Olujić, Boris - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309289
  Olujić, Boris ;
  Istraživanje arheološkog lokaliteta Viničica kod Josipdola (2005.-2010.) / Modruški zbornik, 4-5 (2011), str. 137-158.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309516
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet Viničica / Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008 (2009), str. 305-307.
  edit
 2. 309518
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet Lupoglav - AN 6 Vrtača 1 i AN 7 Vrtača 2 / Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008 (2009), str. 556-559.
  edit
 3. 309519
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet Zagvozd - AN 60 Jukića gomila 1 i AN 61 Jukića gomila 2 / Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008 (2009), str. 660-665.
  edit
 4. 308579
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet: Pod Cvitušom, Lovinac (170) / Hrvatski arheološki godišnjak, 4 (2008), str. 377-378.
  edit
 5. 308580
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet: Velebit - planina (174) / Hrvatski arheološki godišnjak, 4 (2008), str. 383-385.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317710
  Šolić, Tomislav ; Svetić, Ivana ; Olujić, Boris ;
  Mogućnost turističke valorizacije povijesnih cesta na području između Karlobaga i Baških Oštarija / U: Tržan, Davorin (ur.). Peti hrvatski kongres o cestama, Cavtat-Dubrovnik 16.-19.listopada 2011.. Zagreb : Hrvatsko društvo za ceste - Via vita, 2011, str. 22-31.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski kongres o cestama (16.-19. 10. 2011. ; Cavtat - Dubrovnik)]
  edit
 2. 317346
  Olujić, Boris ;
  Two Bronze Age Drystone Burial Mounds at the base of Biokovo Mountain / U: Lamboley, Jean-Luc ; Castiglioni, Maria Paola (ur.). L'Illyrie méridionale et l'Épir dans l'Antiquité V, Volume I. Pariz : De Boccard, 2009, str. 53-64.
  [Naziv skupa: L'Illyrie méridionale et l'Épir dans l'Antiquité V, Actes du V. colloque international de Grenoble (10-12.10.2008. ; Grenobl, Francuska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379836
  Olujić, Boris ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje kulturne baštine Sjevernog Velebita 2006.-2016. rezultati i smjernice novih istraživanja / Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Krasno : Javna ustanova, 2017, str. 64-65.
  http://skup2017.np-sjeverni-velebit.hr/
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312448
  Olujić, Boris ;
  Povijest istraživanja prapovijesne i antičke baštine u identitetu Like / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like: korijeni i razvitak. Knjiga I. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009, str. 117-139.
  edit
 2. 311755
  Olujić, Boris ; Cvitanović, Hrvoje ;
  Speleoarheološka istraživanja na Vitlu (Prozor kod Otočca) / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici". Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 149-159.
  edit
 3. 311756
  Olujić, Boris ;
  Iskopavanje lokaliteta Viničica 2002.-2004. godine / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici". Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 87-99.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 311751
  Olujić, Boris ;
  Projekt "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti " / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza između jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici". Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 9-13.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308092
  Olujić, Boris ;
  Petar Selem: Helena u Egiptu / Opuscula archaeologica, 32 (2008), str. 195-198.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 379842
  Olujić, Boris ; Holjevac, Željko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Kulturna baština - Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno, str. 1-98. / Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317843
  Šuica, Neven ; Olujić, Boris ;
  Geološki doprinos rekonstrukciji životnog prostora u prošlosti na primjeru arheološkog lokaliteta Viničica kod Josipdola / U: Skopljak, Ferid ; Filipović, Alojz ; Đurić, Neđo (ur.). Zbornik radova, IV savjetovanje geologa BiH sa međunarodnim učešćem. Sarajevo : Udruženje/udruga geologa Bosne i Hercegovine, 2012, str. 523-536.
  [Naziv skupa: IV savjetovanje geologa BiH sa međunarodnim učešćem (28.-29.10.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 316696
  Olujić, Boris ;
  Relations économiques entre la France et la Croatie au 19 eme s. Quelques aspects. - Gospodarske veze Hrvatske i Francuske u 19. stoljeću (neki aspekti) /
  [Naziv skupa: Hrvatsko-francuski dodiri: Le colloque des contacts croato-français (25. 03. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 316298
  Olujić, Boris ;
  Les deux tumuli de l`Age Bronze au pied de Biokovo, fouilles de sauvetage sur l`autoroute adriatique (Croatie méridionale) /
  [Naziv skupa: 5è me colloque L`Illyrie méridionale et l`Epire dans l`Antiquité (08.-11.10.2008. ; Grenoble, Francuska)]
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 317234
  Olujić, Boris ;
  Prapovijesna naselja sjeveroistočnog podkapelskog prostora u kontekstu prometnog povezivanja jadranskog priobalja i unutrašnjosti /
  [Naziv skupa: Modruš i Ogulin na povijesnim putovima od Panonije do Jadrana (08-09.09.2011. ; Ogulin, Hrvatska)]
  edit
 2. 317711
  Olujić, Boris ;
  Sustavno arheološko istraživanje na trasi Jadranske autoceste, čvor Zagvozd (2007.-2008. godine) /
  [Naziv skupa: Istraživanja u Imotskoj krajini (10.-13. 10. 2011. ; Imotski, Hrvatska)]
  edit
 3. 316619
  Olujić, Boris ;
  Japodi i Bellum Batonianum /
  [Naziv skupa: Bellum Batonianum. Rat protiv Batona: dvije tisuće godina. (5-7.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 244501
  Olujić, Boris ; [edt, aut]
  Povijest u kršu : zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti" / Zagreb : Filozofski fakultet, 2008. - 160 str. : ilustr. pretežno u bojama ; 30 cm. ISBN: 9789531752374.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32