Vedriš, Trpimir - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367314
  Vedriš, Trpimir ;
  Zadarski ranonovovjekovni prijepisi muke sv. Stošije i sv. Krševana: pitanje podrijetla i međusobnih odnosa / Radovi Zavoda za Povijesne Znanosti HAZU u Zadru, 58 (2016) ; str. 49-78.
  http://hrcak.srce.hr/170523
  WOS:000393939000003
  Scopus ID:2-s2.0-85006494168
  edit
 2. 309568
  Vedriš, Trpimir ;
  Gdje žive Mirmidonci? Prilog raspravi o značenju pojmova Mirmidones i Marab u zadarskoj legendi o prijenosu moći sv. Krševana / Povijesni prilozi, 41 (2011), str. 47-85.
  edit
 3. 308872
  Vedriš, Trpimir ;
  Razgovori ugodni: Konstantin VII. Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 13-36.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308233
  Vedriš, Trpimir ;
  Reviving the Middle ages in Croatia (Fifteen-Year Anniversary Reports) / Annual of Medieval Studies at CEU, 15 (2009), str. 197-212.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313113
  Vedriš, Trpimir ;
  Exempla kao spolia: dva primjera uporabe antičkih mitoloških motiva u srednjovjekovnoj zadarskoj hagiografiji / U: Milinović, Dino - Joško Belamarić (ur.). Metamorfoze mita: mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti, 2012 (Zbornik Dana Cvita Fiskovića, sv. 4), str. 19-28.
  edit
 2. 316813
  Vedriš, Trpimir ;
  Izbjeglištvo i rodna dimenzija povratka: motiv “pokvarene žene“ i njegova funkcija u kazivanjima srpskih povratnika u selima glinske okolice /
  [Naziv skupa: Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva (Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva) (10-11. 06. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 315809
  Vedriš, Trpimir ;
  The Image of the Empire in Dalmatian hagiography: A contribution to the question of Byzantine presence in the Adriatic (600-1200) /
  [Naziv skupa: Sailing to Byzantium: II. Postgraduate Forum in Byzantine Studies organised by Centre for Medieval and Renaissance Studies, Trinity College Dublin (15-16.05.2008. ; Dublin, Irska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 315660
  Vedriš, Trpimir ;
  The Image of the Empire in Dalmatian Hagiography: A Contribution to the Question of Byzantine Presence in the Adriatic /
  [Naziv skupa: Sailing to Byzantium: II Postgraduate Forum in Byzantine Studies (15-16.05.2008. ; Dublin, Irska)]
  edit
 2. 315692
  Vedriš, Trpimir ;
  "Epistula ad Hilduinum abbatem" and the origins of the bishopric of Nin: New evidence for the Lombard monasticism in Carolingian Dalmatia? /
  [Naziv skupa: "Uređenje svetišta" XV. međunarodni kolokvij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek (05-08.06.2008. ; Poreč, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335497
  Vedriš, Trpimir ;
  Nekoliko opažanja o začetcima štovanja sv. Krševana u Dalmaciji u ranome srednjem vijeku / U: Basić, Ivan - Marko Rimac (ur.). Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Split : Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, 2014, str. 145-170.
  edit
 2. 335599
  Vedriš, Trpimir ;
  Dominik Mandić i njegovo viđenje pokrštavanje Hrvata u svjetlu spisa 'Hrvati i Srbi – dva stara različita naroda' / U: Jolić, Robert (ur.). Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u prigodi 40. obljetnice smrti. Mostar - Zagreb : Hercegovačka franjevačka provincija - Hrvatski institut za povijest, 2014, str. 900-924.
  [Naziv skupa: Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.): znanstveni simpozij u prigodi 40. obljetnice smrti (24.-25. 10. 2013. ; Mostar - Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 3. 311908
  Vedriš, Trpimir ;
  Historia Translationis S. Anastasiae: kako (ne) čitati hagiografski tekst / U: Marinković, Ana - Vedriš, Trpimir (ur.). Hagiologija: Kultovi u kontekstu (zbornik radova). Zagreb : Leykam international, d.o.o., 2008 (Biblioteka Hagiotheca, Niz Zbornici), str. 39-58.
  edit
 4. 311935
  Vedriš, Trpimir ;
  Češčenje svetega Martina Tourskega v Dalmaciji v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku / U: Arambašič, Jasmina (ur.). Sveti Martin kot simbol evropske kulture. Celovec-Ljubljana : Mohorjeva druzba, 2008, str. 92-106.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316389
  Vedriš, Trpimir ;
  The Lombard– Carolingian role in the emergence of the Croatian Principality: North Italian influences and their modern interpretations /
  [Naziv skupa: 44th International Congress on Medieval Studies (7-10.05.2009. ; Kalamazoo (Michigan) SAD)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 378174
  Ančić, Mladen ; [edt]Shepard, Jonathan ; [edt]Vedriš, Trpimir ; [edt]
  Imperial spheres and the adriatic : Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812) / 1st - Routledge, 2017. - 333 str. ; ilustr. : 24 cm. ISBN: 9781138225947.
  edit
 2. 257367
  Marinković, Ana ; [edt , aut]Vedriš, Trpimir ; [edt]
  Identity and alterity in hagiography and cult of saints : [proceedings of the 2nd Hagiography conference organised by Croatian Hagiography Association "Hagiotheca" held in Split, 28-31 May 2008] / 1 published - Zagreb : Hagiotheca, 2010. - 286 str. : ; 24 cm. ISBN: 9789535620501 : .
  edit
 3. 47000
  Marinković, Ana ; [edt, aui]Vedriš, Trpimir ; [edt, aut]
  Hagiologija : kultovi u kontekstu / Zagreb : Leykam international, 2008. - 261 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789537534134.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:38