Brnčić, Jadranka - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 318634
  Brnčić, Jadranka ;
  Ricœurova "podučena egzegeza" / Bogoslovska smotra , 80 (2010), 4 ; str. 1133-1145.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5033
  edit
 2. 318615
  Brnčić, Jadranka ;
  Augustin u misli Paula Ricoeura / Filozofska istraživanja , 29 (2009), 4(116) ; str. 669-688.
  Filozofska istraživanja
  edit
 3. 318616
  Brnčić, Jadranka ;
  Biblijski tekst i metanoia / Obnovljeni život , 64 (2009), 4 ; str. 437-451.
  Obnovljeni život
  edit
 4. 318630
  Brnčić, Jadranka ;
  Ricœurova hermeneutika biblijskoga teksta / Nova prisutnost , 7 (2009), 2 ; str. 221-243.
  Nova prisutnost
  edit
 5. 318623
  Brnčić, Jadranka ;
  Paul Ricoeur i strukturalna naratologija / Republika (Zagreb. 1945) , 64 (2008), 5 ; str. 3-19 .
  edit
 6. 318625
  Brnčić, Jadranka ;
  Paul Ricoeur o opstanku priče / Kolo (1995) , 18 (2008), 1 ; str. 5-17 .
  Matica hrvatska
  edit
 7. 318629
  Brnčić, Jadranka ;
  Ricoeurov hermeneutički poststrukturalizam / Književna republika (Zagreb) , 6 (2008), 11/12 ; str. 184-200 .
  edit
 8. 318631
  Brnčić, Jadranka ;
  Ricoeurova hermeneutika imaginacije / Nova Istra , 13 (2008), 3/4(38) ; str. 187-199 .
  edit
 9. 318633
  Brnčić, Jadranka ;
  Ricoeurova hermeneutika sebstva / Filozofska istraživanja , 28 (2008), 3(111) ; str. 731-747 .
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 318627
  Brnčić, Jadranka ;
  Postkritičko razumijevanje biblijske vjere / Služba Božja , 52 (2012), 1 ; str. 61-79.
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 320776
  Brnčić, Jadranka ;
  Otvoren govor u Crkvi : (tematski blok) / Autsajderski fragmenti, 6 (2012), 12 ; str. 7-76.
  edit
 3. 318613
  Brnčić, Jadranka ;
  Ateizam i religija u postsocijalizmu : hrvatski slučaj / Concilium (Hrvatsko izd.) , 46 (2010), 4 ; str. 148-155.
  edit
 4. 318617
  Brnčić, Jadranka ;
  Crkva i svijet / Nova prisutnost , 8 (2010), 2 ; str. 237-259.
  Elektronička verzija članka
  edit
 5. 318620
  Brnčić, Jadranka ;
  Jean Vanier - svjedok Božje nježnosti / Nova prisutnost , 6 (2008), 3 ; str. 447-454.
  edit
 6. 318650
  Brnčić, Jadranka ;
  Žene u katoličanstvu : manipulacija i parezija / Nova Istra , 15 (2010), 3/4(42) ; str. 110-125.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 322048
  Brnčić, Jadranka ;
  Problem etičkog angažmana u Desničinim "Ljestvama Jakovljevim" / U: Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina. (ur.). Intelektualci i rat : 1939.-1947.: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti [Zadar, 14. i 15. rujna ; Islam Grčki 16. rujna 2012.]. Dio 1 . Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2013
  edit
 2. 320699
  Brnčić, Jadranka ;
  Korijeni Europe, kršćanstvo i religijski pluralizam / U: Kukoč, Mislav (ur.). Filozofija Mediterana. Zagreb ; Split : Hrvatsko filozofsko društvo ; Filozofski fakultet u Splitu, 2009, str. 69-77.
  edit
 3. 320702
  Brnčić, Jadranka ;
  Šimićeva zvijezda / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Drinovci : Matica hrvatska, Grude, 2008
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366939
  Brnčić, Jadranka ;
  Matoš i francuska kultura / U: Goran Rem (ur.). Antun Gustav Matoš, matrica moderniteta : uz 140-godišnjicu rođenja i 100-godišnjicu smrti radovi sa skupa Dani Antuna Gustava Matoša . Osijek : Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2016., str. 41-55.
  edit
 2. 320773
  Brnčić, Jadranka ;
  Pamćenje, trauma, praštanje i odgovornost / U: ur. Srđan Sremac, Nikola Knežević i Zoran Grozdanov (ur.). Opasna sjećanja i pomirenje, . Rijeka: Ex libris, 2012.
  edit
 3. 320741
  Brnčić, Jadranka ;
  Dvije pjesme iz Andrićevoga gračkog opusa / U: Branko Tošović (ur.). Ivo AndricsGrazer Opus: kulturell-historische, literarischeundsprachliche Aspekte,. Ivo AndricsGrazer Opus: kulturell-historische, literarischeundspInstitut fürSlawistik der Karl-Franzens-UniversitätGraz-Beogradska knjiga, Graz-Beograd 2010
  edit
 4. 320769
  Brnčić, Jadranka ;
  Pourquoi se souvenir de laShoah? / U: ur. Daniel Baric, JacquesLeRider i Drago Roksandić (ur.). Mémoire et histoireen Europe centrale et orientale. Rennes: Presseuniversitaires de Rennes, 2010
  edit
 5. 320739
  Brnčić, Jadranka ;
  Ivo Andrić i Pjesma nad pjesmama / U: Branko Tošović (ur.). Ivo Andrić: Graz - Österreich - Europa / Ivo Andrić - Grac - Austrija - Evropa. Graz - Beograd : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2009. (Anrić-Initiative 2)
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 320783
  Brnčić, Jadranka ;
  JehudaAmihai, siromašan prorok / U: ur. Zdravka Matišić (ur.). Hrvatske Indije 3, . Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2010
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 318636
  Brnčić, Jadranka ;
  Riječima ponovno uspostaviti smisao : povodom knjige A. Chouraquija Deset zapovijedi danas / Filozofska istraživanja , 26 (2006), 4(104) ; str. 891-906 .
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 320695
  Brnčić, Jadranka ;
  Crkva i svijet / Nova prisutnost , 8 (2010), 2 ; str. 237-259..
  Nova prisutnost
  edit
 2. 318612
  Brnčić, Jadranka ;
  Afirmacija istinskih vrednota i rehabilitacija ljudske osobe danas : konkretne zadaće / Nova prisutnost , 7 (2009), 3 ; str. 307-310.
  Nova prisutnost
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 278843
  Brnčić, Jadranka ;
  Svijet teksta : uvod u Ricceurovu hermeneutiku / Zagreb : Naklada Breza, 2012. - 315 str. ; 22 cm. ISBN: 9789537036706.
  edit
 2. 320738
  Brnčić, Jadranka ;
  Franjina Pjesma stvorenja : Sarajevo : Franjevačka teologija, 2012. - 104 str. ; 22 cm. ISBN: 978-9958-24-013-3.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:20