Šarić, Marko, - bibliografija

Godine:    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308112
  Šarić, Marko ;
  Planine i morlački svijet u Dalmaciji: ekohistorijski osvrt / Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodatrsku povijest i povijest okoliša, VI. (2010.), 6 ; str. 55-94.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312228
  Šarić, Marko ;
  Bunjevci u ranome novom vijeku: postanak i razvoj jedne predmoderne etnije / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF press, 2008, str. 15-43. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.02
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36