Hutinec, Goran - bibliografija

Godine:    

Primarno autorstvo

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 310383
  Hutinec, Goran ;
  Das Bürgertum von Zagreb im Urbanisierungsprozess 1918 bis 1931 / Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf (International Cultural-Historical Symposion Mogersdorf ), (2010).
  edit
 2. 316653
  Hutinec, Goran ;
  Nacionalni koncepti antifašističkog pokreta u Hrvatskoj 1941.-1945 /
  [Naziv skupa: Shared History: Second World War and National Question in Yugoslavia (28. - 31. 1. 2008. ; Sevilla, Španjolska)]
  edit
 3. 316654
  Hutinec, Goran ;
  Komparativna analiza odnosa mađarskih i hrvatskih/jugslavenskih autoritarnih i totalitarnih pokreta i režima u 20. stoljeću prema etničkim manjinama i granicama na primjeru Međimurja /
  [Naziv skupa: Comparative History in South-Eastern Europe, Center for Advanced Studies CEU (17-20. 4. 2008. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 4. 316655
  Hutinec, Goran ;
  Zločinci i heroji - konstrukcija jugoslavenske nacionalne mitologije na primjeru kulta Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana /
  [Naziv skupa: Jugoslavija v času - Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države (28-29.11. 2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 5. 316656
  Hutinec, Goran ;
  Katolička Crkva u Međimurju 1900-1950. /
  [Naziv skupa: III. Kongres hrvatskih povjesničara (1-5.10.2008. ; Split-Supetar, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-22 14:30:34