Žiborski Kovačić, Vita - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309206
  Häusler, Maja ; Lütze-Miculinić, Marija ; Žiborski Kovačić, Vita ;
  Deutsch als Fremdsprache-Prüfung im Rahmen des kroatischen Zentralabiturs / Zagreber Germanistische Beiträge, 19 (2010), str. 171-188.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318768
  Žiborski Kovačić, Vita ;
  Povratnici u nastavi njemačkog jezika / Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti. Zagreb - Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009, str. 245-254.
  [Naziv skupa: Jezična politika i jezična stvarnost : 21. međunarodni znanstveni skup, Split, 24.-26. svibnja 2007. = 21st international conference, Split, 24th - 26th May 2007]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317599
  Žiborski Kovačić, Vita ;
  20 Jahre Deutsch als Fremdsprache in kroatischen Kindergärten - Bestandsaufnahme und Aussichten /
  [Naziv skupa: IV. Konferenz des SOEGV "Gefühlswelten - Emotionsdiskurse" (10.-12.11.2011. ; Bled, Slovenija)]
  edit
 2. 317605
  Žiborski Kovačić, Vita ;
  Das lebensnahe Spiel im frühen Fremdsprachenerwerb /
  [Naziv skupa: XIX. Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbands (29.-30. 10. 2011. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 3. 316626
  Žiborski Kovačić, Vita ;
  Osobitosti novih generacija udžbenika njemačkog jezika /
  [Naziv skupa: Seminar za usavršavanje nastavnika njemačkog jezika (24.02.2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 318767
  Žiborski Kovačić, Vita ;
  Emotionen und Fremdsprachenerwerb im Vorschulalter. 20 Jahre Deutsch in kroatischen Kindergärten - Bestandsaufnahme und Aussichten/ U: Kosevski Puljić, Brigita (ur.). Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik. Slowenische Germanistische Studien. Ljubljana :Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 14-25.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 316629
  Žiborski Kovačić, Vita ;
  Interkulturelles Lernen im Früherwerb /
  [Naziv skupa: XVII. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes: Interkulturelles Lernen - Konzepte, Prinzipien und Anwendungsmöglichkeiten (16-18.10.2009. ; Biograd, Hrvatska)]
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 317602
  Žiborski Kovačić, Vita ;
  Emotionen im frühen Fremdsprachenerwerb /
  [Naziv skupa: IV. Konferenz des SOEGV "Gefühlswelten - Emotionsdiskurse" (10.-12.11.2011. ; Bled, Slovenija)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:40