ana ;
  Gostovanje prof. Andrewa Wilsona na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u svibnju 2008. godine / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XL (2008), 3 ; str. 197-198.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 366308
  Pavlović, Ana ;
  Numizmatički nalazi s lokaliteta Banjače / 2015Opuscula archaeologica, (2015).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379510
  Milićević Bradač, Marina ; Pavlović, Ana ;
  Trajan and the Senate: Iconographic messages of Monuments and Coins / 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces. „Trajan and the Danubian Provinces”. The political, economic and religius Life in the Danubian Pronvincies. Zagreb, November 15th to 17th, 2017.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017, str. 30-30.
  edit
 2. 317441
  Pavlović, Ana ;
  Reducirani numi tipa Iovi Conservatori Avgg Nn u siscijskoj kovnici /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva. Istraživanja u Imotskoj krajini (11-13.10.2011. ; Imotski, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:33