Nikolić Jakus, Zrinka - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391592
  Karbić, Marija ; Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Nijemci u srednjovjekovnim istarskim komunama / Međunarodni znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu". Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2018, str. 13-28.
  edit
 2. 391594
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  “Immovable Property in Legal Actions as Documented in the Notarial Records: The Case of 13th-Century Dalmatian Cities“/ Mesto a dejiny, 2018.
  edit
 3. 366312
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Redovnici, vojnici, putnici ... Nijemci u dalmatinskim komunama u razvijenom i kasnom srednjem vijeku / Godišnjak Njemačke zajednice = DG Jahrbuch , 23 (2016) ; str. 53-73.
  edit
 4. 366310
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Droughts, dry spells and low water levels in medieval Hungary (and Croatia) I: The great droughts of 1362, 1474, 1479, 1494 and 1507/ Journal of Environmental Geography , 8 (2015), 1-2 ; str. 11-22.
  edit
 5. 309321
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Čupori Moslavački / Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (1846-9787) 4 (2011, 4 (2011), str. 269-300.
  http://bib.irb.hr/datoteka/544016.upor.pdf
  edit
 6. 307964
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća / Acta Histriae, 16 (2008), 1-2 ; str. 59-88.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 391593
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Kneginja Maruša. Žene, supruge, vladarice u ranom srednjem vijeku / Hrvatska revija, 2 (2018), 1 ; str. 32-36.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366316
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Ramljaci i Bosanci u dalmatinskim gradovima u četrnaestom i petnaestom stoljeću / U: urednik Tomislav Brković (ur.). Bosanski ban Tvrtko; pod Prozorom u Rami, zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa održanog u Prozoru 11. 8. 2016. Prozor; Sarajevo; Zagreb: Općina Prozor; Rama, Synopsis d.o.o. Sarajevo, Synopsis d.o.o. Zagreb, 2016.
  edit
 2. 316202
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Profesija - hraniteljica: dojilje u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku / U: Mogorović Crljenko, Marija (ur.). IV. istarski povijesni biennale : Filii, filiae ... : položaj i uloga djece na jadranskom prostoru : knjiga sažetaka. Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011, str. 97-113.
  [Naziv skupa: Istarski povijesni biennale : Filii, filiae ... : položaj i uloga djece na jadranskom prostoru (4 ; 2009) (21-23.05.2009. ; Poreč, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/411483.Nikolicdojilje.doc
  edit
 3. 317452
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Čupori Moslavački: primjer plemićkog roda na području između rijeka Drave i Save /
  [Naziv skupa: Slovačka i Hrvatska: Povijesne paralele i veze (do godine 1780.) (20-24.6.2011. ; Bratislava, Levoča, Slovačka)]
  edit
 4. 316195
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Zadarske plemićke obitelji i posljedice mletačke opsade 1345/46. i Crne smrti / U: Grčić-Simeunović, Larisa (ur.). Zadarski mir : 18.2.1358.-18.2.2008. : o 650. obljetnici : ishodište jedne epohe : sažeci sa znanstvenog skupa. Zadar : Sveučilište, 2008
  [Naziv skupa: Zadarski mir : ishodište jedne epohe : nanstveni skup u povodu 650. obljetnice zadarskog mira (20.-22.11.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/411441.zadarski_mir_-_Nikolic_Jakus.doc
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316643
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Prva stoljeća zadarskog plemstva / U: Ivo pl. Durbešić (ur.). Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora. Zagreb : Hrvatski plemićki zbor, 2009, str. 105-107.
  [Naziv skupa: Uloga hrvatskog plemstva u očuvanju i održavanju hrvatske nacionalnosti i državnosti znanstveni kolokvij u sklopu 11. sjednicem Velikog plemićkog vijeća Hrvatskog plemićkog zbora (25.4.2009. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 2. 316200
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  „ Njezino doba“ – mogućnosti za pisanje biografija žena iz hrvatskog srednjovjekovlja /
  [Naziv skupa: II. kongres hrvatskih povjesničara, Split - Supetar, Sekcija za povijest žena (1-5.10.2008. ; Supetar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366302
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Privatni život / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 323-342. .
  edit
 2. 366304
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Južna Italija / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 563-580. .
  edit
 3. 366305
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Ugarska / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 609-629. .
  edit
 4. 366314
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Slavs but not Slaves: Slavic Migrations to Southern Italy in the Early and High Middle Ages / Travels and Mobilities in the Middle Ages. From the Atlantic to the Black Sea.. Turnhout: Brepols Publishers, 2015.
  [Naziv skupa: U: Travels and Mobilities in the Middle Ages. From the Atlantic to the Black Sea, ur. Marianne O'Doherty, Felicitas Schmieder.]
  edit
 5. 335999
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Privately Owned Towers in Dalmatian Towns during the High and Central Middle Ages / Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property. Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014.
  [Naziv skupa: U: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property. ]
  edit
 6. 336004
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Srednjovjekovni Zadar i njegovo društvo u historiografskom opusu Nade Klaić / Zrinka Nikolić Jakus. U: uredili Damir Agičić i Tomislav Galović. (ur.). Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povijesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. , str. 229-254.
  edit
 7. 336005
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Prve benediktinke u Dalmaciji / Zrinka Nikolić Jakus. U: Priredili Vanja Kovačić i o. Jozo Milanović (ur.). Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei. Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja. Trogir: Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru, 2014., str. 103-114.
  edit
 8. 339206

  Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku / Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2014. - 100 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535832607.
  edit
 9. 312843
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Bugari u Splitu? Priča o porijeklu jedne srednjovjekovne plemićke bitelji / U: Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.). Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013, str. 23-53.
  http://bib.irb.hr/datoteka/544015.02_Nikolic_-_Bugari_u_Splitu.pdf
  edit
 10. 319555
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Zadarski statut / U: Petrović, Zorislav-Antun (ur.). 725 godina Vinodolskog zakonika - 725 godina suzbijanja korupcije u Hrvatskoj. . Zagreb: Kultura i etika, 2013.
  edit
 11. 312852
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Počeci srednjovjekovnog grada / U: Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko (ur.). Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918.. Zagreb : Novi Liber, 2012, str. 30-63.
  edit
 12. 379275
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  The Use of Narrative Sources in Establishing the Genealogies of Dalmatian Urban Elites before the 14th Century / Towns >> and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?I urednile Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017., str. 123-135.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 283495
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Uvod u studij povijesti / 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Leykam international, 2012. - 262 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537534929.
  edit
 2. 229220
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Uvod u studij povijesti : historiografski praktikum / Zagreb : Leykam International, 2008 ISBN: 9789537534219.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318374
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Pleasures in Home: Family Life in Medieval Dalmatian City /
  [Naziv skupa: International Medieval Congress (1-5..7.2013. ; Leeds, Ujedinjeno kraljevstvo)]
  edit
 2. 317453
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Dalmatian Town - Croatian Hinterland: The Social Connections of the Ruling Elite of Zadar /
  [Naziv skupa: International Medieval Congress (11-14.7.2011. ; Leeds, Velika Britanija)]
  edit
 3. 317420
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Slavs but not Slaves: Slav Migrations to Southern Italy in the Early and High Middle Ages /
  [Naziv skupa: International Medieval Congress (12–15.07.2010. ; Leeds, Velika Britanija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/544007.Slavs_but_Not_Slaves.doc
  edit
 4. 317451
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Kule u privatnom vlasništvu u dalmatinskim gradovima u razvijenom srednjem vijeku /
  [Naziv skupa: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Vlast i vlasništvo (15-16.11.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 353130
  Nikolić Jakus, Zrinka ; [edt]
  Nova zraka u europskom svjetlu : Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 − oko 1150 / Zagreb : Matica hrvatska, 2015. - XXX, 654 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531509428.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-23 06:45:39