Matijević-Sokol, Mirjana - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 380074
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od epitafa svećenika Ivana do epitafa kraljice Jelene / Tusculum : časopis za solinske teme, (2017), 10, 2 ; str. 77-91.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000416776000008
  edit
 2. 310254
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Splitski srednjovjekovni književni krug / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi, LX (2013.), 7-9 ; str. 1-9.
  edit
 3. 309098
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographicae (…) u radovima M. Barade / Povijesni prilozi, XXX (2011), 40 ; str. 23-33.
  edit
 4. 308857
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  1150. obljetnica darovnice kneza Trpimira / Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 25 (2010), str. 9-19.
  http://bib.irb.hr/datoteka/494395.MATIJEVIC_SOKOL_2010_9-19.pdf
  edit
 5. 309070
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Sokol, Vladimir ;
  Quedam Helena regina..... / Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, XLIII (2010.), str. 415-431.
  http://bib.irb.hr/datoteka/516103.20-MATIJEVIC_SOKOL_-_Quedam_Helena_regina.pdf
  edit
 6. 307622
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-hrvatskog kraljevstva / Arhivski vjesnik, 51 (2008), str. 237-257.
  http://bib.irb.hr/datoteka/376482.FMatijevic_Sokol_Nostrum_et_regni_nosti_registrum.pdf
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 366262
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Zbirka isprava u Arhivu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 47 (2015), str. 111-117. http://dx.doi.org/10.17234/RadoviZHP.47.19
  805543.RZHP_47_1__10_MATIJEVIC_SOKOL_111_117.pdf
  WOS:000373806900007
  Scopus ID:2-s2.0-84961639045
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 380076
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Evangeliarium Spalatense : kako je priređeno kritičko izdanje / Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja, (2017), 4 ; str. 7-10.
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 320139
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  600. obljetnica grada Crikvenice. O ispravi kneza Krčkoga Nikole IV. od 14. kolovoza 1412. / Hrvatska revija : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja , 12 (2012.), 4 ; str. 34-40.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318098
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od Ivana Ravenjanina do Adama Parižanina. Poruke Splitskog evangelijara / »Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst«
  [Naziv skupa: »Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst« (26–27. 09. 2011. ; Split, Hrvatska,)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/603418.MATIJEVIC_SOKOL_SVETI_DUJAM_-_od_Ivana_Ravenjanina_do_Adama_Parizanina.doc
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366254
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od kapitulara Gargana de Arscindisa do Percevalova statuta / U: Trogrlić, Marko ; Radić, Željko (ur.). Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice. Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu/Split : Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015.. Split : Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015., str. 99-111.
  [Naziv skupa: »Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici«. Međunarodni znanstveni skup, Split, 24. i 25. rujna 2012. / »The Statute of Split from 1312, History and Law. On the 700th anniversary«. International Scholarly Conference from 24th to 25th of September 2012. (24–25. 09. 2012. ; Split, Hrvatska,)]
  edit
 2. 335358
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od Ivana Ravenjanina do Adama Parižanina. Poruke Splitskog evangelijarija / U: Belamarić, Joško ; Lučin, Bratislav ; Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip (ur.). Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Pokrovitelj: Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Split : Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. (Biblioteka Knjiga Mediterana 76 ; Prinosi i rasprave / Contributiones et studia 4), str. 69-83.
  edit
 3. 318099
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od kapitulara Gargana de Arscindisa do Percevalova statuta / U: Trogrlić, Marko ; Radić, Željko (ur.). »Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici«. Međunarodni znanstveni skup, Split, 24. i 25. rujna 2012. / »The Statute of Split from 1312, History and Law. On the 700th anniversary«. International Scholarly Conference from 24th to 25th of September 2012. [knjiga sažetaka / programma del convegno e riassunti]. Split : Književni krug Split, 2012.. Split : Književni krug, 2012., str. 50-51.
  [Naziv skupa: »Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici«. Međunarodni znanstveni skup, Split, 24. i 25. rujna 2012. / »The Statute of Split from 1312, History and Law. On the 700th anniversary«. International Scholarly Conference from 24th to 25th of September 2012. (24–25. 09. 2012. ; Split, Hrvatska,)]
  edit
 4. 312709
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Latinska epigrafija otoka Krka od IX. do XII. stoljeća. Prilog kontekstualizaciji novopronađenog natpisa u gradu Krku / U: Galović, Tomislav (ur.). „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999). Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 739-758.
  edit
 5. 312344
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Natpis kneza Muncimira u kontekstu ranosrednjovjekovne epigrafije / U: Tomičić Željko, Uglešić Ante (ur.). Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857.-2007.), Skradin - Knin, 7.-8. prosinca 2007.. Šibenik - Zadar - Zagreb : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Institut za arheologiju Zagreb, Sveučilište u Zadru Odjel za arheologiju, 2009., str. 149-158.
  http://bib.irb.hr/datoteka/443343.MARUN-Muncimir.doc
  edit
 6. 312345
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Povlastica Andrije II. Varaždinu iz 1209. godine (povijesno-diplomatička analiza) / U: Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009.: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu. Zagreb, Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 19-26.
  http://bib.irb.hr/datoteka/443347.Varadin-povelja.doc
  edit
 7. 311913
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Dujmovi nasljednici na biskupskoj stolicu u Saloni tijekom 4. i 5. stoljeća / U: Dukić, Josip ; Kovačić, Slavko ; Višić-Ljubić, Ema (ur.). Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti – Ecclesia Salonitana-Spalatensis in primo millenio historiae Christianae. Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14. – 15. svibnja 2004.. Split : Crkva u svijetu i Splitsko-makarska nadbiskupija, 2008. (Biblioteka ''Crkve u svijetu'', knj. 43), str. 197-209.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318044
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Pomoćne povijesne znanosti: jučer, danas, sutra / U: Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 122-122.
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1. – 5. X. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 316384
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Latinska epigrafija otoka Krka / U: Galović, Tomislav (ur.). „ Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) – Raspored rada i sažetci izlaganja ( “ I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999) – Schedule of Proceedings and Summaries of Contributions ). Malinska – Dubašnica : Općina Malinska-Dubašnica - Organizacijski odbor, Malinska, 2009, str. 40(96)-40(96).
  [Naziv skupa: „ Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” , međunarodni znanstveni skup, život, djelo, Branko Fučić (1920. – 1999.)'' - '' I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić, international scholarly seminar'' (30.01-01.02.2009. ; Malinska (otok Krk), Hrvatska)]
  edit
 3. 316435
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Splitski srednjovjekovni književni krug / U: Šišak, Marinko (ur.). 1. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA - 1st INTERNATIONAL CROATOLOGY CONFERENCE (Program / Knjiga sažetaka - Program - Book of Abstracts). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Centar za hrvatske studije, 2009., str. 49-49.
  [Naziv skupa: 1. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA - 1st INTERNATIONAL CROATOLOGY CONFERENCE (1-3.10.2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391154
  Matijević Sokol, Mirjana ;
  Tragovi Biblije u hrvatskim srednjovjekovnim latinskim zapisima / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018, str. 351-366.
  edit
 2. 391155
  Matijević Sokol, Mirjana ;
  Epitafi srednjega vijeka: „knjige života i smrti“ / Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017.. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Institut za književnost i umetnost, Beograd ; FF press, 2018, str. 381-400.
  edit
 3. 366257
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Intelektualni i kulturni razvoj. Latinska pismenost hrvatskoga ranog srednjeg vijeka / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 254-271. .
  edit
 4. 335484
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  O nekim stilskim, jezičnim i strukturnim osobitostima Salonitanske povijesti Tome Arhiđakona Splićanina / U: Basić, Ivan ; Rimac, Marko (ur.). Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu / Spalatumque dedit ortum. Collected papers on the occasion of the 10th anniversary of the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences in Split. Split : Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014 (Rasprave i prinosi – Studia et contributiones, sv. / vol. 6), str. 223-238.
  edit
 5. 312686
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Prozopografska crtica o zagrebačkom biskupu Stjepanu II. (1225. – 1247.) / U: Iveljić, Iskra (ur.). Zbornik Nikše Stančića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 55-64.
  http://bib.irb.hr/datoteka/513039.Zagrebaki_biskup_Stjepan_II.doc
  edit
 6. 312615
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Historia Salonitana i Historia Salonitana maior – Gunjačin pristup / U: Šeparović, Tomislav (ur.). Stjepan Gunjača 1909.-2009. Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština. Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010, str. 331-339.
  http://bib.irb.hr/datoteka/494589.Gunjaca.php
  edit
 7. 312349
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Historia Salonitana post Thomam – recepcija Salonitanske povijesti do prvotiska / U: Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.). Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka. Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. (Analecta Croatica Christiana, sv. 40 ; Dominikanska baština, knj. 6), str. 99-112.
  http://bib.irb.hr/datoteka/444118.anjek-lanak.doc
  edit
 8. 313124
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Latin Epigraphic Heritage / U: Supičić, Ivan ; Hercigonja, Eduard (ur.). Croatia in the Late Middle Ages and the Renaissance. A Cultural Survey (vol. II of Croatia and Europe). London – Zagreb : Philip Wilson Publishers, Školska knjiga, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2008. (Croatia and Europe), str. 107-127.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310066
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine (Krčki /Vrbanski/ statut iz 1388., priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krčki zbornik sv. 62, Posebno izdanje Krčkog zbornika sv. 52, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, 2008, 173 str. + faksimil) / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 283-287.
  edit
 2. 310178
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Prezentacija u Viteškoj dvorani »Braće Hrvatskoga Zmaja« [Prezentacija prvoga i drugog dijela »Zbornika Emilija Marina«] / Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, XLIV-XLV/2012-2013 (2013.), str. 81-84.
  edit
 3. 310171
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Predstavljanje: P. Runje, Prema izvorima II. (Zagreb, 6. studenog 2012.) / Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, 49 (2012.), 4 ; str. 15-18.
  edit
 4. 313333
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Prezentacija u Viteškoj dvorani »Braće Hrvatskoga Zmaja« [Prezentacija prvoga i drugog dijela »Zbornika Emilija Marina«] / U: Jurišić, Hrvatin Gabrijel ; Šetić, Nevio (ur.). Zbornik »Kačić« u rukama pape Benedikta XVI. Prezentacija »Zbornika Emilija Marina« u Rimu, Parizu, Splitu, Zagrebu i Visovcu.. Split – Zagreb : Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja - Zbornik »Kačić« (Knjižnica zbornika »Kačić« - monografije, dokumenti, građa... br. 54) i Družba »Braće Hrvatskoga Zmaja«, 2012. (Knjižnica zbornika »Kačić« - monografije, dokumenti, građa... br. 54), str. 81-84.
  edit
 5. 307737
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Odabrane studije prof. Raukara o Dalmaciji u srednjem vijeku (Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije, Split: Književni krug, (Biblioteka znanstvenih djela, 150), 2007, 482 str.) / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 40 (2008), str. 296-299.
  edit
 6. 307738
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine (Krčki /Vrbanski/ statut iz 1388., priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krčki zbornik sv. 62, Posebno izdanje Krčkog zbornika sv. 52, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, 2008, 173 str. + faksimil) / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 40 (2008), str. 312-314.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 312307
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Riječ glavne urednice / U: Matijević Sokol, Mirjana (ur.). Ladić, Zoran ; Orbanić, Elvis, Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih bilježnika sv. 1. Knjiga labnskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550). Pazin : Državni arhiv u Pazinu i HJK Javnobilježnički zbor Istarske županije, Umag, 2008 (Posebna izdanja Državnog arhivau Pazinu), str. 10-12.
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 309638
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.) / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 287-297.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 335253
  Matijević Sokol, Mirjana ;
  Sjećanje na Ljubu Bobana, Solinjanina, povjesničara, akademika... / Tusculum. Časopis za solinske teme, VII (2014), 7 ; str. 229-230.
  http://bib.irb.hr/datoteka/743359.Pages_from_Tusculum_Vol7_MATIJEVIC_SOKOL-1.pdf
  edit
 2. 335152
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Obljetnica akademika Tomislava Raukara / Povijesni prilozi, XXXII (2014), 46 ; str. 433-435.

  Scopus ID:nema
  edit
 3. 310219
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Duje Rendić-Miočević (1916. – 1993.) i Salona-Solin. Sjećanje povodom dvadesete godišnjice smrti / Tusculum - časopis za solinske teme, VI (2013.), 6 ; str. 215-222.
  http://bib.irb.hr/datoteka/640998.Pages_from_Tusculum_Vol6_MATIJEVIC_SOKOL.pdf | http://domkulture-zvonimir-solin.hr
  edit
 4. 309761
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  In memoriam: Jakov Stipišić (1920. - 2010.) / Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 29 (2011), str. 491-492.
  edit
 5. 308814
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Profesor Tomislav Raukar laureat ''Nagrade Anton Gindely'' / Historijski zbornik, LXIII (2010), 1 ; str. 315-317.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 364979
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Splitski evangelijar = Evangeliarium Spalatense / Split : Književni krug, 2016. - 267 str. ; 1lustr. u bojama : 24 cm. ISBN: 9789531634311.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 366227
  Dobrica, Ladislav ; [edt]Matijević-Sokol, Mirjana ; [edt]
  Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka : notari Dubašnice = Croatian glagolitic notary service of Krk : notaries of Dubašnica : sv. 1 : trći notarski protokol Jura Sormilića (1726.-1734.) / Zagreb : Krk : Hrvatski državni arhiv : Staroslavenski institut : FF press [i. e.] Filozofski fakultet ; Povijesno društvo otoka Krka, 2016. - 437 str. ; 25 cm. ISBN: 9789536080243 .
  edit
 2. 232900
  [Ladić, Zoran] ; Matijević-Sokol, Mirjana ; [edt]
  Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija : (1525-1550) / Pazin : Državni arhiv, 2008. - 353 str. : faks. ; 24 cm. ISBN: 9789539604590.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31