Bašić, Iva - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 390201
  Biočina, Zdravka ; Varošanec-Škarić, Gordana ; Bašić, Iva ;
  Prozodijski sustav Pražnica / Fluminensia, 30 (2018), 1 ; str. 103-126.
  edit
 2. 335074
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Pavić, Iva ; Kišiček, Gabrijela ;
  Indeksi sličnosti i različitosti kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima / Suvremena lingvistika, 40 (2014), 77 ; str. 61-76.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184694

  Scopus ID:2-s2.0-84904479722
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379091
  Bašić, Iva ; Grković, Daša ;
  Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika u hrvatskim rječnicima / Govor : časopis za fonetiku, 34 (2017), 1 ; str. 71-90.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281278

  Scopus ID:Scopus
  edit
 2. 393280
  Bašić, Iva ;
  XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i njegovi učinci" / Govor : časopis za fonetiku, 34 (2017), 1 ; str. 95-98. http://dx.doi.org/10.22210/govor.2017.34.06

  Scopus ID:2-s2.0-85045080334
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 390204
  Bašić, Iva ; Grković, Daša ;
  Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika kod vokalnih profesionalaca HRT-a / U: Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.). XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Jezik i njegovi učinci. Zagreb : Srednja Europa, 2018, str. 33-46.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335588
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Pavić, Iva ;
  Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike / U: Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres. Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Proventus natura, Cerna, 2014, str. 258.-259..
  [Naziv skupa: Šesti slavistički kongres (10-13.09.2014 ; Vinkovci-Vukovar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365571
  Nikolina, Sokolić ; Grković, Daša ; Sokolić, Nikolina ; Bašić, Iva ;
  Barselona ili Barfelona? / U: Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević (ur.). Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 409-425.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379095
  Bašić, Iva ;
  XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL‐a ʺJezik i njegovi učinciʺ. Rijeka, Hrvatska, od 4. do 6. svibnja 2017. / Govor : časopis za fonetiku, 34(2017), 1 ; str. 95-98.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281280
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:18