Radoš-Perković, Katja - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 395169
  Radoš-Perković, Katja ; Moscarda, Eliana ;
  Traduktološki pristup, prijevodne strategije i kulturološki doprinos u prvom cjelovitom talijanskom prijevodu Hektorovićeve ekloge Ribanje i ribarsko prigovaranje / Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018, str. 179-194.
  edit
 2. 379735
  Radoš-Perković, Katja ;
  Minerva al tavolino Cristofora Ivanovića izvan muzikoloških okvira i onkraj podliska Memorie tetrali di Venezia / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLIX (2017), 186 (4) ; str. 50-64.
  WOS:000418990500005
  Scopus ID:2-s2.0-85053772501
  edit
 3. 366429
  Radoš-Perković, Katja ;
  Dva lica istoga događaja : usporedni prikaz Alfierijeve tragedije "Filippo" i talijanske inačice libreta za Verdijevu operu "Don Carlos" / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 175 (2015), 1 ; str. 19-30.
  WOS:000359892000002
  Scopus ID:2-s2.0-84960476740
  edit
 4. 319427
  Radoš-Perković, Katja ; Jugo, Inja ;
  Otpor ženskih likova i njegove političko-patriotske implikacije u dvije Rossinijeve opere / Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik, 44 (2013), 1 ; str. 13-26.
  edit
 5. 309875
  Radoš-Perković, Katja ;
  Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVI (2012), str. 239-252.
  edit
 6. 319422
  Radoš-Perković, Katja ;
  Calvino-Desai, On Freedom and Alienation : Rules and Boundaries of Life on a Tree / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (LVII (2012) ; str. 91-106)
  edit
 7. 306548
  Radoš-Perković, Katja ;
  Un bel dì vedremo ili o ulasku talijanske libretistike u povijesti književnosti / Književna smotra, XXXVI (2004), 132-133 (2-3) ; str. 3-11.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 322635
  Radoš-Perković, Katja ;
  Insistiranje na političkoj korektnosti vrijeđa dječju inteligenciju / Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, 39(2013), 3 ; str. 65-67.
  edit
 2. 309417
  Radoš-Perković, Katja ;
  Promišljanje prevođenja (Iva Grgić Maroević, Poetike Prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009) / Književna smotra, 42 (2010), 157/158 (3/4) ; str. 145-146.
  edit
 3. 308251
  Radoš-Perković, Katja ;
  Teatar kao paralelni svijet u interpretacijama Višnje Machiedo / Književna smotra, 41 (2009), 1 ; str. 149-151.
  edit
 4. 308252
  Radoš-Perković, Katja ;
  Goldonijevo "ljetovanje" u Hrvatskoj (Carlo Goldoni, "Trilogija o ljetovanju/Trilogia della villeggiatura") / Kazalište, 37/38 (2009), str. 232-233.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366448
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il dialogo ottavo del trattato "Irene, ovvero della bellezza" di Michele (Miho) Monaldi / 2016U: Guaragnella, Pasquale ; Luisi, Francesco ; Musarra, Franco (ur.). Est-Ovest/Nord-Sud. Frontiere, passaggi, incontri culturali. Firenze : Franco Cesati Editore, 2016, str. 67-75.
  edit
 2. 366455
  Radoš-Perković, Katja ;
  La domesticazione e l'adattamento dei contenuti alimentari nelle traduzioni croate della "Locandiera" / 2016U: Balić-Nižić, Nedjeljka ; Jusup Magazin, Andrijana (ur.). Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV.. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016, str. 319-334.
  edit
 3. 366458
  Radoš-Perković, Katja ;
  I volti di Maria Stuarda a due secoli di distanza / 2015U: Klimkiewicz, Anna... [et al.] (ur.). 40 anni dell'Italiansitica di Cracovia. L'Italia e la cultura europea. Firenze : Franco Cesati Editore, 2015, str. 191-197.
  edit
 4. 316593
  Radoš-Perković, Katja ;
  Četiri prijevodne varijante Goldonijeve komedije "La bottega del caffè" / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF Press, 2012, str. 177-187.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na Prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 316821
  Radoš-Perković, Katja ;
  Da Parigi attraverso la laguna veneta a Dubrovnik. Rispolverando un adattamento goldoniano / U: Salvadori Lonergan, Corinna (ur.). Inssularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana, volume secondo. Firenze : Franco Cesati Editore, 2012, str. 59-68.
  [Naziv skupa: Insularita' e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane (25-29.08.2010. ; Cagliari, Italija)]
  edit
 6. 316446
  Radoš-Perković, Katja ;
  Prepjev libreta kao najteži izazov. Nekoliko primjera iz talijanskoga repertoara / U: Grgić Maroević, Iva i Muhamedagić, Sead (ur.). Pjev i Prepjev. Prevođenje uglazbljene poezije. Zagreb : Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 2009, str. 29-43.
  [Naziv skupa: Pjev i prepjev. Prevođenje uglazbljene poezije (25.10.2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 315891
  Radoš-Perković, Katja ;
  Shakespearean Libretti in Music History: an Overview with Special Reference to Italian Librettist Arrigo Boito / U: Jovanović, Aleksandra V. i Vukčević, Radojka (ur.). ELLSSAC Proceedings Volume II. Beograd : Filološki fakultet Sveučilišta u Beogradu, 2008, str. 237-244.
  [Naziv skupa: English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (7-9.12.2007. ; Beograd, Srbija)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317842
  Radoš-Perković, Katja ;
  Calvino-Desai, On Freedom and Estrangement. Rules and Boundaries of Life on a Tree /
  [Naziv skupa: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies (10-12.05.2012. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 2. 318105
  Radoš-Perković, Katja ;
  La domesticazione e l’adattamento dei contenuti alimentari nelle traduzioni croate della "Locandiera". /
  [Naziv skupa: “Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora/Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico ed oltre” (25-27.10.2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 3. 318106
  Radoš-Perković, Katja ;
  Strategie o compromessi? Analisi di due versioni croate del "Servitore di due padroni" /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) (15-17.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 316746
  Radoš-Perković, Katja ;
  Interpretative peculiarities and Peculiar Choices in Translating Goldoni's Comedies /
  [Naziv skupa: New Challenges for Multilingualism in Europe (11-14.04.2010. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 5. 317568
  Radoš-Perković, Katja ;
  Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia /
  [Naziv skupa: Tra appartenenza, accoglienza ed alterità, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini (21-22.10.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 317790
  Radoš-Perković, Katja ;
  Kultura prostora u prijevodu. Toponimi u hrvatskim adaptacijama Goldonijevih komedija /
  [Naziv skupa: Susret kultura (01.12.2010. ; Novi Sad, Srbija)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 317543
  Radoš-Perković, Katja ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko ;
  Dosadašnja iskustva, perspektive i planovi za prevoditeljske kolegije, diplomski studij i prijevodne sadržaje na studiju talijanistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu /
  [Naziv skupa: Prevođenje na studiju talijanistike: iskustva i perspektive (29-30.04.2011. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393763
  Klepač, Tihana ; Radoš-Perković, Katja ;
  The Croatian Version of Eric Idle’s Spamalot, an Homage to a Translator / 2018Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy / Matek, Ljubica ; Uvanović, Željko (ur.).. Aachen : Shaker Verlag, 2018, str. 133-146. http://dx.doi.org/10.2370/9783844050622
  https://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-5062-2
  edit
 2. 395032
  Klepač, Tihana ; Radoš-Perković, Katja ;
  The Croatian Version of Eric Idle’s Spamalot, an Homage to a Translator / Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy. Aachen : Shaker Verlag, 2018, str. 133-146. http://dx.doi.org/10.2370/9783844050622
  https://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-5062-2
  edit
 3. 389233
  Radoš-Perković, Katja ; Klepač, Tihana ;
  The Croatian Version of Eric Idle’s "Spamalot", an Homage to a Translator / 2018Contributions to Literature-on-Screen Studies and other Adaptation Studies/Beiträge zur Erforschung der Literaturverfilmungen und anderer Adaptionsfälle, Volume 2/Band 2: Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy. Aachen : Shaker Verlag, 2018, str. 133-146.
  edit
 4. 395171
  Radoš-Perković, Katja ;
  Odnos izvornika i talijanskoga prepjeva Badalićeva "Zrinjskog" / Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost). Zagreb : HMD, 2018, str. 177-190.
  edit
 5. 395172
  Radoš-Perković, Katja ;
  Oronte: dal fiume al personaggio / XXII Convegno AIPI: La stessa goccia nel fiume - il futuro del passato. Gli studi di italianistica nel segno della tradizione e della modernita.. Firenze : Cesati Editore, 2018, str. 69-77.
  edit
 6. 379733
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il patriottismo iscritto nei fenomeni naturali in due libretti d’opera dell’epoca romantico- risorgimentale: Porin di Dimitrija Demeter (1851) e I lombardi alla prima crociata di Temistocle Solera (1843) / Il SoleLuna presso gli slavi meridionali I. Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2017, str. 317-332.
  edit
 7. 366424
  Husić, Snježana ; Radoš-Perković, Katja ;
  Traduzioni gratuite del sito eLektire : quattro classici della letteratura italiana in versioni croate destinate all'uso didattico / 2016U: Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella (ur.). Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo. Ariccia (RM) : Aracne, 2016, str. 147-160.
  edit
 8. 366436
  Radoš-Perković, Katja ;
  Transforming and Interpreting History : on Donizetti's Tudor Trilogy / 2016U: Grgas, Stipe ; Klepač, Tihana ; Domines Veliki, Martina (ur.). English studies from archives to prospects. Volume 1. Literature and cultural studies. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016., str. 107-118.
  edit
 9. 322634
  Radoš-Perković, Katja ;
  Kultura prostora u prijevodu : toponimi u hrvatskim adaptacijama Goldonijevih komedija / U: Živančević Sekeruš, Ivana (ur.). Susret kultura, knjiga druga. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013., Str. 829-837.
  edit
 10. 312898
  Radoš-Perković, Katja ;
  Arie nove del 1741 / U: Stipčević, Ennio (ur.). Arie nove del 1741. Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2011, str. 26-37.
  edit
 11. 312906
  Radoš-Perković, Katja ;
  Goldoni na hrvatskim pozornicama. Čalin doprinos Goldonijevoj fortuni u Hrvatskoj / U: Roić, Sanja ; Husić, Snježana (ur.). Hrvatsko-talijanski i talijansko-hrvatski književni odnosi 10. Stil i izvornost. Zagreb : FF Press, 2010, str. 311-320.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 322638
  Peruško, Tatjana ; Radoš-Perković, Katja ;
  Talijanska književnost / Hrvatska enciklopedija. Sv. 10, Sl-To. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., 5 (2011), 7 ; str. 9-9.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 265243
  Radoš-Perković, Katja ; Fric, Vladimir [ill] ;
  Pregovori s izvornikom : o hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija / Zagreb : Leykam international, 2013. - 393 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD-ROM. ISBN: 9789533400068.
  edit

3.10 Umjetnička izvedba

 1. 320075
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il libretto d'opera italiano dalle origini all'Unita : predavanje i koncert / Tjedan talijanskog jezika u svijetu, Talijanski institut za kulturu, Zagreb, 21.10.2011.
  [Naziv skupa: Tjedan talijanskog jezika u svijetu]
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 378856
  Klepač, Tihana ; Radoš-Perković, Katja ;
  The Croatian Version of Eric Idle's Spamalot: Hommage to a Translator / 2017Adaptation: Theory, Criticism, Pedagogy. Skup: Osijek, Hrvatska, 23-25.02.2017.
  edit
 2. 322627
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il libretto d'opera ai margini della letteratura, ai cardini della cultura italiana /
  [Naziv skupa: V Convegno internazionale dell'AIBA. Chernarus : ai margini, fra i margini, oltre i margini (14.-15.6.2013. ; Banja Luka, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 3. 322629
  Radoš-Perković, Katja ;
  Gospar Frano Čale i gospar Tomo Brontulalo /
  [Naziv skupa: 7. zagrebački prevodilački susret : Svjetska književnost u prijevodima hrvatskih prevodilačkih velikana (25.10.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 322625
  Radoš-Perković, Katja ;
  Da Isabella a Elisabetta, dalla tragedia al libretto /
  [Naziv skupa: XX Congresso AIPI : L’Italia e le arti : Lingua e letteratura a dialogo con arte, musica e spettacolo (5.-8.9.2012. ; Salzburg, Austrija)]
  edit
 5. 316300
  Radoš-Perković, Katja ;
  "Le baruffe chiozzotte" alla croata ; una commedia goldoniana da 60 anni nei teatri croati /
  [Naziv skupa: VI Convegno Scientifico di Civiltà ; e Cultura Italiana (2-4.10.2009. ; Szombathely, Mađarska)]
  edit

Prijevodi

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 319661
  Pitzorno, Bianca ; Radoš-Perković, Katja [trl] ; Galloni, Adelchi [ill] ;
  Klorofila iz vedra neba / Zagreb : Europapressholding : Novi Liber, 2009. - 163 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789533001241 (EPH); 9789536045747 (Novi Liber).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34