Erdeljac, Vlasta - bibliografija

Godine:                                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 390456
  Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ;
  Uloga predočivosti u leksičko–semantičkoj obradi hiperonimije/hiponimije / Suvremena lingvistika, 44 (2018), 85 ; str. 22-39. http://dx.doi.org/10.22210/suvlin.2018.085.02
  http://bib.irb.hr/datoteka/967106.SL85_2_znan_erdeljac_3.pdf | https://hrcak.srce.hr/203940 | https://www.researchgate.net/publication/328837259_Uloga_predocivosti_u_leksicko-semantickoj_obradi_hiperonimijehiponimije?_sg=-CPII6U5_F7qzJ-MW3yDejIiieiNchj2zDrg1MHUzZo5pI8shaHDzUnSFnxZlwuy5JWbg1Q3j7Fw8ZCHUIfNEHhWwRN3tFn90fmyUSe9.1MoQjdEaJiBtRK47JgtPWib1e6rLjA65UK_zJKSK4E5SclRgvnfdjZOySN464cTJC1Po5aBzHZSmBTuxBUB8Ig
  edit
 2. 378865
  Erdeljac, Vlasta ; Peti-Stantić, Anita ; Willer Gold, Jana ; Sekulić Sović, Martina ;
  Imageability asymmetry in mental lexicon of croatian aphasics and healthy speakers / . Philological Studies , 15 (2017), 2 ; 219-236.
  edit
 3. 365517
  Sekulić Sović, Martina ; Erdeljac, Vlasta ; Hećimović Hrvoje ;
  Medijalni temporalni režanj kao neuralni korelat leksičko-semantičke obrade apstraktnosti i konkretnosti kod osoba s epilepsijom / 2016Govor : časopis za fonetiku, 33 (2016), 1 ; str. 39-66.

  Scopus ID:2-s2.0-85019991461
  edit
 4. 365532
  Sekulić Sović, Martina ; Erdeljac, Vlasta ;
  Leksičko-semantička obrada kod osoba s epilepsijom medijalnog temporalnog režnja / Suvremena lingvistika, 42 (2016), 81 ; str. 43-65.
  WOS:000412674300003
  Scopus ID:2-s2.0-84978761949
  edit
 5. 365535
  Bilić, Marinela ; Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ;
  Reprezentacijski sustavi dvojezičnih govornika hrvatskog i njemačkog / Govor : časopis za fonetiku, 32 (2015), 2 ; str. 131-153.
  http://hrcak.srce.hr/165982

  Scopus ID:nema cijeli broj 32(2)
  edit
 6. 369420
  Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ; Willer Gold, Jana ; Biočina, Zdravka ; Čolović, Nina ; Dragojević, Ema ; Feldman, Eva ; Jelovac, Tara ; Masnikosa, Irina ; Rosandić, Dorotea ;
  Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom / Govor : časopis za fonetiku, 31 (2014), 1; str. 29-47.

  Scopus ID:2-s2.0-84927511481
  edit
 7. 309995
  Banjavčić, Mirela ; Erdeljac, Vlasta ;
  Višejezičnost i identitet / Monitor ISH Revija za humanistične in družbene vede Journal for the Humanities and Social Sciences, XI (2009), 1 ; str. 7-34.
  edit
 8. 308023
  Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ;
  Syntactic-semantic relationships in the mental lexicon of aphasic patients / Clinical Linguistics and Phonetics, 22 (2008), 10-11 ; str. 795-803.
  edit
 9. 304735
  Erdeljac, Vlasta ;
  Od percepcije do razumijevanja Vesna Erdeljac Govor : časopis za fonetiku, 13 (1996), 1-2 ; str. 89-97.
  edit
 10. 304739
  Erdeljac, Vlasta ;
  Prepoznavanje riječi u povezanom govoru (na primjeru hrvatskog jezika) Govor : časopis za fonetiku , 12 (1995), 1 ; str. 1-33.
  edit
 11. 307840
  Andrijašević, Marin ; Erdeljac, Vlasta ; Pupovac, Milorad ;
  Jezična politika u Jugoslaviji / Kulturni radnik, 1 (1986.), str. 97-105.
  edit
 12. 307836
  Erdeljac, Vlasta ;
  O grčkom jeziku / Latina et Graeca, (1983), 22 ; str. 60-66.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315177
  Pavlić, Goran ; Peti-Stantić, Anita ; Erdeljac, Vlasta ;
  Nacionalni identitet kao jezični identitet / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezik i identiteti. Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007., str. 437-445.
  [Naziv skupa: Jezik i identiteti, 20. godišnji znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (25.-27.5.2006. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 310442
  Erdeljac, Vlasta ; Franc, Vendi ;
  Disleksija- nezaobilazna tema u edukaciji odgojitelja, učitelja i predmetnih nastavnika / Znanstveno-sručna konferencija s međunarodnim učešćem "Teorija i praksa ranog odgoja" : Suvremeni tokovi u ranom odgoju : zbornik radova = Research/expert conference with international partipation "Theory and practice of early education" : Contemporary trends in early education : proceedings. Zenica : Islamski pedagoški fakultet, 2012., (2012) ; str. 637-649.
  edit
 2. 317979
  Horga, Damir ; Lazić, Nikolaj ; Vidović Zorić, Ana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Korpus govornih pogrešaka u hrvatskome jeziku / U: Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici". Osijek : HDPL, 2012., (2012), str. 425-443.
  [Naziv skupa: XXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici" (12-14. 05. 2011. ; Osijek)]
  edit
 3. 317059
  Horga, Damir ; Vidović, Ana ; Lazić, Nikolaj ; Erdeljac, Vlasta ;
  Korpus govornih pogrešaka govornika hrvatskog jezika / U: Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita ; Pon, Leonard (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Osijek : HDPL/ Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011., str. 55-56.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (12-14. 05. 2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390439
  Erdeljac, Vlasta ; Lendić, Anabela ; Sekulić Sović, Martina ;
  Prikaz baze psiholingvističkih parametara riječi u hrvatskom jeziku / XXXII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik i um" / 32nd International Croatian Applied Linguistics Society Conference "Language and Mind". Zagreb : Srednja Europa / Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2018, str. 59-59.
  http://bib.irb.hr/datoteka/967582.1531dab39b1d2088438ea57d7110ebd60333b39c-49-49.pdf
  edit
 2. 335550
  Peti-Stantić, Anita ; Willer-Gold, Jana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Imageability Asymmetry in Mental Lexicon of Croatian Aphasic and Healthy Speakers / U: Victor Kuperman and Gary Libben (ur.). The Ninth International Conference on Mental Lexicon. 2014, str. 105-105.
  [Naziv skupa: The Ninth International Conference on Mental Lexicon (30.9.-2.10.2014. ; Niagara on the Lake, Kanada)]
  http://www.mental-lexicon-2014.com/
  edit
 3. 318195
  Erdeljac, Vlasta ; Lakuš, Maja ;
  Leksičke veze u mentalnom leksikonu dvogodišnjaka i trogodišnjaka / U: Anita Peti-Stantić ; Mateusz-Milan Stanojević (ur.). Jezik kao informacija / Language as Information Knjiga sažetaka/ Book of Abstracts. Zagreb : HDPL/CALS, Srednja Europa, 2012, str. 51-53.
  [Naziv skupa: Jezik kao informacija, XXVI. međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 11. - 13. svibnja 2012. Language as Information, 26th international conference, Zagreb, 11-13 May 2012 (11-13. 5. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 318196
  Erdeljac, Vlasta ; Franc, Vendi ;
  Disleksija – nezaobilazna tema u edukaciji odgojitelja, učitelja i predmetnih nastavnika / Knjiga sažetaka Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem "Teorija i praksa ranog odgoja" / Book of abstarcts Research/expert conference with international partipation "Theory and practice of early education". Zenica : Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univeziteta u Zenici, 2012, str. 239-240.
  [Naziv skupa: "Teorija i praksa ranog odgoja" / "Theory and practice of early education" (21. 4. 2012. ; Zenica, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 5. 316817
  Horga, Damir ; Vidović Zorić, Ana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Govorne pogreške u elektroničkim medijima / U: Karabalić, V ; Aleksa Varga, M. (ur.). Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, HDPL. Osijek : HDPL, Filozofski fakultet u Osijeku, 2010, str. 54-55.
  [Naziv skupa: Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, HDPL (20-22. svibnja 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 6. 390464
  Erdeljac, Vlasta ; Vargek-Solter, Vesna ; Sekulić Sović, Martina ; Maček Trifunović, Zvjezdana ;
  Govorne greške osoba s motornom afazijom / 7. međunarodni znanstveni skup istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, str. X-XX.
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 317435
  Erdeljac, Vlasta ; Franc, Vendi ;
  Problem disleksije u kurikulu ranog učenja hrvatskog/materinskog jezika / U: Bežen, Ante ; Majhut, Berislav (ur.). Peti specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga/materinskoga jezika. Zagreb : Učiteljski fakultet u Zagrebu ; ECNSI, 2011., str. 29.
  [Naziv skupa: Peti specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga/materinskoga jezika (10-11. studenoga 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317436
  Lakuš, Maja ; Erdeljac, Vlasta ;
  Utjecaj disleksije na uspjeh u nastavnim predmetima hrvatskom i matematici / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko, Mildner, Vesna (ur.). Istraživanja govora - sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb : 2010., str. 40-41.
  [Naziv skupa: Utjecaj disleksije na uspjeh u nastavnim predmetima hrvatskom i matematici (9-11. prosinca 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312511
  Erdeljac, Vlasta ; Willer Gold, Jana ;
  Priroda stručne terminologije i problemi njezina učenja. / U: Pavličević-Franić, Dunja ; Bežen, Ante (ur.). Društvo i jezik: višejezičnost i višekulturalnost / Society and Language: Multilingualism and Multiculturality. Zagreb : Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2009, str. 72-87.
  http://bib.irb.hr/datoteka/458535.Priroda_strune_terminologije_i_problemi_njezina_uenja_pripremljeno_za_tisak.pdf
  edit
 2. 312208
  Škiljan, Dubravko ; Erdeljac, Vlasta ;
  Hrvatski na pragu Europske Unije / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost = Language Policy and Language Reality. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009., str. 589-597.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312845
  Erdeljac, Vlasta ;
  Vrijednost jezičnih/govornih pogrešaka u istraživanjima jezika: psiholingvistički pristup / U: Vasić, Vera (ur.). Jezik u upotrebi / Language in use. Novi Sad : Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije ; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu ; Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011., str. 281-294.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 369423
  Erdeljac, Vlasta ; Franc, Vendi ;
  Problem disleksije u kurikulu ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika / Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika / Bežen, Ante ; Majhut, Berislav (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013., str. 321-334..
  [Naziv skupa: Peti specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga/materinskoga jezika]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 369712
  Erdeljac, Vlasta ; Peti-Stantić, Anita ; Willer Gold, Jana ; Sekulić Sović, Martina ;
  Effects of varying stimuli in imageability processing in Croatian aphasics / . - .15th International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) Conference
  edit
 2. 230367
  Erdeljac, Vlasta ;
  Mentalni leksikon : modeli i činjenice / Zagreb : Ibis grafika, 2009. - 366 str. ; 25 cm. ISBN: 9789536927470.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 390457
  Kužina, Iva ; Vandek, Mija ; Gabrić, Petar ; Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ; Mimica, Ninoslav ; Savić, Aleksandar ;
  Neural noise caused by executive dysfunction accounts for lexical-semantic deficits in first-episode psychosis / V Congreso Internacional de Lingüística Clínica / 5th International Conference of Clinical Linguistics
  http://bib.irb.hr/datoteka/966211.Untitled-1.pdf
  edit
 2. 390455
  Savić, Aleksandar ; Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ; Mimica, Ninoslav ; Ostojić, Draženka ; Silić, Ante ;
  Predstavljanje projekta Klinička lingvistika: psiholingvistički parametri u leksičko- semantičkoj obradi i izvršnim funkcijama kod osoba oboljelih od shizofrenije / Sedmi hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem
  edit
 3. 316171
  Erdeljac, Vlasta ; Willer Gold, Jana ;
  Eksplicitno i implicitno u učenju jezika: lingvistička perspektiva /
  [Naziv skupa: Drugi specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga jezika 2 (13.-15. studenog 2008. ; Zagreb, Republika Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 390433
  Gabrić, Petar ; Kužina, Iva ; Vandek, Mija ; Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ; Mimica, Ninoslav ; Ostojić, Draženka ; Savić, Aleksandar ;
  Verbal fluency as a measure of lexical-semantic processing in psychotic disorders and schizophrenia / Clinical Linguistics Workshop "Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders", Zagreb, 2018
  http://bib.irb.hr/datoteka/968898.Workshop.pdf
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 390458
  Sekulić Sović, Martina ; Erdeljac, Vlasta ; Kužina, Iva ; Vandek, Mija ; Gabrić, Petar ; Mimica, Ninoslav ; Savić, Aleksandar ;
  Does animacy feature facilitate lexical-semantic processing in first-episode psychosis? / 17th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14603.13602
  http://bib.irb.hr/datoteka/965619.Poster-2-2.pdf | https://www.researchgate.net/publication/328530341_Does_animacy_feature_facilitate_lexical-semantic_processing_in_first-episode_psychosis
  edit
 2. 390459
  Vandek, Mija ; Gabrić, Petar ; Kužina, Iva ; Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ;
  Verbal fluency and working memory interaction / 10th International Workshop on Language Production http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29819.62243/1
  http://bib.irb.hr/datoteka/950662.poster-122.1-2-2.pdf | https://osf.io/view/iwlp2018/ | https://www.researchgate.net/publication/325976655_Verbal_fluency_and_working_memory_interaction | https://www.mpi.nl/events/iwlp2018/program-abstracts
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-22 14:30:30