Roksandić, Drago - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366701
  Roksandić, Drago ;
  Koncept višegraničja i osmanska baština na Triplex Confinium-u u ranome novom vijeku / Prilozi za orijentalnu filologiju, 64 (2015), str. 441–451 .
  edit
 2. 366702
  Roksandić, Drago ;
  Il Triplex confinium come area fluviale plurima. Contrasti cartografici della prima età moderna / Atti. Centro di ricerche storiche , 45 (2015), str. 91–109 .
  edit
 3. 366752
  Roksandić, Drago ;
  Krležina Enciklopedija Jugoslavije između euroskepticizma i euronoramativizma : prilog poznavanju početaka Krležina projekta Enciklopedije Jugoslavije / Studia lexicographica , 8 (2014), 2(15) ; str. 5–22 .
  edit
 4. 366754
  Roksandić, Drago ;
  Triplex Confinium (tromeđa) kao višerječje : ranonovovjekovni kartografski kontrasti / Titius, 8 (2015) ; str. 63 – 81.
  edit
 5. 366757
  Roksandić, Drago ;
  Boško Desnica – Vladanu Desnici : izbor pisama iz Osobne ostavštine (1933. – 1938.) / Ljetopis Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", 20 (2015), str. 370–401 .
  edit
 6. 319988
  Roksandić, Drago ;
  Esiste ancor sempre l'Europa centrale? / Quaderni. Centro di ricerche storiche – Rovigno, 24 (2013), str. 7-28.
  edit
 7. 319987
  Roksandić, Drago ;
  Postoji li još uvijek Srednja Europa? / Historijski zbornik, 45 (2012) 1, str. 200 – 251 .
  edit
 8. 319989
  Roksandić, Drago ;
  L'Europe centrale existe-t-elle encore? / Revue d'Allemagne, 44(2012) 2, str. 171-188.
  edit
 9. 319994
  Roksandić, Drago ;
  Koliko je bila doista „nova“ Nova Evropa? : (Nova Evropa 1920–1941) / Književna istorija, 44 (2012), 146, str. 225–241.
  edit
 10. 309505
  Roksandić, Drago ;
  Drava u očima jozefinista / Ekonomska i ekohistorija / Economic and Ecohistory. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Journal for Economic and Environmental History, VII. (2011.), 7. ; str. 18-37.
  edit
 11. 310421
  Roksandić, Drago ;
  Vladimir Ardalić o sebi i Drugima – Drugi i Ardalić / GODIŠNJAK TITIUS, 4 (2011) 4, str. 19–56 .
  edit
 12. 319990
  Roksandić, Drago ;
  Sava Mrkalj, zagrebački eminens / Radovi. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , 43 (2011), 1, str. 221–234.
  edit
 13. 319991
  Roksandić, Drago ;
  Destrukcija Sarajeva 1992-1994. u historijskoj perspektivi / Ljetopis crnogorski, 5 (2011), str. 47–54 .
  edit
 14. 309504
  Roksandić, Drago ;
  Zrinska gora u ranome novom vijeku: kartografske percepcije / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, VI. (2010.), 6. ; str. 8-26.
  edit
 15. 309507
  Roksandić, Drago ;
  Lujo Matutinović, soldato e scritore (Parte II) / Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno, XL. (2010), str. 765-804.
  edit
 16. 309509
  Roksandić, Drago ;
  Rade Bosnić: skica za biobibliografiju / Ljetopis Dvije hiljade desete, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb, XV. (2010.), str. 158-190.
  edit
 17. 309506
  Roksandić, Drago ;
  Lujo Matutinović, soldato e scritore / Atti. Centro di ricerche storiche Rovigno, XXXIX. (2009), str. 269-328.
  edit
 18. 308119
  Roksandić, Drago ;
  Dinarski Vlasi/Morlaci od 14. do 16. stoljeća: koliko identiteta? / GODIŠNJAK TITIUS, Godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke, 1 (2008), 1 ; str. 5-19.
  edit
 19. 308122
  Roksandić, Drago ;
  Serben, Kroaten und Mitteleuropa ; Ideologien, Mentalitaeten und Mythen in den Werken Miroslav Krležas ; Nationale Konflikte in Titos Juoslawien - ein Tabu? ; Demokratie in "Jugoslawien": Der Hoffnung winziges Orchester / Fantom slobode: književni časopis - Phantom der Freiheit: Literaturzeitschrift, 1-2 (2008), str. 93-172.
  edit
 20. 314831
  Roksandić, Drago ;
  Niccolo Tommaseo: prospettiva storica sulle appropriazione culturali e ideologico-nazionali croate e serbe / U: Bruni, Francesco (ur.). Atti Del Convegno Internazionale Di Studi Nel Bicentenario Della Nascita Di Niccolo Tommaseo. Roma-Padova : Editrice Antenore, 2004, str. 625-639.
  [Naziv skupa: Niccolo Tommaseo :Popolo E Nazioni: Italiani, Corsi, Greci, Illirici (23. 01. - 25. 01. 2003. ; Venecija, Italija)]
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379844
  Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Kula Jankovića: spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 499-517.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282728
  edit
 2. 309508
  Roksandić, Drago ; Branđolica, Tomislav ; Lovrić, Marko ; Sarić, Nikolina ; Šimetin Šegvić, Filip ;
  Filozofski fakultet u poplavi 1964. godine: sjećanja i dokumenti / Hrvatske vode. Časopis za vodno gospodarstvo, 18. (2010.), 73. ; str. 205-284.
  edit
 3. 308452
  Roksandić, Drago ; Ranić, Ilija Ristović, Milan ; Samardžić, Nikola ; Budak, Neven ; Agičić, Damir ; Pupovac, Milorad ;
  Sima Ćirković: Sinteza srpske povijesti kao izazov hrvatskoj i srpskoj historiografiji i kulturi / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 454-458.
  edit
 4. 366755
  Roksandić, Drago ;
  Antun Vujić između „kulture sjećanja“ i kritičke refleksije / Književna republika (Zagreb) , 14 (2016), 5/8 ; str. 56–59 .
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316578
  Roksandić, Drago ;
  Iskustvo Hrvatsko-francuske povijesne radionice Filozofskog fakulteta i njezina budućnost: Experience de l'Atelier d'histoire croato-francais de la Faculte des Lettres et son avenir / U pripremi
  [Naziv skupa: Skup "Hrvatsko-francuski dodiri": Colloque "Contacts croato-francais" (25.03.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 316585
  Roksandić, Drago ;
  "Phantomgrenzen" u Jugoistočnoj Europi /
  [Naziv skupa: „Phantomgrenzen“ in Ostmitteleuropa (Radionica, Centre March Bloch) (18.-19.02.2010. ; Belin, Njemačka)]
  edit
 3. 316579
  Roksandić, Drago ;
  Milan Ćurčin, urednik "Nove Evrope" / Zbornik u pripremi za tisak.
  [Naziv skupa: "Časopis "Nova Evropa" 1920-1941" (Institut za književnost i umetnost, Beograd) (3.-4.12.2009. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 4. 316584
  Roksandić, Drago ;
  Lujo Matutinović (1765.-1844.): sanjar ili plaćenik? / Zbornik radova u pripremi za tisak
  [Naziv skupa: Kolokvij CIVILIZACIJSKI IZAZOVI FRANCUSKOG ISKUSTVA NAPOLEONSKOG DOBA U HRVATSKOJ I JUGOISTOČNOEUROPSKOJ POVIJESTI (Lujo Matutinović, Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori (Zagreb, 2009.) Filozofski fakultet u Zagrebu Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofski fakultet u Splitu Hrvatski državni arhiv, Zagreb Alliance française de Split (11.-12.12.2009. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 380071
  Roksandić, Drago ; Kovač, Zvonko ; Karlić, Virna ; Matković, Stjepan ; Todić, Milanka ; Banović, Snježana ; Barać, Stanislava ; Svirčev, Žarka ; Milinković, Jagoda ; Korov, Goran ; Krasić Marjanović, Olga ; Jović, Bojan ; Globačnik, Marko ; Vaglio, Luca ; Protrka Štimec, Marina ; Marićević, Jelena Đ ; Gavrilović, Milomir ; Kuzmić, Aleksandra ; Bajčeta, Vladan ; Đorđević, Bojan ; Roić, Sanja ; Tešić, Iva ; Đorđević, Jelena ;
  Vladan Desnica i "Istorija kotarskih uskoka" Boška Desnice / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije / Institut za književnost i umetnost u Beogradu / FF press, 2017 (Biblioteka Desničini susreti sv. 15), str. 283-296.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 2. 366683
  Roksandić, Drago ;
  Splitski panoptikum između krajeva dvaju svjetskih ratova / 2016Split i Vladan Desnica (1918. - 1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Desničini susreti 2015.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press ; Filozofski fakultet u Splitu, 2016, str. 7–20 .
  edit
 3. 319982
  Roksandić, Drago ;
  Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25.–27. lipnja 1944.): iskustvo i aproprijacije / Intelektualci i rat 1939.–1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2011.. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Plejada. Zagreb, 2012, str. 97 – 118 .
  edit
 4. 319985
  Roksandić, Drago ;
  Ratni dani Vladana Desnice / Intelektualci i rat 1939.–1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. . Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; FF press : Zagreb, 2013., str. 200 – 251 .
  edit
 5. 317705
  Roksandić, Drago ;
  Jean-Baptiste Feuvrier (1842-1926): cetinjski korespondent Baltazara Bogišića / U: Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin, Petar ; Ravlić, Slaven ; Hameršak, Filip (ur.). Bogišić i kultura sjećanja : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića. Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2011., str. 254-299.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup s mneđunarodnim sudjelovanjem "Bogišić i kultura sjećanja" (05.-07.11.2008. ; Zagreb - Konavle, Hrvatska)]
  edit
 6. 316374
  Roksandić, Drago ;
  Ivan Luka Garanjin i Lujo Matutinović o Pokrčju /
  [Naziv skupa: Znanstveni kolokvij (s međunarodnim sudjelovanjem) "Regionalne i subregionalne studije: Dalmacija i Pokrčje" (18.06.2009. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 7. 316582
  Roksandić, Drago ;
  Ban Petar Zrinski i vladika Gabrijel Mijakić: Vlasi u Zrinsko-Frankopanskoj uroti / Zbornik u pripremi za tisak
  [Naziv skupa: Susreti dvaju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti (Matica hrvatska, Balassi Institut, Veleposlanstvo Republike Mađarske) (1.-2.10.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 316583
  Roksandić, Drago ;
  Zagrebački Filozofski fakultet u revolucionarnoj tranziciji (1945.-1948.) / Zbornik radova u pripremi za tisak
  [Naziv skupa: «Desničini susreti 2009.» Intelektualci i vlast, 1945-1954. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta», Zagreb Centar za mirovne studije, Zagreb) (18.20.09.2009. ; Zagreb, Zadar i Islam Grčki, Hrvatska)]
  edit
 9. 316338
  Roksandić, Drago ;
  Mogućnosti revitalizacije Kule Stojana Jankovića: projekt Međunarodnog sveučilišnog centra « ; Vladan Desnica» ; . /
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2008.: pripadnost kulturi - kultura pripadanja, drugi put (20-21.09.2008. ; Zagreb i Islam Grčki, Hrvatska)]
  edit
 10. 314244
  Roksandić, Drago ; Slukan, Mirela ; Jurišić, Ivan Štefanec, Nataša ;
  Problems of Computerized Interpretation of Protostatistical Data on Militarisation of the Karlovac Generalate in the Middle of the 18th Century /
  [Naziv skupa: Historical research, Study of History and Computerization (10-12.12.2001. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 366684
  Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana ;
  Splitske adrese Vladana Desnice / 2015Vladan Desnica i Split 1920. – 1945.. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i FF press, 2015, str. 361-365.
  http://bib.irb.hr/datoteka/778124.Splitske_adrese_Vladana_Desnice.pdf
  edit
 2. 316339
  Roksandić, Drago ;
  Interkulturalizam u nastavi povijesti /
  [Naziv skupa: Šesti susret pedagoga Hrvatske: Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunikacije (08-11.04.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 380069
  Hrg, Metod ; Kolanović, Josip ; Roksandić, Drago ;
  Riječ unaprijed. Vrhovčev Diarium, sv. 2 / Maksimilijan Vrhovac, "Dnevnik / Diarium / Svezak 2 (1810. - 1815.). Zagreb : Kršćanska sadašnjost - Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu, Odsjek za povijest - Zavod za hrvatsku povijest, 2017, str. V-XII.
  edit
 2. 366689
  Roksandić, Drago ;
  Defter 1701/1702., svjedočanstvo o ljudskoj i materijalnoj cijeni rata na tromeđi / Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine : BOA TTD 861 (prijevod katastarskog deftera) / Fazileta Hafizović.. Zagreb : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" : Filozofski fakultet ; Sarajevo : Orijentali institut, 2017., str. 493-496 .
  edit
 3. 379340
  Roksandić, Drago ;
  Yugoslavism before the creation of Yugoslavia / Yugoslavia from a historical perspective. Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017, str. 29-61.
  http://bib.irb.hr/datoteka/919638.yugoslavia-from-a-historical-perspective-web.pdf
  edit
 4. 379341
  Roksandić, Drago ; Jakopčić, Luka ; Draganić, Martina ; Habdija, Tomislav ; Muić, Vedran ;
  Zapovidi Babogredske kompanije 1823.-1824. Povodom kritičkog izdanja / Zapovidi Babogredske kompanije 1823.-1824. godine. Zagreb - Babina Greda - Županja : Zavičajni muzej "Stjepan Gruber", Županja - Općina Babina Greda - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije - FF press, 2017, str. X-XVIII.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 5. 380067
  Zimmermann, Wolfgang ; Wolf, Josef ; Roksandić, Drago ;
  Das 'Triplex Confinium' und die kroatische Militaergrenze im 18. Jahrhundert auf Karten fuer den oeffentlichen Gebrauch / Die Tuerkenkriege des 18. Jahrhunderts. Wahrnhmen - Wissen - Erinnern. Regensburg : Schnell und Steiner, 2017, str. 219-234.
  http://bib.irb.hr/datoteka/919647.Spte_Trkenkriege-Sonderdruck_DRAGO_ROKSANDIC.pdf
  edit
 6. 366692
  Roksandić, Drago ;
  Ustanak u Hrvatskoj u ljeto 1941.: Kultura ili kulture pamćenja od 1945. do 1991. godine? / Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 307–321 .
  edit
 7. 366693
  Roksandić, Drago ;
  Ulomci iz sjećanja na profesora Renea Lovrenčića / Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 51–62 .
  edit
 8. 366694
  Roksandić, Drago ;
  „Kud koje žure brzi kraci / a vode svi u bespuće“: Vladan Desnica u Splitu od 1935. do 1941. godine / Split i Vladan Desnica i Split 1918. – 1945.: Ujetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2015. Roksandić, Drago; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Biblioteka Desničini susreti, sv. 14. . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2016., str. 415–458 .
  edit
 9. 366690
  Roksandić, Drago ;
  I Morlacchi dalmati nella prima età moderna: eredità e identità da prospetive contrastanti / Storia e identità storica nello spazio euromediterraneo Delli Quadri, Rosa Maria (a cura di), Terra Murrata. Incontri mediterranei (Mascilli Migliorini, Luigi (ur.).. Napoli : GuidaEditori, 2015., str. 137–166 .
  edit
 10. 366695
  Roksandić, Drago ;
  Vladan Desnica i Magazin Sjeverne Dalmacije: književnik i (ne)moć tradicije / Vladan Desnica i Split 1920. – 1945. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. Roksandić, Drago; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Biblioteka Desničini susreti, sv. 13. . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 181–234 .
  edit
 11. 366696
  Roksandić, Drago ;
  Vladan Desnica i Magazin Sjeverne Dalmacije: književnik i (ne)moć tradicije / Vladan Desnica i Split 1920. – 1945. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. Roksandić, Drago; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Biblioteka Desničini susreti, sv. 13. . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 181–234 .
  edit
 12. 366697
  Roksandić, Drago ;
  Ličko-krbavski Bunjevci u „dugom“ 18. stoljeću: od Vlaha katolika do Hrvata / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2015. , str. 273–286 .
  edit
 13. 366698
  Roksandić, Drago ;
  Krležina Enciklopedija Jugoslavije između euroskepticizma i euronoramativizma / Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija (Bogišić, Vlaho (ur.)). Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. , str. 167–184 .
  edit
 14. 319981
  Roksandić, Drago ;
  O manjinskom legitimitetu i legalitetu : Srbi u Hrvatskoj između lojalnosti, neposlušnosti i pobune 1989.-1990., / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja (uredili Iskra Iveljić, Stjepan Matković i Žarko Lazarević). Inštitut za novejško zgodovino, Ljubljana 2012., str. 147-174.
  edit
 15. 319983
  Roksandić, Drago ;
  Sava Mrkalj, zagrebački eminens / Ilić Marković, Gordana; Kretschmer, Anna; Okuka, Miloš (herausgegeben von). An den Anfängen der serbischen Philologie. . Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften : Frankfurt am Main, 2012, str. 129-146.
  edit
 16. 319984
  Roksandić, Drago ;
  Izlazak izvan zidina / Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918. . Novi liber : Zagreb, 2012., str. 200 – 251 .
  edit
 17. 312407
  Roksandić, Drago ;
  Konfliktne strategije u proizvodnji prostora Banske krajine u 18. stoljeću / U: Miljković-Katić, Bojana (ur.). Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Evropi (do Drugog svetskog rata). Beograd : Istorijski institut – Balkanološki institut SANUU – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011, str. 77-116.
  edit
 18. 312977
  Roksandić, Drago ;
  Zagrebački Filozofski fakultet u revolucionarnoj tranziciji (1945.-1948.) / U: Roksandić, Drago ; Najbar-Agičić, Magdalena ; Cvijović-Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2009. Zbornik radova. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije & FF press, 2011. (Desničini susreti), str. 163-176.
  edit
 19. 312978
  Roksandić, Drago ;
  „'... Pisac uvijek ima upravo onoliku slobodu stvaranja koliku sam sebi dozvoli…'. Civilna kultura Vladana Desnice poslije 1945. godine“ / U: Roksandić, Drago ; Cvijović-Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2010. Zbornik radova. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije & FF press, 2011. (Desničini susreti), str. 18-30.
  edit
 20. 312982
  Roksandić, Drago ;
  'Bratstvo i jedinstvo' u političkom govoru jugoslavenskih komunista 1919–1945. godine / U: Manojlović Pintar, Olga et al. (ur.). Tito - viđenja i tumačenja. Beograd : Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije : Arhiv Jugoslavije, 2011, str. 28-42.
  edit
 21. 319980
  Roksandić, Drago ;
  Srbi u Hrvatskoj (1989–1991): Između lojalnosti, neposlušlosti i pobune / Naposlušnost (priredili Snježana Prijić-Samardžija i Petar Bojanić).. Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2011. ( Edicija RIZOM, knjiga 6.), str. 87 – 129 .
  edit
 22. 319992
  Roksandić, Drago ;
  Diskursi hrvatskog antifašizma i izazovi povijesnog pamćenja i zaborava : (1941. – 2005). / Zbornik Nikše Stančića . ). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Odsjek za povijest; FF-press. Zagreb, 2011, str. 361 – 368 .
  edit
 23. 312975
  Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandić, Drago ;
  Prėface / U: Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (ur.). Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (sous la direction de), Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. (Collection „Histoire“), str. 9-14.
  edit
 24. 312973
  Roksandić, Drago ;
  Riječ na kraju / U: Fulanović, Branka ; Roksandić, Drago (ur.). Pyne, Stephen J., Vatra. Sažeta povijest. Zagreb : Prosvjeta, 2010., str. 209-210.
  edit
 25. 312974
  Roksandić, Drago ;
  Paul Kussan: Pitanja povodom izlaska iz anonimnosti / U: Višnjić, Čedomir ; Roksandić, Drago (ur.). Kussan, Paul, Kratka povijest Treće ogulinske narodne graničarske pješadijske regimente (prevela Sonja Perković ; stručna redaktura Sanja Lazanin i Drago Roksandić). Zagreb : SKD Prosvjeta, 2010., str. 6-24.
  edit
 26. 312976
  Roksandić, Drago ;
  Les discours croates de l'antifascisme, entre memoire et oubli (1941-2005) / U: Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (ur.). Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (sous la direction de), Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. (Collection „Histoire“), str. 239-247.
  edit
 27. 319979
  Roksandić, Drago ;
  O Vladanu Desnici i „Desničinim susretima / Desničini susreti 2005.–2008.Zbornik radova.. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Plejada. Zagreb 2010 (Biblioteka Desničini susreti, sv. 3), str. 279-280.
  edit
 28. 312402
  Roksandić, Drago ; Vidan, Gabrijela ;
  Kako čitati Luju Matutinovića? / U: Budiša, Dražen (ur.). Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori. Zagreb : Školska knjiga-Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (Biblioteka Starine), str. 7-79.
  edit
 29. 312403
  Roksandić, Drago ; et al ;
  Dinarski Vlasi/Morlaci od 14. do 16. stoljeća: koliko identiteta? / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir ; (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Odsjek za povijest ; FF press, 2009, str. 209-219.
  edit
 30. 312404
  Roksandić, Drago ;
  The Dinaric Vlachs/Morlachs in the Eastern Adriatic from the Fourteenth to the Sixteenth Centuries: How Many Identities? / U: Ortalli, Gherardo ; Schmitt, Oliver Jens (ur.). Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo - Der westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig (13.-18. Jahrhundert). Venezia-Wien : OeAW, 2009, str. 271-285.
  edit
 31. 312248
  Roksandić, Drago ;
  Treba li danas čitati Marca Blocha? Povodom hrvatskog prijevoda Aplogije historije / U: Agičić, Damir ; Najbar-Agičić, Magdalena (ur.). Apologija historije ili zanat povjesničara. Zagreb : Srednja Europa, 2008 (Biblioteka Povijest i suvremenost), str. 173-183.
  edit
 32. 312257
  Roksandić, Drago ;
  Narodne "želje" i/ili "zahtijevanja" u proljeće 1848. godine: od podanika s građanima / U: Kolanović, Josip (ur.). Hrvatski državni sabor 1848. Svezak 3. Zagreb : Hrvatski državni arhiv ; Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; FF press, 2008, str. 21-39.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366691
  Roksandić, Drago ;
  Svjedok o vremenu nastanka gimanzije / Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković. Monografija u povodu 10. obljetnice (Lalić, Slobodan (gl. ur.)). Zagreb : SPOG Kantakuzina Katarina Branković, 2015., str. 27–30 .
  edit
 2. 312417
  Roksandić, Drago ;
  L'Europe et ses frontieres multiples dans le Sud-Est : problemes et approches = Europa i njene višestruke jugoistočnoeuropske granice : problemi i pristupi / U: Katunarić, Dražen (ur.). La perception de l'Europe = Percpecija Europe. Zagreb : Litteris, 2009, str. 156-166.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309522
  Roksandić, Drago ;
  Riječ na promociji Godišnjaka Titius br. 2/2009. / GODIŠNJAK TITIUS, 3 (2010), 3 ; str. 251-252.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 319978
  Roksandić, Drago ;
  Kako čitati Luju Matutinovića / Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori . Školska knjiga; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., str. 7-79.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 366591
  Jakovina, Tvrtko ; Roksandić, Drago ;
  Rene Lovrenčić, profesor svjetske povijesti : Riječ prof.dr. Tvrtka Jakovine nad odrom profesora Lovrenčića 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 428-430.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 382942
  Roksandić, Drago ;
  Iluzije slobode : ogledi o Vladanu Desnici / Zagreb : Politička kultura, 2018. - 251 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532580808.
  edit
 2. 390116
  Roksandić, Drago ;
  Čovjek i prostor, čovjek u okolišu : [ekohistorijski ogledi] / 1. izd. - Samobor : Zagreb : Meridijani ; Društvo za hrvatsku povijesnicu : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2018. - 432 str. ; 27 cm. ISBN: 9789532392098 ; 9789531757256 .
  edit
 3. 379410
  Roksandić, Drago ;
  Jugoslavija u istorijskoj perspektivi ( Yugoslavia from a historical perspective ) / / Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017. - 544 str. : faks., graf. prikazi ; 22 cm. ISBN: 978-86-7208-207-4.
  edit
 4. 366681
  Roksandić, Drago ; Filipčić Maligec, Vlatka ;
  Kultura hrvatskog antifašizma : Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25. – 27. lipnja 1944.) : između „mjesta pamćenja“ i kritičke refleksije / Zagreb : Zagrebačka naklada, 2016. - 300 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789532521771.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 285159
  Roksandić, Drago ;
  U NIN-u i Danasu / Zagreb : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2011. - 368 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789537611323 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316328
  Roksandić, Drago ;
  O hodoljublju Branka Fučića i njegovu poimanju kulturnog krajolika /
  [Naziv skupa: "Až grišni diak Branko pridivkom Fučić". Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) (30.01.-01.02.2009. ; Dubašnica, Malinska na Krku, Hrvatska)]
  edit
 2. 316329
  Roksandić, Drago ;
  Ustavni status nacionalnih manjina u Hrvatskoj u povijesnim kontekstima /
  [Naziv skupa: Okrugli stol "Položaj nacionalnih manjina u kontekstu predstojećih ustavnih promjena" (09.03.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 316330
  Roksandić, Drago ;
  Nada Dimić (1923-1942): pitanja o životu i mitu /
  [Naziv skupa: Međunarodni interdisciplinarni skup "Imaju li žene svoj dan pobjede? Ženska traumatska sjećanja i naracije otpora" (08-09.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 316331
  Roksandić, Drago ; Ćosić, Stjepan ; Janeković-Roemer, Zdenka Lonza, Nella ; Mijović, Vesna Vekarić, Nenad ;
  Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici /
  [Naziv skupa: Okrugli stol "Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici" (28.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu
  edit
 5. 316332
  Roksandić, Drago ;
  Višestranački izbori u SR Hrvatskoj 1990. i manjinsko pitanje /
  [Naziv skupa: "Nacionalne manjine u demokratskim društvima" (28.-31.05.2009. ; Begovo Razdolje, Hrvatska)]
  edit
 6. 316342
  Miščević, Ljubomir ; Corbellini, Giovanni Stieldorf, Karin ; Bradić, Saša Nizić, Ines ; Pellizzaro, Giorgio Schild, Robert ; Saint-Gobain, Isover Bonča, Jaka ; Kapetanović, Zlatko Matejčić, Ivan ; Iskra, Berislav Kreitmayer, Tihomil ; Roksandić, Drago ;
  Reconsidering Summer School of the International Camp Stojan Janković Castle (2006, 2007, 2008) /
  [Naziv skupa: Međunarodna ljetna škola arhitekture Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (27 ; 2008) ; Međunarodni seminar o ljetnim školama i radionicama arhitekture (3 ; 2008) (08.08.2008. ; Motovun, Hrvatska)]
  edit
 7. 316324
  Roksandić, Drago ;
  Baltazar Bogišić u očima suvremenika: čovjek i djelo u nekrolozima /
  [Naziv skupa: Baltazar Bogišić: povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija, pravno-povijesni prilozi, memorijal (16-19.10.2008. ; Rijeka i Cavtat, Hrvatska)]
  edit
 8. 316325
  Roksandić, Drago ;
  Cetinjski korespondenti Baltazara Bogišića /
  [Naziv skupa: Bogišić i kultura sjećanja (05-08.11.2008. ; Zagreb i Pridvorje u Konavlima, Hrvatska)]
  edit
 9. 316337
  Roksandić, Drago ;
  Europa i njezina jugoistočna višegraničja: problemi i pristupi /
  [Naziv skupa: Kako gledamo na Europu danas? Unakrsni pogledi na značenje i vrijednosti (Veleposlanstvo Francuske i Francuski institut) (18.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 316326
  Roksandić, Drago ;
  O Bosni i Hercegovini nakon okupacije: narativi oca i sina, Adama i Svetozara Borojevića /
  [Naziv skupa: Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. godine (30-31.03.2009. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 316333
  Roksandić, Drago ; Ivetic, Egidio ; Mayhew, Tea ;
  L'entroterra di Zara tra il XVII e il XVIII secolo /
  [Naziv skupa: Progetto Interadria - Eredita Culturali dell'Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione (Programma Interreg III A: Transfrontaliero Adriatico) (17-18.05.2008. ; Split, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 366551
  Agičić, Damir ; [edt, aut]Roksandić, Drago ; [edt, aut]Jakovina, Tvrtko ; [edt, aut]
  Spomenica Renea Lovrenčića / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 438 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755672.
  edit
 2. 356686
  Roksandić, Drago ; [edt , aut , aui]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut , aui]
  Vladan Desnica i Split 1920. - 1945. : zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. / Zagreb : Split : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. - 408 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755719.
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 3. 341022
  Roksandić, Drago ; [edt , aui]Brnčić, Jadranka ; [oth]
  Hrvati i Srbi u Habsburškoj monarhiji u 18. stoljeću : interkulturni apsekti "prosvijećene" modernizacije : zbornik radova s hrvatsko-srpskog znanstvenog kolokvija 2011. / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - IX, 235 str. : ilustr. (djelomice u bojama), faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531755306 : .
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 4. 330684
  Roksandić, Drago ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Kula Jankovića : spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara : baština, intelektualizam i revitalizacija / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782368 ; 9789531755191 .
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu | Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 5. 331610
  Roksandić, Drago ; [edt]Šimetin Šegvić, Filip ; [edt]Šimetin Šegvić, Nikolina ; [edt]
  Vladan Desnica i Split : (1920-1945.) : program rada/sažeci izlaganja / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Plejada, 2014. - 72 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789537782375 (Plejada); 9789531755214 (Filozofski fakultet).
  edit
 6. 284768
  Roksandić, Drago ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Poslijediplomski doktorski studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, 2012. - 268 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754408.
  edit
 7. 285911
  Grandits, Hannes ; Dukić, Barbara [trl] ; Roksandić, Drago [edt] ; Rajković Iveta, Marijeta [edt, aui] ;
  Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima : (18.-20. stoljeće) : studije slučaja Bobovac i Lekenik / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754293.
  edit
 8. 284844
  Roksandić, Drago ; [edt]Milković, Kristina ; [edt]
  Vojna krajina u suvremenoj historiografiji : ciklus javnih predavanja : ljetni semestar 2011./2012. akademske godine, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531754248.
  edit
 9. 271242
  Roksandić, Drago ; [edt]Petrić, Hrvoje ; [edt]
  Ekohistorija rijeke Drave : zbornik sa međunarodnog znanstvenog skupa / Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica ; Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2011. - 229 str.: 30 cm.
  edit
 10. 285161
  Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale = ( History and memory in the Central and Eastern Europe ) / Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. - 358 str. ISBN: 9782753512214.
  edit
 11. 260896
  Roksandić, Drago ; [edt]
  Kratka povijest Treće ogulinske narodne graničarske pješadijske regimente : / Zagreb : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2010. - 192 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537611224.
  edit
 12. 256924
  Pyne, Stephen J ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Vatra : sažeta povijest / Zagreb : Prosvjeta, 2010. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537130466.
  edit
 13. 245236
  Matutinović, Lujo ; Vidan, Gabrijela [aft] ; Kuzmanović, Ante ; Milinković, Jagoda [trl] ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori / Zagreb : Školska knjiga : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2009. - 292 str. : zemljop. crtež ; 25 cm. ISBN: 9789530608467 (Školska knjiga).
  edit
 14. 268396
  Pejnović, Dane ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Zapadna Hrvatska : socijalno-geografska preobrazba u drugoj polovini 20. stoljeća / Zagreb : Prosvjeta, 2009. - 73 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537130459.
  edit
 15. 271345
  Agičić, Damir ; [edt , aut]Roksandić, Drago ; [edt , aut]
  Spomenica Josipa Adamčeka / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2009. - 566 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753166 : .
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 380095
  Roksandić, Drago ; [edt , aui]Jakopčić, Luka ; [edt , oth , aui]Draganić, Martina ; [oth]Muić, Vedran ; [edt]
  Zapovidi Babogredske kompanije 1823.-1824. godine / Babina Greda : Zagreb : Zavičajni muzej "Stjepan Gruber" ; FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. - XVIII, 193 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama ; 25 cm. ISBN: 9789537547585 ; 9789531756563 .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 271246
  Roksandić, Drago ; [edt]Holjevac, Željko ; [edt]
  Velike teme moderne i suvremene hrvatske povijesti : (Doktorandska anketa) / Zagreb : FF Press, 2011. - 50 str. : 20 cm.
  edit
 2. 65958
  Roksandić, Drago ; [edt]Štefanec, Nataša ; [edt]
  Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandića / Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest, 1999. - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 953-6784-00-9.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 330330
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]
  Intelektualac danas : zbornik radova s Međunarodnog skupa Desničini susreti 2013. / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782344 ; 9789531755184 (Filozofski fakultet).
  Elektronička verzija
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 391755
  Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]Roksandić, Drago ; [edt]
  Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 517 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531757065.
  edit
 2. 374667
  Roksandić, Drago ; [edt, aut]
  Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. - 368 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756648.
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 3. 322029
  Roksandić, Drago ; [edt , aui]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aui]
  Intelektualci i rat : 1939.-1947.: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti [Zadar, 14. i 15. rujna ; Islam Grčki 16. rujna 2012.]. Dio 1 / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2013. - VII, 291 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754835.
  edit
 4. 322033
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]
  Intelektualci i rat : 1939.-1947.: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti [Zadar, 14. i 15. rujna ; Islam Grčki 16. rujna 2012.]. Dio 2 / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2013. - VII, str. 293-584 : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754842.
  edit
 5. 281224
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]
  Intelektualci i rat : 1939.-1947.: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2011. / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2012. - 347 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782160 (Plejada) : .
  edit
 6. 267741
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Najbar-Agičić, Magdalena ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]
  Desničini susreti 2009. : zbornik radova / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2011. - 253 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754002.
  edit
 7. 266979
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]
  Desničini susreti 2010. : zbornik radova / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2011. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782085 (Plejada) .
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 366688
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]Brnčić, Jadranka ; [oth]Knežević, Borislav ; [trl]
  Split i Vladan Desnica 1918. - 1945. : umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike : zbornik radova sa Znanstvenog skupa Desničini susreti 2015. / Zagreb : Split : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Filozofski fakultet Sveučilišta, 2016. - 509 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531756013 .
  edit
 2. 254021
  Roksandić, Drago ; [edt, aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]
  Desničini susreti 2005.-2008. : zbornik radova / Zagreb : Plejada : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010. - 313 str. : ilustr. , 24 cm. ISBN: 9789535604778 (Plejada).
  edit
 3. 246881
  Roksandić, Drago ; [edt]
  Intelektualci i vlast : 1945.-1954. : program rada/sažeci izlaganja / Zagreb : Filozofski fakultet, 2009. - 44 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531753548.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:35