Vranješ-Šoljan, Božena - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308697
  Vranješ-Šoljan, Božena ; Alebić, Tamara ; Ipšić, Irena ;
  Stanovništvo Drenovaca (1870-1880): predtranzicijsko doba / Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, XLVII (2009), str. 63-90.
  edit
 2. 308698
  Vranješ-Šoljan, Božena ; Čizmić, Frane ;
  Prve naznake demografske tranzicije: Stanovništvo Betine (1870-1880) / Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, XLVII (2009), str. 143-169.
  edit
 3. 307953
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Prvi opći popis stanovništva u Habsburškoj Monarhiji iz 1857.: Koncepcija, metodologija i klasifikacija popisnih obilježja / Časopis za suvremenu povijest, 40 ((2008)), 2 ; str. 517-544.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 319551
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Prvi moderni popis stanovništva u Habsburgškoj Monarhiji s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Slavoniju / Prvi moderni popis stanovništva u Istri (ur. Aleksej Kalc).. Koper: Histria, 2012, 97-126.
  edit
 2. 319550
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Početak demografske tranzicije u Banskoj Hrvatskoj i njezina socioekonomska podloga / Zbornik Nikše Stančića.. . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest & FF Press, 2011., 245-276..
  edit
 3. 319552
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Akademik Nikša Stančić ; život i djelo / Zbornik Nikše Stančića.. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest & FF Press, 2011, 9-20..
  edit
 4. 312128
  Vekarić, Nenad ; Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj / U: Vekarić, Nenad ; Vranješ-Šoljan, Božena (ur.). Početak demografske tranzicije u Hrvtaskoj. Zagreb-Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2009 (Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice), str. 9-62.
  edit
 5. 319548
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Modernizacijski uspon krajem XIX. i početkom XX. stoljeća / Hrvatska i Europa. Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće), svezak IV.. Zagreb: HAZU i Školska knjiga, 2009., str. 103-113..
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 365516
  Vranješ-Šoljan, Božena ; Miholjančan, Tina [trl] ;
  Croatian students societies in Vienna in the 19th century / The entangled histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th century) = Verflechtungsgeschichte : Wien, Zagreb und Budapest (18.-20. Jahrhundert) / editor Iskra Iveljić. Zagreb : FF Press, 2015, str. 357-378.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 271608
  Vekarić, Nenad ; Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj / Zagreb ; Dubrovnik ; Sveučilište u Dubrovniku, 2009. - 367 str. : Ilustr. 24 cm. ISBN: 978-953-154-855-7.
  edit
 2. 229268
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Stanovništvo Banske Hrvatske : demografska slika Banske Hrvatske u kontekstu društveno-povijesnih promjena od 1850. do 1910. / Zagreb : Educa, 2009 ISBN: 9789536101771.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39