Kovačić, Vinko - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 395004
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Neke moliškohrvatske glasovne promjene pod utjecajem abruceško-moliškoga dijalekta / Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli, 15 (2018), - ; str. 113-147.
  edit
 2. 366402
  Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko ;
  Some characteristics of deverbal nominals in Slavic and Romance languages / 2016Linguistik online. Bern, 77 (2016), 3 ; str. 29-70. http://dx.doi.org/10.13092/lo.77.2906
  https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/2906/4297
  edit
 3. 366419
  Kovačić, Vinko ;
  Dokumenti iz 15. stoljeća na talijanskom jeziku u prvom svesku Bartolijeva zbornika / 2015Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 47 (2015), 1 ; str. 459-461. http://dx.doi.org/10.17234/RadoviZHP.47.16
  WOS:000373806900025
  Scopus ID:2-s2.0-84961564425
  edit
 4. 307191
  Kovačić, Vinko ;
  Sostantivi deonimici derivanti dal coronimo Spagna nell'italiano e nel croato / Rivista italiana di onomastica, QuadRION 3 (2008), str. 575-581.
  edit
 5. 307229
  Kovačić, Vinko ;
  Toponimija Paklenih otoka / Folia onomastica Croatica, 17 ((recte 2009) 2008), str. 81-94.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 307926
  Kovačić, Vinko ;
  Inscriptiones latinae Croatorum: Biogradski natpis / Nuntius, 31 (2007 (recte 2009)), str. 8-11.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 336302
  Kovačić, Vinko ;
  The outcomes of Latin consonant groups with lateral consonant in Italian dialects / U: [ed.] Nekane Celayeta Gil... [et al.]. (ur.). Linguistica Teorica y Aplicada : nuevos enfoques. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014., str. 281-290.
  edit
 2. 312860
  Kovačić, Vinko ;
  Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja / U: Galović, Tomislav (ur.). "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.). Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 727-737.
  edit
 3. 313017
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologija u pobožnostima Velikoga petka u Hvaru / U: Primorac, Zoran ; Bucik, Valentin ; Musić, Ivica ; Paar, Vladimir ; Ule, Andrej ; Supičić, Ivan ; Popović Stanko, Lučin Ita (ur.). Suvremena znanost i vjera - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa. Mostar, Ljubljana : Fakuktet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. (terminology, Good Friday devotions, Hvar), str. 393-398.
  edit
 4. 312453
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Kalkovi talijanskih konstrukcija s glagolom fare u dubrovačkom govoru Čalinih kazališnih prilagodbi / U: Husić, Snježana i Roić, Sanja (ur.). Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10 - Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Franu Čalu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF press, 2010, str. 221-229.
  edit
 5. 316526
  Kovačić, Vinko ;
  Semantičke restrikcije u valencijskom opisu glagola / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF Press, 2012, Str. 343-349.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na Prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 366423
  Kovačić, Vinko ;
  Il trattamento delle forme nominali nei più antichi manuali di grammatica croato-italiani / XIV Congresso della Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana. Madrid : Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana, str. 116.
  edit
 2. 366420
  Kovačić, Vinko ;
  Esiti dei contatti linguistici nella terminologia vinicola sulle isole della Dalmazia centrale / 2015IV Convegno Internazionale Studia Romanistica Beliana: Lingue, letterature, identita in contatto. Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015, str. 10.
  edit
 3. 366384
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Utjecaj moliško-abruceških dijalekata na neke segmente moliškohrvatskoga fonološkog sustava / 2015Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Matica hrvatska, 2015, str. 28.
  edit
 4. 316112
  Kovačić, Vinko ;
  Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja /
  [Naziv skupa: „ Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” - Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) (30.1.-1.2.2009. ; Dubašnica - Malinska, Hrvatska)]
  edit
 5. 316240
  Kovačić, Vinko ;
  Sostantivi deonimici derivanti dal coronimo Spagna nell'italiano e nel croato /
  [Naziv skupa: Lessicografia e Onomastica 2 (14.-16.02.2008. ; Rim, Italija)]
  edit
 6. 316245
  Kovačić, Vinko ;
  I nomi del pesce azzurro nei dialetti italiani e croati dell'Adriatico orientale /
  [Naziv skupa: VI Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana (2.-4.10.2008. ; Szombathely, Mađarska)]
  edit
 7. 315764
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Prilagodba pridjeva talijanskoga podrijetla u dubrovačkom govoru Marina Držića /
  [Naziv skupa: Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića (2.-7.09.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska ; Siena, Italija)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 317543
  Radoš-Perković, Katja ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko ;
  Dosadašnja iskustva, perspektive i planovi za prevoditeljske kolegije, diplomski studij i prijevodne sadržaje na studiju talijanistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu /
  [Naziv skupa: Prevođenje na studiju talijanistike: iskustva i perspektive (29-30.04.2011. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366415
  Kovačić, Vinko ;
  Sul fenomeno di geoomonimia in Italia / 2015U: Nikodinovska, Radica (ur.). Parallelismi linguistici, letterari e culturali. Skoplje : Universita "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje, Facolta di filologia Blaže Koneski, 2015, str. 305-314.
  edit
 2. 312856
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologia italiana e croata nella teoria della valenza verbale / U: Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita (ur.). Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa in trasformazione. Atti del Convegno internazionale "Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro" Pola, 20 e 21 Settembre 2008. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010, str. 63-69.
  edit
 3. 311660
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Alcuni ittionimi nella fraseologia croata / U: María Álvarez de la Granja (ur.). Lenguaje figurado y motivación. Una perspectiva desde la fraseología.. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008 (Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation. Vol. 41), str. 191-207.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 352910
  Botica, Ivan ; Kovačić, Vinko ; Kuhar, Kristijan ;
  Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka : (1717. - 1914.) : studija, vrela, rječnik i kazala / Zagreb : Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša : Staroslavenski institut, 2015. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536080199 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 366422
  Kovačić, Vinko ;
  Osobine talijanskoga jezičnog izričaja Frana Krste Frankopana / Zrinsko-Frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog. Ozalj, 26. studenoga 2016.
  edit
 2. 317467
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologija u pobožnostima Velikog petka u Hvaru /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Suvremena znanost i vjera (29-30. 10. 2010. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 3. 317469
  Kovačić, Vinko ;
  Slavenska i romanska terminologija u vinarskoj terminologiji na srednjodalmatinskim otocima /
  [Naziv skupa: Konferencija mladih slavista (4-5.11.2010. ; Prag, Češka)]
  edit
 4. 317632
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologia vinicola nella parlata locale della citta' di Hvar /
  [Naziv skupa: X Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Giornate di Studio "Tra appartenenza, accoglienza ed alterita, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini" (21-22.10.2010. ; Zagreb)]
  edit
 5. 316246
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologia italiana e croata nella teoria della valenza verbale /
  [Naziv skupa: Trideset godina studija na talijanskom jeziku u Puli: prošlost, sadašnjost i budućnost (18.-19.9.2008. ; Pula, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318110
  Kovačić, Vinko ;
  Osnovne karakteristike talijanskih dijalektnih sustava /
  [Naziv skupa: XII. tjedan talijanskog jezika u svijetu (15.-20.10.2012 ; Split, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 285674
  Peša Matracki, Ivica ; [edt]Ljubičić, Maslina ; [edt]Kovačić, Vinko ; [edt]
  Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), Filozofski fakultet, Zagreb, 15.-17. studenoga 2012. = Riassunti delle relazioni del Convegno internazionale in onore del prof. Žarko Muljačić, Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Zagabria, 15-17 novembre 2012 / Zagreb : FF press, 2012. - 103 str. ; 21 cm.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 338334
  Peša Matracki, Ivica ; [edt]Ljubičić, Maslina ; [edt]Filipin, Nada ; [edt]Kovačić, Vinko ; [edt]
  Zbornik međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenoga 2012. = Atti del Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009), Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Zagabria, 15-17 novembre 2012 / Zagreb : FF press, 2014. - 697 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755399.
  edit
 2. 279035
  Peša Matracki, Ivica ; [edt]Ljubičić, Maslina ; [edt]Kovačić, Vinko ; [edt]
  Zbornik međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009. / Zagreb : FF press, 2012. - 464 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531754217.
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 319358
  Segato, Giorgio ; Kovačić, Vinko [trl] ;
  Jordanova poetika / U: Giorgio Segato, Milan Bešlić (ur.). . Zagreb : Zagrebački holding, Podružnica AGM, 2009.
  [Naziv skupa: Jordan]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29