Jurin-Starčević, Kornelija - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366220
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Osmanski Drniš: popisni defteri, narativna vrela i arheološki ostatci kao izvori za (re)interpretaciju osmanske historije u današnjoj Dalmaciji / 2015Prilozi za orijentalnu filologiju, 64 (2015) ; str. 217-238.
  edit
 2. 335202
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Doprinos dr. sc. Ive Mažurana proučavanju povijesti Osijeka u osmanskom periodu / Književna revija (Osijek), 54 (2014), 3 ; str. 27-36.
  edit
 3. 335283
  Moačanin, Nenad ; Jurin Starčević, Kornelija ;
  "Novi" Evlija Čelebi: autograf "Putopisa" / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 173 (2014), 3 ; str. 77-90.
  WOS:000346219900014
  edit
 4. 306481
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Demografska kretanja u selima srednjodalmatinskog zaleđa u 16. i početkom 17. stoljeća prema osmanskim detaljnim poreznim popisima (mufassal defterima) / Prilozi za orijentalnu filologiju, 54 (2004.), str. 139-167.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 305740
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Osmanska Slavonija i Srijem u regionalnoj povijesti / Povijest u nastavi, 1 (2003.), 1 ; str. 65-73.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313249
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Prošlost i sadašnjost osmanske graditeljske baštine u zaleđu srednjega Jadrana / U: Prof. dr. Nimetullah Hafiz (ur.). Proceedings of the IVth International South-East Europe Turkology Symposium. Prizren : The Balcan Turkology Research Centar, 2011., str. 993-1014.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366221
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Osmanski Zemunik: spoznaje iz osmanskih poreznih i vojnih popisa te narativnih vrela / 2016Zemunik u prostoru i vremenu. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016., str. 158-169.
  edit
 2. 366219
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Urbanization on the Ottoman Borders: Small Towns in the South-West Serhad of the Bosnian Eyalet from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries / 2015Bordering Early Modern Europe. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015, str. 257-273.
  edit
 3. 311864
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Zemlja, seljaštvo i agrikultura u razdoblju osmanske vlasti / U: Belamarić, Joško - Grčić, Marko (ur.). Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja. Zagreb : Ministarstvo kulture RH - Klovićevi Dvori, 2007., str. 233-245.
  edit
 4. 311870
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Osmanski Knin (1522.-1688.) / U: Belamarić, Joško - Grčić, Marko (ur.). Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja. Zagreb : Ministarstvo kulture RH - Klovićevi dvori, 2007., str. 649-661.
  edit
 5. 311413
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Vojne snage Kliškog i Krčko-ličkog sandžaka pred Kandijski rat - osmanska vojska plaćenika / U: Agičić, Damir (ur.). Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević : zbornik radova povodom 70. rođendana. Zagreb : FF press, 2003., str. 79-93.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 306483
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Halil Inalcik: Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300-1600., Zagreb, 2002. / Povijest u nastavi, 2 (2003.), str. 243-247.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 335314
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Urbanization on the Ottoman borders: small towns in the south-west serhad from the 16th to the 18th century / Papers of the International Conference "Bordering Early Modern Europe", (2014).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:27