Šiša-Vivek, Marija - bibliografija

Godine:      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365906
  Filipec, Krešimir ; Šiša-Vivek, Marija ;
  Keramičke lule s lokaliteta Zoljani Čemešac I. / Opuscula archaeologica. Zagreb : Arheološki zavod, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2015., 37/38 (2015) ; 301-333.
  http://http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=211784
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 310151
  Filipec, Krešimir ; Roksandić, Danijela ; Šiša-Vivek, Marija ;
  Lokalitet: Josipovac - Verušed (AN 15) / Hrvatski arheološki godišnjak, 5 (2008) (2008), str. 30-33.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 236501
  Filipec, Krešimir ; [aut, pht]
  Arheološke slike iz Slavonije : arheološka istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, 2009. - 80 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531753401.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:37