Janković, Branimir, - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 380016
  Janković, Branimir ;
  Upotrebe Povrataka iz SSSR-a : jugoslavenski André Gide / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, (2017), 49=185, 3 ; str. 61-68.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000418990300007
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 310194
  Janković, Branimir ;
  Kritička ocjena doprinosa Stjepana Antoljaka (1909.-1997.) historiji hrvatske historiografije: povodom 100. godišnjice rođenja / Pro tempore: časopis studenata povijesti, VII (2010/2011), 8/9 ; str. 549-570.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366089
  Janković, Branimir ;
  Uvod u temat „Povijest emocija“ / 2015Historijski zbornik, LXVIII (2015), 2 ; str. 367-375.
  edit
 2. 308687
  Janković, Branimir ;
  Marksizam i povijest : povodom smrti Leszeka Kołakowskog (1927-2009) / Povijest u nastavi, VII (2009), 2 (14) ; str. 193-206.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122730
  edit
 3. 307098
  Agičić, Damir ; Janković, Branimir ;
  Šezdeset godina "Historijskoga zbornika" / Historijski zbornik, LXI (2008), 1 ; str. XIII-XVIII.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74501
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366079
  Janković, Branimir ;
  "Vi na Balkanu to sve znate i čitate?!" Recepcijska čitanja i upotrebe Juliena Bende i "Izdaje intelektualaca" / 2016Split i Vladan Desnica (1918. - 1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Desničini susreti 2015.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press ; Filozofski fakultet u Splitu, 2016, str. 245-263.
  edit
 2. 318397
  Janković, Branimir ;
  Marksizam u hrvatskoj historiografiji? Vaso Bogdanov i interpretacija revolucije 1848-1849. godine / U: Agičić, Damir ; Janković, Branimir (ur.). Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011.. Zagreb : FF press ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012, str. 133-146.
  [Naziv skupa: Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena (25-26.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 318398
  Janković, Branimir ;
  Between Controversy and Reflection. Memory of Marxist Historiography in Croatia after 1990 / U: Tanja Zimmermann (ur.). Balkan Memories. Media Constructions of National and Transnational History. Bielefeld : transcript Verlag, 2012, str. 219-225.
  [Naziv skupa: Media and Memoria in South-Eastern Europe (19-22.05.2010. ; Ljubljana, Slovenija)]
  http://www.transcript-verlag.de/ts1712/ts1712.php
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 392811
  Janković, Branimir ;
  Nastava povijesti historiografije i suvremene historiografije te teorije i metodologije povijesti: pitanje recepcije Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj: Tradicija, današnje stanje, perspektive. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018., str. 39-54. .
  edit
 2. 380136
  Janković, Branimir ;
  Artikuliranje stranputice: slučaj socijalističkih povjesničara nakon pada socijalizma / U: ur. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić (ur.). Zbornik - Stranputice humanistike. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017
  edit
 3. 366083
  Janković, Branimir ;
  Rene Lovrenčić kao socijalistički angažiran povjesničar opće povijesti / 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 399-423.
  edit
 4. 313383
  Janković, Branimir ;
  Prema historiji intelektualaca i intelektualnoj historiji / U: Janković, Branimir (ur.). Intelektualna historija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu ; FF Press, 2013 (Dijalog s povodom), str. 11-77.
  edit
 5. 313345
  Janković, Branimir ;
  Odnos prestižnih profesija i društva u 19. stoljeću na primjeru Franje Račkog, Stojana Novakovića i Baltazara Bogišića / U: Roksandić, Drago ; Janković, Branimir (ur.). Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi. Zagreb : FF Press ; Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (Studijska biblioteka Povratak izvorima / S novim pristupima, sv. 1), str. 57-80.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366084
  Janković, Branimir ;
  Predgovor / 2015Intelektualna autobiografija i historijska antropologija Arona Gureviča. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2015 (Dijalog s povodom (sv. 8)), str. 7-10.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 392895
  Janković, Branimir ;
  History-writing: Croatian / Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe / Leerssen, Joep (ur.). Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018., str. 760-761..
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310195
  Janković, Branimir ;
  Izazovi međudisciplinarne i regionalne komunikacije. Europe and the Balkans: The 3rd workshop of the network Media and Memoria in South-Eastern Europe, Supetar, 9-12. svibnja 2012. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 44 (2012), 1 ; str. 504-509.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=142858
  edit
 2. 310199
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol "Slovensko zgodovinopisje po drugi svetovni vojni v zrcalu Zgodovinskega časopisa", Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 6. prosinca 2012. / Historijski zbornik, LXV (2012), 2 ; str. 575-578.
  edit
 3. 310200
  Priante, Monica ; Janković, Branimir ;
  Slaviti naciju operom. Izvedba opere "I Vespri siciliani" Giuseppea Verdija u Torinu 18. ožujka 2011 (prema snimci izvedbe prikazanoj u kinu CineStar Zagreb 12. lipnja 2012) / Historijski zbornik, LXV (2012), 2 ; str. 550-554.
  edit
 4. 310202
  Janković, Branimir ;
  Annette Wieviorka, Kako objasniti Auschwitz svom djetetu, prevela Maja Ivanković, Spomen područje Jasenovac, Zagreb 2008, 57 str. / Historijski zbornik, LXIV (2011), 2 ; str. 612-618.
  edit
 5. 310203
  Janković, Branimir ;
  Znanstveni kolokvij "Immaginando l'Italia: la construzione di una nazione / Zamišljajući Italiju: izgradnja jedne nacije", Filozofski fakultet u Zagrebu, 10. lipnja 2011. / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 280-283.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151671
  edit
 6. 310204
  Janković, Branimir ;
  Rasprava "Suočavanje s prošlošću na internetskim portalima", konferencijska dvorana Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 14. travnja 2011. / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 274-276.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151671
  edit
 7. 309402
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol „Slovenska i hrvatska socijalno-ekonomska povijest u 19. i 20. stoljeću“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 12. svibnja 2010. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 2 (16) ; str. 318-325.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122751
  edit
 8. 309403
  Janković, Branimir ;
  „Workshop Orientalismen in Ostmitteleuropa. Wahrnehmung und Deutung der außereuropäischen Welt im langen 19. Jahrhundert / Orientalisms in East Central Europe. Representations of the non-European World in the long 19th Century“, GWZO Leipzig, 17-18. rujna 2010. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 2 (16) ; str. 331-336.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122751
  edit
 9. 309412
  Janković, Branimir ;
  Javna upotreba povijesti : povodom hrvatsko-slovenskog projekta i gostovanja slovenskih povjesničara na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 20. listopada 2010. / Historijski zbornik, LXIII (2010), 2 ; str. 702-709.
  edit
 10. 309420
  Janković, Branimir ;
  Meandri kolektivnog pamćenja. Stefano Petrungaro, Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. Preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2009, 222 str. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 479-488.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94952
  edit
 11. 310208
  Janković, Branimir ;
  "Desničini susreti 2009." : Intelektualci i vlast, 1945-1954, Zagreb, 18-19. rujna 2009. / Historijski zbornik, LXIII (2010), 1 ; str. 378-386.
  edit
 12. 310210
  Janković, Branimir ;
  Kolokvij "Recent German History Writing on the Various Aspects of Modern South Eastern European History", Filozofski fakultet u Zagrebu, 27. ožujka 2010. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 1 (15) ; str. 191-197.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122742
  edit
 13. 310211
  Janković, Branimir ;
  Simpozij "Etnografije putovanja: transnacionalne prakse migranata", Filozofski fakultet u Zagrebu, 24. rujna 2009. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 1 (15) ; str. 184-186.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122742
  edit
 14. 307863
  Janković, Branimir ;
  Poetika renesansne kulture: novi historizam, uredio David Šporer, Disput, Zagreb 2007, 307 str. / Historijski zbornik, LXII (2009), 1 ; str. 254-258.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95521
  edit
 15. 307939
  Janković, Branimir ;
  Bilješke o nekim prilozima iz povijesti historiografije u 2008. godini / Historijski zbornik, LXII (2009), 1 ; str. 293-301.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95521
  edit
 16. 308688
  Janković, Branimir ;
  Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti : historiografski praktikum, Leykam international, Zagreb 2008, 175 str. / Povijest u nastavi, VII (2009), 1 (13) ; str. 61-64.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122723
  edit
 17. 308689
  Janković, Branimir ;
  Znanstveni skup "1918. u hrvatskoj povijesti", Zagreb, 29-30. listopada 2008. / Povijest u nastavi, VII (2009), 1 (13) ; str. 79-85.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122724
  edit
 18. 308690
  Janković, Branimir ;
  Seminar «Sjećanja žena u kulturnom pamćenju i nastavi povijesti», Zagreb, 3-5. travnja 2009. / Povijest u nastavi, VII (2009), 1 (13) ; str. 85-90.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122724
  edit
 19. 308691
  Janković, Branimir ;
  Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, prevela Jagoda Milinković, Srednja Europa, Zagreb 2008, 183 str. / Historijski zbornik, LXII (2009), 2 ; str. 569-573.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=104598
  edit
 20. 308692
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol „Historijska znanost prije i poslije postmoderne“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 20. studeni 2009. / Historijski zbornik, LXII (2009), 2 ; str. 539-548.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=104596
  edit
 21. 308695
  Janković, Branimir ;
  Novi broj Historijskog zbornika. Historijski zbornik, god. LXI, br. 2, Zagreb 2008, str. 247-480 / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 505-509.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75849 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94957
  edit
 22. 308696
  Janković, Branimir ;
  90. obljetnica 1918. godine. Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice, Međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 4-5. prosinca 2008. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 528-534.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75857
  edit
 23. 310212
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol "Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici", Zagreb, 28. svibnja 2009. / Povijest u nastavi, 7 (2009), 2 (14) ; str. 225-227.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122732
  edit
 24. 307934
  Janković, Branimir ;
  III. kongres hrvatskih povjesničara, Split-Supetar, 1-5. listopada 2008. / Historijski zbornik, LXI (2008), 2 ; str. 471-479.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74499
  edit
 25. 307935
  Janković, Branimir ;
  Rudolf Burger, Mala povijest prošlosti : pironistička skica povijesnog uma. Eseji, preveo s njemačkog Samir Osmančević, Biblioteka Austriana, I. kolo: Filozofija, 2. knjiga, Alinea, Zagreb – Graz 2007, 184 str. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 255-259.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406820.PUN12_08_Ocjene_i_prikazi.pdf
  edit
 26. 307936
  Janković, Branimir ;
  Zbornik radova Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, ur. Vera Katz, Institut za istoriju, Posebna izdanja, knj. 4, Sarajevo 2007, 337 str. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 259-265.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406835.PUN12_08_Ocjene_i_prikazi.pdf
  edit
 27. 307937
  Janković, Branimir ;
  Znanstveni skup "1918. u hrvatskoj povijesti", Zagreb, 29-30. listopada 2008. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 280-287.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406842.PUN12_09_Znanstveni_i_strucni_skupovi.pdf
  edit
 28. 307938
  Janković, Branimir ;
  Književno-znanstveni skup "Ivan Kukuljević Sakcinski u 1848.", Varaždinske Toplice, 5. studenog 2008. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 287-289.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406855.PUN12_09_Znanstveni_i_strucni_skupovi.pdf
  edit
 29. 310209
  Janković, Branimir ;
  Peter Burke, Što je kulturalna povijest?, Zagreb 2006, 167 str. / Historijski zbornik, LXI (2008), 2 ; str. 435-439.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74498
  edit
 30. 310213
  Janković, Branimir ;
  Međunarodna Radionica budućnosti 2008-2010: "Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalnosti/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću" (Internationale Zukunftswerkstatt 2008-2010: "Narrationen und Konstruktionen von Nationalität/Identität/Geschichte in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien im 20. und 21. Jahrhundert"), Zagreb, 10-13. travnja 2008. / Povijest u nastavi, VI (2008), 1 (11) ; str. 139-143.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57795
  edit
 31. 310214
  Janković, Branimir ;
  Historijski zbornik, god. LX, Zagreb 2007, 401 str. / Povijest u nastavi, VI (2008), 1 (11) ; str. 119-123.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57794
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 310207
  Janković, Branimir ;
  Teorijsko-istraživački pristupi / Historija sjećanja i pamćenja / Historijski zbornik, LXIII (2010), 1 ; str. 269-274.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121486
  edit

1.21 Polemika, diskusija

 1. 309416
  Janković, Branimir ;
  Kakva sve historija može biti? Uz Hameršakovo čitanje Jenkinsove knjige Promišljanje historije, Zagreb 2008, 107 str. / Historijski zbornik, LXIII (2010), 2 ; str. 573-590.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121395
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 310198
  Janković, Branimir ;
  Rijetka predanost metodologiji historije. Mirjana Gross (1922-2012) / Historijski zbornik, LXV (2012), 2 ; str. 479-500.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 310201
  Janković, Branimir ;
  U globalnom obzorju. Povjesničar Eric Hobsbawm (1917-2012) / Historijski zbornik, LXV (2012), 1 ; str. 288-291.
  edit
 2. 310205
  Janković, Branimir ;
  In memoriam. Ivan Knezović (1977-2011) / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 297-299.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151672
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 366088
  Janković, Branimir ;
  Mijenjanje sebe same : preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma / Zagreb : Srednja Europa, 2016. - VII, 293 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963491.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316161
  Janković, Branimir ;
  Povjesničari svećenici i hrvatska historiografija 19. stoljeća /
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (01-05.10.2008. ; Supetar, Brač, Hrvatska)]
  edit
 2. 316162
  Janković, Branimir ;
  Pojedinac i kolektivno : povijest u Kukuljevićevim "Slavjankama" (1848.) /
  [Naziv skupa: Ivan Kukuljević Sakcinski u 1848. (05.11.2008. ; Varaždinske Toplice, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 392774
  Agičić, Damir ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj : tradicija, današnje stanje, perspektive : povodom 140. godišnjice početka rada povijesnih katedri Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti : Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018. - XVIII, 322 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756372 .
  edit
 2. 284768
  Roksandić, Drago ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Poslijediplomski doktorski studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, 2012. - 268 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754408.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 287723
  Agičić, Damir ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011. / Zagreb : FF pres [i. e.] Filozofski fakultet : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2012. - 435 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754545 (Filozofski fakultet) : .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:26