Šute, Ivica - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308135
  Šute, Ivica ;
  „ Amerikanski fond dr. V. Mačka“ i pomoć Gospodarske Sloge pasivnim krajevima 1936. godine“ / ČAsopis za suvremenu povijest, 3 (2008), str. 1045-1066.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366470
  Šute, Ivica ;
  Wie alles began? Kroatien und Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf / Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 28 (2015); str. 365-374.

  Scopus ID:2-s2.0-84960492195
  edit
 2. 307234
  Agičić, Damir ; Šute, Ivica ;
  Prof. dr. Marijan Maticka - Bibliografija / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2007), 39 ; str. 11-20.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366464
  Šute, Ivica ;
  Hrvatska seljačka stranka i njezina ekonomska organizacija – Gospodarska sloga (1935.-1941.)/ 110 godina Hrvatske seljačke stranke (Zbornik radova), . Zagreb : Matica hrvatska - Povijesno društvo Križevci - Zaklada braće Radić, 2015., str. 81-98.
  edit
 2. 316657
  Šute, Ivica ;
  Ekonomski položaj Hrvatske nakom stvaranja jugoslavenske države 1918. godine /
  [Naziv skupa: Jugoslavija v času - Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države (28-29.11. 2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366473
  Šute, Ivica ;
  Hrvatska u stoljeću promjena: od stvaranja prve jugoslavenske države do kraja Drugoga svjetskog rata / Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća/Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016
  edit
 2. 366468
  Šute, Ivica ;
  Hogyan kezdődött? Horvátország és a Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózion)/ Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Budapest, 2015., str. 365-374.
  edit
 3. 312498
  Šute, Ivica ;
  Slika Like u 1930-im godinama prema reportažama Gospodarske sloge / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like: Korijeni i razvitak, Knj.I.. Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić, 2009, str. 587-614.
  edit
 4. 311892
  Šute, Ivica ;
  POGOD i organizacija prehrane u Banovini Hrvatskoj / U: Spomenica Josipa Adamčeka (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Odsjek za povijest ; FF Press, 2008, str. 429-457.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 377014
  Šute, Ivica ;
  Gospodarska sloga u Podravini : (1935.-1941.) / Samobor : Meridijani, 2017. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532392081.
  edit
 2. 252406
  Šute, Ivica ;
  Slogom slobodi! : gospodarska sloga 1935-1941. / Zagreb : Srednja Europa, 2010. . - 475 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979479.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:37