Užarević, Josip - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393594
  Užarević, Josip ;
  Careva književnost : (Ivan Groznyj i njegove poslanice) / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, XC.(2018), 1-3 ; str. 179-232.
  edit
 2. 379175
  Užarević, Josip ;
  Predodžbe o svemiru u mitologiji, religiji i znanosti / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2016 [i.e. 2017], 10-12 ; str. 1182-1221.
  edit
 3. 365784
  Užarević, Josip ;
  Nulta mora i pravilo pomicanja siline za jednu moru / 2015Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 2 (2015) ; str. 52-58.
  edit
 4. 322514
  Užarević, Josip ;
  O metafizičkome realizmu Jurija Mamleeva / Treći program Hrvatskog radija, 85(2013) ; str. 286-296.
  edit
 5. 322515
  Užarević, Josip ;
  Drugo dno (O pripovjednoj prozi i pjesmama Ljudmile Petruševske) / Treći program Hrvatskog radija, 85(2013) ; str. 297-308.
  edit
 6. 309874
  Šakaja, Laura ; Užarević, Josip ;
  "Tko mnogo luta mnogo zna" : O civilizacijskom nomadizmu Roma. / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 51 (2012), 7/9 ; str. 872-894.
  edit
 7. 309985
  Užarević, Josip ;
  Bilježenje naglasaka u hrvatskome i dvoznakovni sustav / Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 4 (2012), str. 126-143.
  edit
 8. 309282
  Užarević, Josip ;
  Grad i hedonizam (Grad očima Aleksandra Flakera) / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, LXXXIII (2011), 7-9 ; str. 1034-1048.
  edit
 9. 309982
  Užarević, Josip ;
  Son, jav', vzaimosnovidenie. O stihotvorenii "Son" Borisa Pasternaka / Studia Russica, XXIV (2011), str. 283-290.
  edit
 10. 309366
  Užarević, Josip ;
  Poetika pogreške (O izdanjima Vidrićevih pjesama) / Kolo : časopis Matice hrvatske, 1-2 (2010), str. 95-108.
  edit
 11. 307996
  Užarević, Josip ;
  Sebejed (Metafizika jela u "Tumaralima" Jurija Mamleeva) / Književna smotra, br. 151 (1) (2009), str. 77-82.
  edit
 12. 308622
  Užarević, Josip ;
  Sebjaed. Metafizika edy v "Šatunah" Mamleeva / Russian literature, IV (2009), str. 471-482.
  edit
 13. 306003
  Užarević, Josip ;
  Nikolaj Zabolockij i njegov svemir / Književna smotra, 128-129 (2-3) (2003), str. 59-63.
  edit
 14. 305156
  Užarević, Josip ;
  Fenomenologija psovke / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 55 (1999), 5-6 ; str. 187-200.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393615
  Užarević, Josip ;
  Začetnik hrvatske sveučilišne rusistike : (O 130. godišnjici rođenja Josipa Badalića) / Forum : mjesečnik Razreda za književnost HAZU, XC (2018), 7-8 ; str. 844-857.
  edit
 2. 309986
  Užarević, Josip ;
  O lirici Svena Adama Ewina / Hrvatska revija: časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja, 1-2 (2012), str. 123-127.
  edit
 3. 309987
  Užarević, Josip ;
  Iščitavanje zavičaja / Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, 4 (2011), str. 194-198.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 309285
  Užarević, Josip ;
  Posavski akut u sklonidbi imenica. Gundinački govor / Šokačka rič 8 : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, 8 (2011), str. 7-55.
  edit
 2. 309284
  Užarević, Josip ;
  Poetika bećarca / Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, 7 (2010), str. 111-139.
  edit
 3. 308536
  Užarević, Josip ;
  Novi akut na tuđicama (Gundinački govor) / Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, 7 (2009), str. 23-50.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393611
  Užarević, Josip ;
  Predodžbe o svemiru u mitologiji, religiji i znanosti / Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća. Zagreb : Disput, 2018, str. 19-48.
  edit
 2. 393614
  Užarević, Josip ;
  Zadonština / Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu : 20 godina. Zagreb : FF-press, 2018, str. 47-59.
  edit
 3. 379170
  Užarević, Josip ;
  Pogovor. Sven Adam Ewin: Preobrazba (Hrvatska poema 21. stoljeća) / Poeme. Preobrazba, Sentimentalno putovanje / Sven Adam Ewin. Zagreb : VBZ, 2017, str. 37-56.
  edit
 4. 379176
  Užarević, Josip ;
  Problema poètičeskoj funkcii / Roman Osipovič Jakobson / N. S. Avtonomova, H. Baran, T. G. Ščedrina (ur.),. Moskva : ROSSPÈN, 2017, str. 331-349.
  edit
 5. 366709
  Užarević, Josip ;
  Ideja tijela (Na primjerima iz Slučaja Kukockoga Ljudmile Ulicke) / 2016Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi.. Zagreb : Disput, 2016, str. 183-194.
  edit
 6. 366712
  Užarević, Josip ;
  Aleksej Šahmatov i problem posavskoga akuta / Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb : HAZU, 2016, str. 189-207.
  WOS:000413715800016
  edit
 7. 366713
  Užarević, Josip ;
  Punoglasje i praslavenski neoakut. O nekim hrvatsko–ruskim naglasnim paralelama / 2016Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : FF press, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, 2016, str. 41-49.
  edit
 8. 366714
  Užarević, Josip ;
  O zavičajnoj prozi Martina Grgurovca / 2016U: Grgorovac, Martin (ur.). Trbušančani II. Vinkovci, 2016, str. 157-159.
  edit
 9. 366716
  Užarević, Josip ;
  Vzryv smeha – implozija anekdota / 2016U: N. V. Zlydneva, P. V. Korol'kova, D. K. Poljakov (ur.), (ur.). Kategorija vzryva i tekst slavjanskoj kul'tury. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2016, str. 8-24.
  edit
 10. 366717
  Užarević, Josip ;
  Od stare do nove štokavštine (Problemi evolucije naglasnih sustava) / U: Belić, Anica (ur.). Šokačka rič 10.. Vinkovci : Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2016, str. 7-30.
  edit
 11. 335386
  Užarević, Josip ;
  Povijest istraživanja neoakuta (Od Ivšića do Kašića) / U: Bilić, Anica (ur.). Šokačka rič 11. Slavonski dijalekt i leksikografija. Zbornik radova znanstvenoga skupa "Slavonski dijalekt" s međunarodnim sudjelovanjem. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2014, str. 53-112.
  edit
 12. 336277
  Užarević, Josip ;
  'Tko mnogo luta, mnogo zna'. O civilizacijskome nomadizmu Roma / U: Vojvodić, Jasmina (ur.). Nomadizam. Zbornik radova u spomen na profesoraAleksandra Flakera. Zagreb : Disput, 2014, str. 35-51.
  edit
 13. 336278
  Užarević, Josip ;
  Gorod i gedonizm (Gorod glazami Aleksandra Flakera)“ / U: I. A. Pil'čikov (ur.) (ur.). Semiotika goroda. Tallinn : Izdatel'stvo TLU, 2014, str. 317-337.
  edit
 14. 313188
  Užarević, Josip ;
  Pozdravi cvijeće, zalij mamu (Semantičke transformacije u grafitima) / U: Željka Fink (ur.). Stručak riječima ispunjen. Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu. Zagreb : FF-press, 2012, str. 133-140.
  edit
 15. 313243
  Užarević, Josip ;
  Glazba sfera. O pjesmi "Beethoven" Nikolaja Zabolockoga / U: Davidović, Dalibor i Bezić, Nada (ur.). Nova nepoznata glazba. Zagreb : DAF, 2012, str. 375-383.
  edit
 16. 312817
  Užarević, Josip ;
  Vidrićev "Mrtvac": interpretacija / U: Vuković, Tvrtko (ur.). Muzama iza leđa. Čitanja hrvatske lirike. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2010, str. 161-180.
  edit
 17. 311801
  Užarević, Josip ;
  "Nadživio sam svoju zvijezdu" (Problem Ja i lirika Mihaila Lermontova) / U: Užarević, Josip (ur.). Romantizam i pitanja modernoga subjekta. Zagreb : Disput, 2008, str. 307-325.
  edit
 18. 312083
  Užarević, Josip ;
  Problemi književnoga minimalizma (Dvije riječi kao tekst) / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 341-353.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 366711
  Užarević, Josip ;
  Sergej Aleksandrovič Esenin / 2016U: Jesenjin, Sergej Aleksandrovič ; prir. Dubravka Dorotić Sesar i Antica Menac (ur.). Izabrane pjesme. Zagreb : Matica hrvatska, 2016, str. 345-354.
  edit
 2. 366715
  Užarević, Josip ;
  O lirskoj kozmologiji Gorana Gatalice / 2016U: Gatalica, Goran (ur.). Kozmolomci. Zagreb : Biakova d.o.o., 2016, str. 69-73.
  edit
 3. 312818
  Užarević, Josip ;
  Teret neba (O lirici Bogdana-Igora Antonyča) / U: Dorotić Sesar, Dubravka (ur.). Bogdan Igor-Antonyč: Pjesme. Zagreb : Disput, 2011, str. 87-103.
  edit
 4. 312115
  Užarević, Josip ;
  (Trans)paradoks konca / U: T.I. Pečerskaja (ur.). Poetika finala: Mežvuzovskij sbornik naučnyh trudov. Novosibirsk : Izdatel'stvo NPGU, 2009 (.), str. 16-22.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393606
  Užarević, Josip ;
  Lirika Marine Cvetaeve / Marina Cvjetajeva : Izabrane pjesme. Zagreb : Matica hrvatska, 2018, str. 275-321.
  edit
 2. 393608
  Užarević, Josip ;
  O lirici Franje Džakule / Franjo Džakula : san o zelenom oku. Zagreb : Matica hrvatska, 2018, str. 135-150.
  edit
 3. 379156
  Užarević, Josip ;
  Analiza jednoga prepjeva (Sergej Esenin: 'Čuju radunicu Bož'ju…'; prepjevala Dubravka Dorotić Sesar) / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar. Zagreb : Disput, 2017, str. 113-119.
  edit
 4. 379160
  Užarević, Josip ;
  Posavski akut u pridjevnome sustavu / Šokačka rič 14. Vinkovci : Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2017, 14 (2017) ; str. 49-98.
  edit
 5. 379171
  Užarević, Josip ;
  Pogovor. Sven Adam Ewin: Svetkovina žita (O poemi Sentimentalno putovanje Svena Adama Ewina) / Poeme. Preobrazba, Sentimentalno putovanje / Sven Adam Ewin. Zagreb : VBZ, 2017, str. 89-104.
  edit
 6. 322511
  Užarević, Josip ;
  Posavski akut u glagolskome sustavu (Gundinački govor) / U: Bilić, Anica (ur.). Šokačka rič 10. Slavonski dijalektolozi. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2013, str. 219-279.
  edit
 7. 322512
  Užarević, Josip ;
  Muzyka mirov : o stihotvorenii Zabolockogo 'Bethoven' / U: Davidović, Dalibor i Bezić, Nada (ur.). 'Večno svetit liš' serdce poeta...' Сборник статей, posvjaščennyj 100-letiju so dnja roždenija N.A. Zabolockogo. 2013, str. 160-169.
  edit
 8. 312085
  Užarević, Josip ;
  O romantizmu danas : (uvodna riječ) / U: Užarević, Josip (ur.). Romantizam i pitanja modernoga subjekta. Zagreb : Disput, 2008 (.), str. 9-12.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282920
  Užarević, Josip ;
  Književni minimalizam / Zagreb : Disput, 2012. - 272 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601565.
  edit
 2. 262000
  Užarević, Josip ;
  Möbiusova vrpca : knjiga o prostorima / Beograd : Službeni glasnik, 2011. - 430 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9788651907985.
  edit
 3. 241015
  Užarević, Josip ;
  Vladimir Vidrić i njegove "Pjesme" / Zagreb : Disput, 2009. - 127 str. ; 17 cm. ISBN: 9789532600902.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317484
  Užarević, Josip ;
  Gorod i gedonizm / Urban Semiotics. The City as a Cultural-Historical Phenomenon (03-05.06.2011. ; Tallinn, Estonija)
  edit
 2. 317485
  Užarević, Josip ;
  Tko je Simurg? / Šokačka rič (9 ; 11-12. studenoga 2011. ; Hrvatska, Vinkovci)
  edit
 3. 317481
  Užarević, Josip ;
  Poroždenie vešči /
  [Naziv skupa: Koncept vešči v slavjanskoj kul'ture (21-23. rujna 2010. ; Moskva, Ruska Federacija)]
  edit
 4. 317518
  Užarević, Josip ;
  V poiskah literaturnogo transfera / Transfer (30. travnja - 2. svibnja 2010. ; Lovran, Hrvatska)
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 27575
  Užarević, Josip ; [edt, aut]
  Romantizam i pitanja modernoga subjekta / Zagreb : Disput, 2008. - 519 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532600520.
  edit

Prijevodi

2.50.3 Stručni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 355250
  Avtonomova, Natalija Sergeevna ; Folnović Jaitner, Sabina [trl] ; Užarević, Josip [trl] ;
  Spoznaja i prevođenje : iskustva filozofije jezika / Zagreb : Disput, 2016. - 550 str. ; 25 cm. ISBN: 9789532602500.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 255515
  Lepahin, Valerij ; [ctb]Hansen-Löve, Aage A ; [ctb]Grübel, Rainer ; [ctb]Banjanin, Milica ; [ctb]Günther, Hans ; [ctb]Vlašić-Anić, Anica ; [ctb]Sazontchik, Olga ; [ctb]Szöke, Katalin ; [ctb]Matek Šmit, Zdenka ; [ctb]Flaker, Aleksandar ; [ctb]Burenina, Ol'ga ; [ctb]Zlydneva, Natalija ; [ctb]Božić-Šejić, Rafaela ; [ctb]Fateeva, Natal'ja ; [ctb]Užarević, Josip ; [ctb]Vojvodić, Jasmina ; [edt, ctb]Lugarić Vukas, Danijela ; [ctb]Benčić, Živa ; [ctb]
  Hrana : od gladi do prejedanja : zbornik znanstvenih radova / Zagreb : Disput, 2010. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532601176.
  edit
 2. 242044
  Jakšić, Martin ; Užarević, Josip [ctb] ;
  Srčika / Zagreb : vlast. nakl., 2009. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789539584113.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 266139
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Trostinska, Raisa [ctb] ; Lubkivs'kyj, Roman ; Beregovs'ka, Hrystyna [ctb] ; Dugandžić, Ana [trl] ; Užarević, Josip [ctb] ; Paščenko, Jevgenij [ctb] ; Sesar, Dubravka [trl, ctb] ;
  Most iznad vremena / Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. - 148 str. : portr., ilustr u boji ; 21 cm. ISBN: 9789535539025.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-22 15:30:50