Galović, Tomislav - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 392784
  Galović, Tomislav ;
  Milan Moguš i Bašćanska ploča / Senjski zbornik, 45 (2018) ; str. 265-285.
  http://bib.irb.hr/datoteka/978605.GALOVIC_2018_265-286.pdf
  edit
 2. 392786
  Galović, Tomislav ; Trogrlić, Marko ;
  Benediktinci u hrvatskoj historiografiji zadnjih 50 godina (1965. – 2015.) / Služba Božja : liturgijsko-pastoralna revija, LVIII (2018), 4 ; str. 421-442.
  http://bib.irb.hr/datoteka/978013.GALOVIC_T._TROGRLIC_M._2018_421-442.pdf
  edit
 3. 375691
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Glagoljica u sveučilišnoj nastavi na primjeru kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija / 2016Arhivski vjesnik, 59 (2016.) ; str. 141-155.
  edit
 4. 366110
  Galović, Tomislav ;
  Senjska ploča II. (neispisani kameni predložak) / 2016Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 42-43 (2016) ; str. 373-386.
  edit
 5. 375692
  Galović, Tomislav ;
  Historical Circumstances of the Appearance of Medieval Cartularies in Croatia / 2016)Initial. A Review of Medieval Studies, 4 (2016)) ; str. 73-95.
  http://bib.irb.hr/datoteka/878540.GALOVIC_2016_73-95_Kartulari_1_Initial.pdf
  edit
 6. 310080
  Galović, Tomislav ;
  Arhiv Rogovske opatije / Arhivski vjesnik, 55 (2012), str. 103-116.
  edit
 7. 309096
  Galović, Tomislav ;
  Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti / Povijesni prilozi, XXX (2011), 40 ; str. 45-61.
  edit
 8. 308911
  Galović, Tomislav ;
  Fučićevi rani tekstovi / Studia lexicographica, III (2010.), 4-5 ; str. 77-97.
  http://bib.irb.hr/datoteka/501820.Fucicevi_rani_tekstovi_Galovic.pdf
  edit
 9. 307735
  Galović, Tomislav ;
  Osnivanje Društva krčkih Hrvata u Zagrebu 1936. i njegova djelatnost do 1941. godine (s dodatkom društvenih Pravila, odobrenih 1937. god.) / Studia lexicographica, 2 (2009), 3 ; str. 127-156.
  edit
 10. 308331
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatska heraldička periodika: Vitezović i Glasnik heraldike / Arhivski vjesnik, 52 (2009), str. 81-127.
  edit
 11. 307624
  Galović, Tomislav ; Filipović, Emir O ;
  Prilog bibliografiji radova o heraldici /s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu/ / Arhivski vjesnik, LI (2008), str. 161-226.
  http://bib.irb.hr/datoteka/376492.FGalovic_Filipovic_HERALDIKA.pdf
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308802
  Galović, Tomislav ;
  Veksilološke bilješke: Hrvatska enciklopedija i veksilologija / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, IV (2010.), 7 ; str. 12-13.
  edit
 2. 307625
  Galović, Tomislav ;
  Otok Krk u očima putopisca Alberta Fortisa / Krčki kalendar, 2009 (2008), str. 113-117.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379949
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (11): Marko Lauro Ruić (1736. – 1808.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, XI (2017.), 21 ; str. 3-4.
  edit
 2. 379950
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (12): Stjepan Antoljak (1909. – 1997.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, XI (2017), 22 ; str. 3-6.
  http://hgzd.hr/grb-i-zastava
  edit
 3. 379955
  Galović, Tomislav ;
  Krčki kalendar u New Yorku od 1952. do 1955. godine / Krčki kalendar, 2018 (2017) ; str. 111-117.
  edit
 4. 366100
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (10): Ivan Kukuljević Sakcinski (1816. – 1889.) | The Croatian Heraldry Lexicon – Croatian Heraldists (10): Ivan Kukuljević Sakcinski (1816 – 1889) / 2016Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva , 10 (2016), 20 ; str. 3,4,10,21.
  edit
 5. 383752
  Galović, Tomislav ;
  Uvod: 25. obljetnica hrvatskog Ustava i njegova krčkog Nacrta (1990. – 2015.) / Krčki zbornik, 74. (2016) ; str. 208-216.
  edit
 6. 335129
  Galović, Tomislav ;
  Grb i zastava Dubašnice na otoku Krku: heraldički prikazi i pozadina nastanka / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VIII (2014), 15 ; str. 13-14.
  edit
 7. 335195
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (5): Marijan Grakalić (1931. – 1997.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VIII (2014), 15 ; str. 3-4.
  edit
 8. 335198
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (6): Vjera Bojničić-Zamola (1883. – 1963.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VIII (2014), 16 ; str. 3-4.
  edit
 9. 310060
  Galović, Tomislav ;
  Dubašnica Social Club of America Inc. (New York) / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 205-225.
  edit
 10. 310061
  Galović, Tomislav ;
  Izdanja Povijesnog društva otoka Krka / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 259-268.
  edit
 11. 310179
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (3): Emilij Laszowski (1868. – 1949.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VII (2013.), 13 ; str. 3-4 ; 7.
  edit
 12. 309830
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (1): Bartol Zmajić (1907.–1984.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VI (2012.), 11 ; str. 3-4.
  edit
 13. 309915
  Galović, Tomislav ;
  Sveti Kvirin i Krčka biskupija / Krčki kalendar, 2012 (2012.), str. 120-125.
  edit
 14. 310127
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (2): Viktor Antun Duišin (1898. – 1963.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VI (2012.), 12 ; str. 3-4.
  edit
 15. 309570
  Galović, Tomislav ;
  Vjesnik Staroslavenske akademije u Krku (1912 - 2012) / Krčki kalendar, 2012 (2011), str. 43-47.
  edit
 16. 309571
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatska heraldička baština - novi izborni kolegij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, V (2011), 10 ; str. 16-17.
  edit
 17. 308862
  Galović, Tomislav ;
  Parčićev zemljovid otoka Krka iz 1865. godine / Krčki kalendar, 2011 (2010), str. 111-114.
  edit
 18. 308332
  Galović, Tomislav ;
  Bartolijev zbornik (Collectanea Bartoliana) – dragocjeno vrelo za povijest grada i otoka Krka / Krčki kalendar, 2010 (2009), str. 83-89.
  edit
 19. 308751
  Galović, Tomislav ;
  Katedra za pomoćne povijesne znanosti - O stotoj obljetnici utemeljenja Katedre (1908. – 2008.) / Pro tempore, 6-7 (2009), str. 362-365.
  edit
 20. 307623
  Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica ;
  Inscriptiones Latinae Croatorum: Natpis u župnoj crkvi sv. Apolinara u Bogovićima na otoku Krku (sign. ILC BOG1) / Nuntivs – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa, XVII (2008), 30 ; str. 8-13.
  http://bib.irb.hr/datoteka/376486.FNuntius_30.pdf
  edit
 21. 392789
  Galović, Tomislav ;
  Krčki kalendar u New Yorku od 1952. do 1955. godine / , Krčki kalendar.
  edit
 22. 392792
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (13): Vlasta Brajković (1926. – 1991.) / , In: Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva..
  edit
 23. 392793
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (14): Fridrik Antun Galvani (1822. – 1890.) / , Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva. .
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 320136
  Galović, Tomislav ;
  700 godina Lastovskog = 700 Jahre des Statuts von Lastovo = 700 Years of the Statute of Lastovo / Hrvatska pošta d.d., Zagreb, 8. siječnja 2010.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379418
  Galović, Tomislav ;
  Rogovska opatija i Vrana / Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014.. Zadar : Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane, 2017, str. 283-300.
  edit
 2. 379951
  Galović, Tomislav ;
  “Sancti Gregorii monasterium, cui Urana est uocabulum” / Znanstveni skup Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zadar ; Pakoštane : Ogranak Matica hrvatska, Ogranak ; Općina, 2017, str. 239-255.
  edit
 3. 335408
  Badurina, Anđelko ; Galović, Tomislav ;
  Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske / U: Belamarić, Joško ; Lučin, Bratislav ; Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip (ur.). Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Pokrovitelj: Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Split : Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. (Biblioteka Knjiga Mediterana 76 ; Prinosi i rasprave / Contributiones et studia 4), str. 415-439.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 312710
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / U: Galović, Tomislav (ur.). „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999). Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 161-174.
  http://bib.irb.hr/datoteka/516241.BOTICA-GALOVI_Fui_2011_161-174.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318208
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu / U: Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka. Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 15.
  [Naziv skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta (5-6.10.2012. ; Krk, Hrvatska)]
  edit
 2. 318042
  Galović, Tomislav ;
  Collectanea Bartoliana I. / U: Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 76-77.
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1. – 5. X. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 318043
  Galović, Tomislav ;
  Rogovska opatija u srednjem vijeku / U: Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 77-77.
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1. – 5. X. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 318141
  Galović, Tomislav ;
  Posjedi Rogovske opatije na skradinskom području /
  [Naziv skupa: – Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića / Skradin and Croatia in the Times of Ban Paul Šubić (9. – 10. XI. 2012. ; Skradin, Hrvatska)]
  edit
 5. 318249
  Galović, Tomislav ;
  Tko je OPATЪ PETARЪ ROGOVSKI iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta? / Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Program i sažetci izlaganja, ur. Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Sandra Sudec, Zagreb: Staroslavenski institut, 2012., str. 23-23.
  [Naziv skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta (5–6.10.2012. ; Krk, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 392777
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Croatian Glagolitic notary service of Krk and Third notarial protocol of Jure Sormilić (1726–1734). How we have edited this edition? / Papers and Proceedings of the Third Medieval Workshop in Rijeka. Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 2018 (Third Medieval Workshop in Rijeka), str. 165-179.
  edit
 2. 392778
  Galović, Tomislav ;
  Dubašljanski kolejani. Povijest, baština, tradicija sjeverozapadnog dijela otoka Krka / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018, str. 323-347.
  edit
 3. 392780
  Galović, Tomislav ;
  Šibenik u kartularu Libellus Policorion / Šibenik od prvog spomena. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika, Šibenik, 26. do 28. rujna 2016.. Šibenik – Zagreb : Muzej grada Šibenika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, 2018 (Muzej grada Šibenika (Posebna izdanja 2)), str. 101-119.
  http://bib.irb.hr/datoteka/966849.GALOVIC_2018_101-119_Sibenik.pdf
  edit
 4. 366101
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljski Krčki ili Vrbanski/Vrbnički statut / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages]. Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2016, str. 62-75.
  edit
 5. 366103
  Galović, Tomislav ;
  Statut Cresa i Osora / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages]. Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2016, str. 53-61.
  edit
 6. 366104
  Galović, Tomislav ; Lukić Galović, Renata ;
  Statutum communis Arbae – Statut rapske komune (iz 14. stoljeća) / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II. Zagreb : Institut za kulturu i etiku i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016, str. 41-50.
  edit
 7. 366106
  Galović, Tomislav ;
  Vinodolski zakon / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages]. Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2016., str. 10-22.
  edit
 8. 366107
  Galović, Tomislav ;
  Šibenski statut: Volumen statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II. Zagreb : Institut za kulturu i etiku i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016, str. 79-89.
  edit
 9. 366102
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu / 2015Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), str. 115-143.
  edit
 10. 366105
  Galović, Tomislav ;
  Tko je opatь Petarь Rogovski iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta? / 2015Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), str. 153-166.
  edit
 11. 335487
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) / U: Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.). Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci / Papers and proceedings of the First medieval studies' research workshop in Rijeka. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. (e – izdanja), str. 55-71.
  http://medievistihr.wix.com/medievistihr#!zbornik-radova-s-prve-radionice/c1nfe | http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/izdavacka-djelatnost.html
  edit
 12. 335439
  Galović, Tomislav ;
  Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku / U: Ćosić, Vjekoslav (ur.). Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu. Biograd – Zadar : Grad Biograd, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru, 2014., str. 95-116.
  edit
 13. 339206

  Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku / Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2014. - 100 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535832607.
  edit
 14. 313286
  Dujmović, Perica ; Galović, Tomislav ;
  O. dr. sc. Anđelko Badurina, franjevac i povjesnik umjetnosti. Pola stoljeća znanstvenoga rada / U: Galović, Tomislav (ur.). Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013.. Rijeka – Zagreb : Glosa d.o.o. Rijeka i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb, 2013. (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia (ur. fra Kristijan Kuhar)), str. 223-262.
  edit
 15. 312282
  Galović, Tomislav ;
  Dubašljanski Porat na otoku Krku – od prvih svjedočanstava života do suvremenih dana / U: Galović, Tomislav (ur.). Augustin Šabalja, Porat i Portani u 19. i 20. viku. Porat : Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska, 2009, str. 59-66 ;-69-71.
  edit
 16. 312350
  Galović, Tomislav ;
  Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjem vijeku / U: Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.). Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka. Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. (Dominikanska baština, knj. 6 ; Analecta Croatica Christiana, sv. 40 .), str. 777-786.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 392783
  Galović, Tomislav ;
  Srednjovjekovna pisana baština državine Frankapana / Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji. Rijeka : Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, 2018, str. 39, 249, 265, 277, 284, 306, 314, 357, 377, 385, 467-44, 258, 280, 285, 308, 315, 358, 388.
  http://bib.irb.hr/datoteka/969333.Putovima-Frankopana.pdf
  edit
 2. 313060
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / U: Galović, Tomislav (ur.). Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima. Krk - Zagreb : Povijesno društvo otoka Krka, Krk i Provincijalat franjevaca trećoredaca-glagoljaša, Zagreb, 2012 (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 63. Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9.), str. 241-263.
  edit
 3. 312687
  Galović, Tomislav ;
  Od slike do pisma: bio-bibliografski prilog o Branku Fučiću (1920. – 1999.) / U: Iveljić, Iskra (ur.). Zbornik Nikše Stančića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 343-359.
  http://bib.irb.hr/datoteka/513040.GALOVIC_T._-_Od_slike_do_pisma_BRANKO_FUCIC_-_za_Stancicev_zbornik.doc
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 392782
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljička epigrafija / Hrvatska glagoljica / Croatian Glagolitic Script. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / National and University Library in Zagreb, 2018, str. 20-24.
  http://bib.irb.hr/datoteka/966886.Katalog-izlobe-Hrvatska-Glagoljicapdf
  edit
 2. 312612
  Galović, Tomislav ; Gračanin, Hrvoje ; Goldstein, Ivo ;
  Povijesni komentar uz kritičko latinsko-hrvatsko izdanje Povijesti Langobarda Pavla Đakona / U: Galović, Tomislav ; Šćerbe, Robert ; Šugar, Hrvoje (ur.). Paulus Diaconus, Historia Langobardorum / Pavao Đakon, Povijest Langobarda. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2010, str. 206-282.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 310063
  Galović, Tomislav ;
  Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis – Mattheo Ferchio Veglense – Matija Frkić Krčanin (1583. – 1669.), Krk – Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 66. Posebno izdanje, sv. 61) – Povijesno društvo Rijeka – Verba d.o.o., 2010., str. 123. / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 287-291.
  edit
 2. 308915
  Galović, Tomislav ;
  Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis – Mattheo Ferchio Veglense – Matija Frkić Krčanin (1583. – 1669.), Krk – Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 66. Posebno izdanje, sv. 61) – Povijesno društvo Rijeka – Verba d.o.o., 2010., str. 123. / Historijski zbornik, LXIII (2010.), 2 ; str. 618-620.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379956
  Galović, Tomislav ;
  A Silent Judge of Art. Friar Vinko Fulgencije Fugošić (1916 – 2003) by Gordana Gržetić, Tomislav Galović and Perica Dujmović (Krk – Dobrinj 2017.) / Bulletin of the Association for Croatian Studies /USA/, 64 (2017) ; str. 2-2.
  edit
 2. 310064
  Galović, Tomislav ;
  Dva iznimno važna međunarodna znanstvena skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk, 5. – 6. X. 2012.) i Hrvatska ćirilična baština (Zagreb, 26. – 27. XI. 2012.) / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 295-302.
  edit
 3. 310065
  Galović, Tomislav ;
  Maja Polić – Nina Spicijarić Paškvan, Članovi HAZU s dobrinjskoga područja, Rijeka: Općina Dobrinj i Povijesno društvo Rijeka, 2012. / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 302-303.
  edit
 4. 310216
  Galović, Tomislav ;
  Zbornik srednjovjekovnih humskih i bosanskih isprava Dubrovniku (Milko Brković, Diplomatički zbornik srednjovjekovnih humskih i bosanskih isprava Dubrovniku, Crkva na kamenu /Biblioteka Crkve na kamenu, knj. br. 121/, Mostar, 2011., 254 str.) / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXII (2013.), 3 ; str. 313-315.
  edit
 5. 310044
  Galović, Tomislav ;
  IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 44 (2012.), str. 495-504.
  http://bib.irb.hr/datoteka/617955.RZHP_44_25_GALOVIC_495-504.pdf
  edit
 6. 310145
  Galović, Tomislav ;
  Dva iznimno važna međunarodna znanstvena skupa (Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Krk, 5. – 6. X. 2012. i Hrvatska ćirilična baština, Zagreb, 26. – 27. XI. 2012.) / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38 (2012), 2 ; str. 481-487.
  edit
 7. 310170
  Galović, Tomislav ;
  Prigodna riječ na predstavljanju knjige fra Petra Runje Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima (Krk – Zagreb, 2012.) – Zagreb, Ksaver, samostan, 6. XI. 2012. / Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, 49 (2012.), 4 ; str. 20-22.
  edit
 8. 308158
  Galović, Tomislav ;
  Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (gl. ur. Vesna BAUER MUNIĆ, godina II.-III./2007.-2008, svezak 2. i 3., Rijeka 2008., str. 1-286) / Croatica Christiana periodica, XXXIII (2009), 63 ; str. 237-239.
  edit
 9. 308279
  Galović, Tomislav ;
  „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 41 (2009.), str. 509-513.
  edit
 10. 308280
  Galović, Tomislav ;
  Uz svečano obilježavanje 100. obljetnice organiziranog turizma u Malinskoj (1909-2009) – Milan Radić, Voljenoj vali. Razvoj turizma u Malinskoj, Malinska: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska ; izvršni nakladnik Glosa d.o.o., Rijeka, 2009, 152 str. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 41 (2009.), str. 526-528.
  edit
 11. 308333
  Galović, Tomislav ;
  Vocabularium parvum scripturae Latinae, ediderunt Juraj Šedivý et Hana Pátková, Bratislava – Praha, 2008. / Nuntius – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa, XVIII (2009), 32(1) ; str. 138-139.
  edit
 12. 308801
  Galović, Tomislav ;
  Svečana akademija Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999. – 2007.) / Problemi sjevernog Jadrana, 10 (2009), str. 204-207.
  edit
 13. 307740
  Galović, Tomislav ;
  U Dubašnici svečano obilježena osma godišnjica smrti Branka Fučića (1920. – 1999. – 2007.) / Riječki teološki časopis, XVI (2008), 1(31) ; str. 289-293.
  edit
 14. 307741
  Galović, Tomislav ;
  Terminološki rječnik latinskoga pisma (Vocabularium parvum scripturae Latinae, ediderunt Juraj Šedivý et Hana Pátková, Bratislava – Praha: Vlastita naklada, 2008, 111 str.) / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 40 (2008), str. 310-312.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379953
  Galović, Tomislav ;
  Evangeliarium Spalatense / Splitski evangelijar – najstarija i najsvetija knjiga u Hrvata (tematski uvodnik) / Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja, XVII (2017), 4 ; str. 4-6.
  edit
 2. 313285
  Botica, Ivan ; Kuhar, Kristijan ; Sudec, Sandra ; Galović, Tomislav ;
  Predgovor / U: Galović, Tomislav (ur.). Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013.. Rijeka – Zagreb : Glosa d.o.o. Rijeka i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb, 2013. (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia (ur. fra Kristijan Kuhar)), str. 9-12.
  edit
 3. 308843
  Galović, Tomislav ;
  "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić", Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009. / Rijeka, XIV (2009), 2 ; str. 211-215.
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 310062
  Galović, Tomislav ;
  Katalog izdanja 1970. – 2008. [Povijesnog društva otoka Krka] / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 275-281.
  edit
 2. 310043
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Prof.dr.sc. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 44 (2012), str. 61-89.
  http://bib.irb.hr/datoteka/617954.RZHP_44_4_BOTICA_GALOVIC_62-89.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=142818
  edit
 3. 309097
  Galović, Tomislav ;
  Bibliografija radova Mihe Barade / Povijesni prilozi, XXX (2011), 40 ; str. 81-93.
  edit
 4. 309638
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.) / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 287-297.
  edit
 5. 320137
  Galović, Tomislav ;
  Izbor iz bibliografije akademika Branka Fučića / Branko Fučić 1920. - 1999.. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za likovne umjetnosti, 2009. (Spomenica preminulim akademicima, sv. 147)
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 335152
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Obljetnica akademika Tomislava Raukara / Povijesni prilozi, XXXII (2014), 46 ; str. 433-435.

  Scopus ID:nema
  edit
 2. 310180
  Galović, Tomislav ;
  Diplomski rad iz heraldike: Antonio Perković, Heraldička baština prostora današnje Sisačko-moslavačke županije / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VII (2013.), 13 ; str. 13-14.
  edit
 3. 308842
  Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica ;
  Kronika međunarodnog i interdisciplinarnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) – „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009. / Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, XXXIV (2010), 65 ; str. 209-216.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 392776
  Galović, Tomislav ;
  Libellus Policorion - Rogovski kartilar (diplomatičko-povijesna analiza) : Zadar : Državni arhiv u Zadru, 2018. - 477 str. ; 30 cm. ISBN: 789537434328.
  edit
 2. 375157
  Gržetić, Gordana ; Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica ;
  Tihi sudac umjetnosti : fra Vinko Fulgencije Fugošić (1916. – 2003.) / Krk : Dobrinj : Zagreb : Povijesno društvo otoka Krka ; Općina Dobrinj ; Arvalis, 2017. - 144 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789538068294 .
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 364979
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Splitski evangelijar = Evangeliarium Spalatense / Split : Književni krug, 2016. - 267 str. ; 1lustr. u bojama : 24 cm. ISBN: 9789531634311.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 339207
  Galović, Tomislav ; [edt]Agičić, Damir ; [edt]
  Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Filozofski fakultet, 2015. - 640 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755405 (Filozofski fakultet).
  edit
 2. 287238
  Runje, Petar ; Barun, Miroslav [trl] ; Botica, Ivan [aft] ; Badurina, Antun [aui] ; Galović, Tomislav [edt] ;
  Prema izvorima II : rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima / Zagreb : Krk : Provincijalat franjevaca trećoredaca ; Povijesno društvo otoka Krka, 2012. - 292 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535716907.
  edit
 3. 263002
  Galović, Tomislav ; [edt, aut]
  "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999) : Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja - 1. veljače 2009. godine = "I, the errant pupil Branko, surnamed Fučić" : conference papers from the international scholarly seminar on the life and work of academician Branko Fučić (1920-1999) : Malinska, Dubašnica, island of Krk, 30 January - 1 February 2009 / Malinska : Rijeka : Zagreb : Općina ; Sveučilišna knjižnica ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Institut za povijest umjetnosti : Katolički bogoslovni fakultet : Staroslavenski institut, 2011. - 841 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789536106905 (Institut za povijest umjetnosti); 9789536080083 (Staroslavenski institut).
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 282869
  Galović, Tomislav ; [edt]Holjevac, Željko ; [edt]
  Sloboda : zbornik sažetaka / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2012. - 200 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535729600 : .
  edit
 2. 234141
  Galović, Tomislav ; [edt]
  "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : raspored rada i sažetci izlaganja / Malinska-Dubašnica [etc.] : HAZU ... [et al.], 2009. - 116 str. ; 21 cm. ISBN: 9789539971616.
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 362081
  Agičić, Damir ; [edt]Galović, Tomislav ; [edt]Holjevac, Željko ; [edt]
  Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi : zbornik sažetaka / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2016. - 205 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535729617.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 386281
  Galović, Tomislav ; [com, aui]Smerdel, Branko ; [aui]Barun, Miroslav ; [trl]Kraljić, John Peter ; [trl]Radić, Milan ; [aui]
  Hrvatski Ustav i njegov »Krčki nacrt« (1990.) / Krk : Malinska : Zagreb : Povijesno društvo otoka Krka ; Općina Malinska-Dubašnica ; Arvalis, 2018. - 239 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 18 cm. ISBN: 9789538068317.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 256708
  Paulus Diaconus ; Šćerbe, Robert [trl] ; Šugar, Hrvoje [trl] ; Gračanin, Hrvoje [com] ; Goldstein, Ivo [com] ; Galović, Tomislav [com] ;
  Povijest Langobarda = Historia Langobardorum / Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2010. - 406 str.; 24 cm. ISBN: 9789531672375.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:24