Sarić, Daliborka - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365575
  Sarić, Daliborka ;
  Teličnost u hrvatskom / Filologija, 65 (2016) str. 131-147.

  Scopus ID:2-s2.0-84994676881
  edit
 2. 379677
  Sarić, Daliborka ; Lanović, Nina ;
  Adjetivos com sufixos diminutivos em português e seus equivalentes em croata / Revista Portuguesa de Humanidades – Estudos Linguísticos, 18-1 (2014) ; str. 115-126.
  http://bib.irb.hr/datoteka/785166.RPH_Saric_Lanovic_separat.pdf
  edit
 3. 392903
  Sarić, Daliborka ; Grković, Daša ;
  Perfekt u španjolskom i portugalskom / Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 42 (2013), 1-2 ; str. 117-129.
  edit
 4. 310023
  Varga, Dražen ; Sarić, Daliborka ;
  Diminutivo em portugues - menos e mais / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVII (2012), str. 159-167.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 318819
  Sarić, Daliborka ;
  Portugalski perfekt (I) u tipološkoj perspektivi / Hieronymus , 2 (2009), 1 ; str. 25-33.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 318822
  Sarić, Daliborka ;
  ReFormulação de Programas de Tradução: relato de uma experiência de team teaching na gestão de Exercícios de Tradução Português-Croata-Português, na Faculdade de Letras da Universidade de Zagreb / U: Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana LuísaVilela, Ana Alexandra Silva (ur.) (ur.). Actas do II Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa. Evora : Universidade de Évora, 2010
  http://www.simelp2009.uevora.pt/pdf/slg37/06.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 389616
  Starčević, Anđel ; Kapović, Mate ; Bilić Meštrić, Klara ; Sarić, Daliborka ; Udier, Sanda Lucija ;
  Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse Approach / 2018Research School "Language contact within systems and speakers". Potsdam, Njemačka, 21-23.02.2018., str. 42-42.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365439
  Kapović, Mate ; Starčević, Anđel ; Sarić, Daliborka ;
  O preskripciji i preskriptivizmu u Hrvatskoj / Jezična politika: između norme i jezičnog liberalizma / uredila Barbara Kryżan-Stanojević.. Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 45-67.
  http://bib.irb.hr/datoteka/834104.Kapovi_Starevi_Sari_2016_O_preskripciji_i_preskriptivizmu_u_Hrvatskoj_SKEN.pdf
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 400954
  Starčević, Anđel ; Kapović, Mate ; Sarić, Daliborka ;
  Jeziku je svejedno / Zagreb : Sandorf, 2019. - 394 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533511153.
  http://www.sandorf.hr/administracija/downloadpdf/202012220604200.jeziku_je_svejedno_sandorf_2019.pdf
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 357677
  Fink-Arsovski, Željka ; Le Calvé Ivičević, Evaine ; Sarić, Daliborka ; Soares, Sofia Campos ; Lončar, Ivana ; Rouco Chao, Carolina ; Malinar, Smiljka ; Zergollern-Miletić, Lovorka ; Lučić, Radovan ; Bierich, Alexander ; Barčot, Branka ; Novoselec, Zvonimir ; Bredenkamp, Christine ;
  Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema / Zagreb : Knjigra, 2016
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 389617
  Starčević, Anđel ; Kapović, Mate ; Bilić Meštrić, Klara ; Sarić, Daliborka ; Udier, Sanda Lucija ;
  Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse Approach / 2018Language Policy and Language Planning: education, languages and migrations. Siena, Italija, 23-27.07.2018.
  edit

Prijevodi

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 392904
  Wierzchowski, Leticia ; Sarić, Daliborka [trl] ;
  Kuća sedam žena / Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. - 545 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533036908.
  edit
 2. 319292
  Tavares, Goncalo M ; Sarić, Daliborka [trl] ;
  Jeruzalem / Zagreb : SysPrint, 2009. - 150 str. ; 23 cm. ISBN: 9789532322774.
  edit

2.50.3 Stručni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 319287
  Canen, Alberto G ; Canen, Ana ; Živanović, Sandra [trl] ; Sarić, Daliborka [trl] ;
  Multikulturalne organizacije : logistika u globalnim korporacijama / Zagreb : Društvo za plastiku i gumu, 2011. - 88 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789539745088.
  edit
 2. 319289
  Travirka, Antun ; Bačić, Živko [pht] ; Jeraj, Danislav [trl] ; Sarić, Daliborka [trl] ;
  Dubrovnik : historia, cultura, patrimonio artistico / Zadar : Forum, 2011. - 128 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + [1] presavijeni list (plan grada). ISBN: 9789532910179.
  edit
 3. 319290
  Travirka, Antun ; Sarić, Daliborka [trl] ;
  Dubrovnik e seus arredores / Zadar : Forum, 2011. - 120 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. ISBN: 9789532913804.
  edit
 4. 319291
  Travirka, Antun ; Bačić, Živko [pht] ; Carli, Andrija [pht] ; Jeraj, Danislav [trl] ; Sarić, Daliborka [trl] ;
  Trogir : cidade de cultura e de arte / Zadar : Forum, 2010. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm + [1] presavijeni list (plan grada). ISBN: 9789532912425.
  edit
 5. 319293
  Travirka, Antun ; Jeraj, Danislav [trl] ; Bačić, Živko [pht] ; Carli, Andrija [pht] ; Sarić, Daliborka [trl] ;
  Split : historia, cultura, patrimonio artistico / Nova ed. - Zadar : Forum, 2009. - 128 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + plan grada ([1] presavijen list). ISBN: 9789532911855 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:35