Bilogrivić, Goran - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379167
  Brogiolo, Gian Pietro ; Chavarría Arnau, Alexandra ; Giacomello ,Federico ; Jurković, Miljenko ; Bilogrivić, Goran ;
  The Late Antique Church of Saint Lawrence, Banjol (Island of Rab, Croatia) – Results of the First Two Archaeological Campaigns (2015-2016) / U: 2017 (ur.). Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 23 (2017), 2 ; str. 666-673. http://dx.doi.org/10.1484/J.HAM.5.113754

  Scopus ID:2-s2.0-85022057957

  Bibliografske baze: DOI:10.1484/J.HAM.5.113754 |
  edit
 2. 309352
  Bilogrivić, Goran ;
  O mačevima posebnog tipa 1 u Hrvatskoj / Starohrvatska prosvjeta, 38 (2011), str. 83-110.
  edit
 3. 309350
  Bilogrivić, Goran ;
  Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija o razdoblju 7–9. stoljeća / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 37-48.
  edit
 4. 309349
  Bilogrivić, Goran ;
  Karolinški mačevi tipa K / Opuscula archaeologica, 33 (2009), str. 125-182.
  http://bib.irb.hr/datoteka/545879.OA33_bilogrivic_125_182.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=91457
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335474
  Bilogrivić, Goran ;
  Bosna i Hum/Hercegovina / U: Zrinka Nikolić Jakus (ur.). Hrvatska povijest, knjiga I: rani srednji vije. Zagreb : Matica hrvatska, 2014, str. 246-269.
  edit
 2. 335687
  Bilogrivić, Goran ;
  Hrvatska nacionalna srednjovjekovna arheologija do sredine 20. stoljeća – ideje budućnosti sputane vremenom / U: Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.). Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014, str. 207-215.
  [Naziv skupa: Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci (11.10.2013. ; Rijeka, Hrvatska)]
  http://www.ffri.uniri.hr/files/izdavacka/Zbornik%20radova%20Prve%20medievisticke%20znanstvene%20radionice%20u%20Rijeci.pdf
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310281
  Bilogrivić, Goran ;
  Igor Kulenović, Materijalna kultura, značenje i praksa. Arheološka teorija i arheologija u Hrvatskoj, Spektar 15, Naklada Slap, Zagreb, 2013, 162 str. / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLV (2013), str. 72-74.
  edit
 2. 310059
  Bilogrivić, Goran ;
  Archaeology of Identity / Archäologie der Identität, ur. Walter Pohl i Mathias Mehofer, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, sv. 17, Verlag der Österrechischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2010., 325 str. / Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 30 (2012), str. 455-457.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140060
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 335306
  Bilogrivić, Goran ;
  Karolinški nalazi i formiranje identiteta elite u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj / / Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 812. – 2012., (2014).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318252
  Bilogrivić, Goran ;
  Srednjovjekovna realnost ili moderna konstrukcija? Starohrvatska kultura u suvremenoj medievistici /
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1-5.10.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19