Pavlović, Ana - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366301
  Pavlović, Ana ;
  Reducirani numi siscijske kovnice tipa Iovi Conservatori Avgg Nn iz ostave u Trijebnju / 2015Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 29 (2015) ; str. 69-90.
  edit
 2. 309328
  Pavlović, Ana ;
  Numizmatički nalazi s lokaliteta Šepkovčica / Opuscula archaeologica, 35 (2011), str. 263-296.
  http://bib.irb.hr/datoteka/545311.OA_35_sepkovcica_2011.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317440
  Šeparović, Tomislav ; Pavlović, Ana ;
  Project Tilurium - Coin Finds /
  [Naziv skupa: Roman Military Equipment Conference (17 ; 2010) (24-27.05.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312848
  Pavlović, Ana ;
  Stara Grčka / U: Jasmina Poklečki Stošić (ur.). Antički Grci na tlu Hrvatske. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010, str. 53-56.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309344
  Pavlović, Ana ;
  Antička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (izbor), T. Šeparović – N. Uroda, Split, 2009 / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLII (2010), 1 ; str. 92-94.
  edit
 2. 308017
  Pavlović, Ana ;
  Pax et Bonum FF-AM – Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XL (2008), 3 ; str. 105-108.
  edit
 3. 309346
  Pavlović, Ana ;
  Gostovanje prof. Andrewa Wilsona na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u svibnju 2008. godine / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XL (2008), 3 ; str. 197-198.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 366308
  Pavlović, Ana ;
  Numizmatički nalazi s lokaliteta Banjače / 2015Opuscula archaeologica, (2015).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317441
  Pavlović, Ana ;
  Reducirani numi tipa Iovi Conservatori Avgg Nn u siscijskoj kovnici /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva. Istraživanja u Imotskoj krajini (11-13.10.2011. ; Imotski, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-25 04:45:30