Grković, Daša - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 392903
  Sarić, Daliborka ; Grković, Daša ;
  Perfekt u španjolskom i portugalskom / Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 42 (2013), 1-2 ; str. 117-129.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379091
  Bašić, Iva ; Grković, Daša ;
  Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima / Govor : časopis za fonetiku, 34 (2017), 1 ; str. 71-90.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281278

  Scopus ID:Scopus
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 390204
  Bašić, Iva ; Grković, Daša ;
  Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika kod vokalnih profesionalaca HRT-a / U: Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.). XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Jezik i njegovi učinci. Zagreb : Srednja Europa, 2018, str. 33-46.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365571
  Nikolina, Sokolić ; Grković, Daša ; Sokolić, Nikolina ; Bašić, Iva ;
  Barselona ili Barfelona? / U: Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević (ur.). Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 409-425.
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 319226
  Fernández Cervantes, Magdalena ; Grković, Daša [trl] ;
  Industrijska baština : sustav muzeja Nacionalnog muzeja znanosti i tehnike Katalonije (mNACTEC) / Informatica museologica , 42 (2011), 1/4 ; str. 6-12.
  edit
 2. 319228
  Feliu Torruella, Maria ; Grković, Daša [trl] ;
  Povijesni muzej Katalonije : edukativni muzej / Informatica museologica , 41 (2010), 1/4 ; str. 22-27.
  edit
 3. 319230
  Nayra Llonch, Molina ; Marzal, Eugen Osàcar ; Grković, Daša [trl] ;
  Katalonija koja se prodaje turistu / Informatica museologica , 41 (2010), 1/4 ; str. 56-60.
  edit
 4. 319231
  Piedrabujena, Malú ; Grković, Daša [trl] ;
  Kulturna baština i upravljanje : Kuća Batlló - Antoni Gaudí - Barcelona / Informatica museologica , 41 (2010), 1/4 ; str. 41-49.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:25