Iveljić, Iskra - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

  1. 375681
    Iveljić, Iskra ;
    Kontrolirana modernizacija za banovanja Ivana Mažuranića / 2016Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 48 (2016), 1 ; str. 313-328.
    WOS:000395327300021
    Scopus ID:2-s2.0-85014571300
    edit
  2. 375693
    Iveljić, Iskra ;
    Kulturna politika u Banskoj Hrvatskoj 19. stoljeća / 2016Historijski zbornik, 69 (2016), 2 ; str. 335-370.
    edit
  3. 366090
    Damjanović, Dragan ; Iveljić, Iskra ;
    Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz / 2015Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39 (2015) ; str. 121-134.

    Scopus ID:2-s2.0-84978114217
    edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

  1. 307950
    Iveljić, Iskra ;
    Od uza Sudbenog stola do turneje po Rusiji. Nepoznata pisma Josipa Hennenberga iz 1894.- 1897. / Časopis za suvremenu povijest, 40 ((2008)), 2 ; str. 587-624.
    edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

  1. 312170
    Iveljić, Iskra ;
    Die roemisch-katholische Kirche in Banal-Kroatien von dem Josepinismus bis zum politischen Katholizismus / U: Balla, Tibor (ur.). Mogersdorf - internationales kulturhistorisches Symposion 2001. Szombathely : Vas Megyei Oenkoromanyzati Hivatal Muvelodesi es Sport Titkarsaga, 2008 (Mogersdorf, Band 31), str. 45-53.
    edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

  1. 366094
    Iveljić, Iskra ;
    Plemkinje Banske Hrvatske u kasnom 18. i 19. stoljeću / 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : FF-Press, 2016., str. 1-28.
    edit
  2. 366091
    Iveljić, Iskra ;
    Kroatische Eliten in Wien im 19. Jahrhundert / 2015The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). Zagreb : FF-Press, 2015., str. 457-520.
    edit
  3. 366093
    Iveljić, Iskra ;
    Kroatische Studenten und Professoren in Wien (1790-1918) / 2015The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). Zagreb : FF-Press, 2015., str. 291-356.
    edit
  4. 312928
    Iveljić, Iskra ;
    THE ROLE OF EDUCATION IN MODERNIZING CROATIA IN THE 2ND HALF OF THE 19TH CENTURY / U: VODOPIVEC PETER, GABRIČ ALEŠ (ur.). THE ROLE OF EDUCATION AND UNIVERSITIES IN MODERNIZATION PROCESSES IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN 19TH AND 20TH CENTURY. LJUBLJANA : INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, 2011, str. 19-34.
    edit
  5. 319946
    Iveljić, Iskra ;
    Prosvjeta Banske Hrvatske u 19. stoljeću : europski uzori i hrvatske posebnosti / Zbornik Nikše Stančića. Filozofski fakultet : Zagreb, 2011, str. 125-138..
    edit
  6. 312532
    Iveljić, Iskra ;
    Modernisierung Kroatiens in der zweiten Haelfte des 19. Jahrhunderts. Europaische Vorbilder und kroatische Besonderheiten / U: Solomon, Flavius ; Zach, Krista ; Brandt, Juliane (ur.). Vorbild Europa und die Modernisierung in Mittel- und Sudosteuropa. Muenchen : Litverlag, 2009., str. 25-47.
    edit
  7. 319948
    Iveljić, Iskra ;
    Modernizacija izvana i modernizacija iznutra. Hrvatske zemlje od neoapsolutizma do bana Ivana Mažuranića / Hrvatska i Europa, 4. sv., Moderna hrvatska kultura. Od preporoda do Moderne. HAZU: Zagreb, 2009, str. 77-93.
    edit
  8. 319949
    Iveljić, Iskra ;
    Prevlast unionista. Hrvatske zemlje od 1883. do 1903. godine / Hrvatska i Europa, 4. sv., Moderna hrvatska kultura. Od preporoda do Moderne. HAZU: Zagreb, 2009, str. 93-103.
    edit

2.01 Znanstvena monografija

  1. 347799
    Iveljić, Iskra ;
    Anatomija jedne velikaške porodice : Rauchovi / Zagreb : Filozofski fakultet, 2015. - 312 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531755313 : .
    edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

  1. 260134
    Iveljić, Iskra ;
    Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. / Zagreb : Leykam, 2010. - 199 str. ilustr. 24 cm. ISBN: 9789537534622.
    edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

  1. 277529
    Iveljić, Iskra ; [edt]
    Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća = Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. - 183 str. ; 24 cm. ISBN: 9789616386340.
    edit
  2. 264424
    Iveljić, Iskra ; [edt]
    Zbornik Nikše Stančića / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2011. - 388 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753487 : .
    edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-01-17 00:15:27