Tomljenović, Ana - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365446
  Tomljenović, Ana ;
  S druge obale načela ugode: Ibsenova 'Gospođa s mora' / 2016Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LX (2016), 1-2 ; str. 55-76.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365445
  Tomljenović, Ana ;
  Drama nakon Darwina ili o svijetu bez redatelja / 2016Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LX (2016), 1-2 ; str. 135-138.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 389260
  Tomljenović, Ana ;
  Begović i Bataille : sakralni erotizam 'Božjeg čovjeka' / Komparativna povijest hrvatske književnosti XX. Književni kanon. Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 138-152.
  edit
 2. 362273
  Tomljenović, Ana ;
  Ibsenove sablasti u hrvatskoj književnosti : Begovićeva gospa od mora / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016.
  edit
 3. 312820
  Tomljenović, Ana ;
  Duh stvaralačkog daha: Ibsenov "Graditelj Solness" i Begovićev "Svadbeni let" / U: Cvijeta Pavlović ; Vinka Glunčić-Bužančić ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. u Splitu. Split, Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2011, str. 328-337.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split)]
  edit
 4. 317772
  Tomljenović, Ana ;
  Scientific delusions [elektronička građa] /
  [Naziv skupa: First-Person Writing, Four-Way Reading (1.- 3. 12. 2011 ; London, Velika Britanija)]
  http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/be_user/research_areas/HUM/Strategic_activities/First-Person_Writing/Presentations/Tomljenovic_Scientific_delusions.pdf&t=1346265241&hash=0ff9a7f8d154813e849bbe9f860abf5ee07524e7
  edit
 5. 312606
  Tomljenović, Ana ;
  Lacanova jezgra Realnog kao kategorija književne periodizacije / U: Cvijeta Pavlović ; Vinka Glunčić-Buzančić ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog ; tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu. Split-Zagreb : Književni krug Split, 2010, str. 469-476.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (12 ; 2009 ; Split)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 378983
  Tomljenović, Ana ;
  Zanijeti knjigu/knjigom zanijeti : Platon i Ibsen / Pozornici ususret : zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera / urednice Lada Čale Feldman i Višnja Kačić Rogošić. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017.
  edit
 2. 365447
  Tomljenović, Ana ;
  Žena po zanimanju: histerija Ibsenove 'Hedde Gabler' / 2015Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, str. 55-74.
  edit
 3. 369224
  Čale Feldman, Lada ; Tomljenović, Ana ;
  Producing the Unknown, Preserving the Birthmark / A Feminist Critique of Knowledge Production / edited by Silvana Carotenuto, Renata Jambrešic Kirin and Sandra Prlenda.. Napoli : University Press, 2014.
  http://zenstud.hr/wp-content/uploads/2017/05/A-feminist-critique-of-knowledge-production.pdf
  edit
 4. 313307
  Tomljenović, Ana ;
  Slovo o Oslu: Gavella i Ibsen / U: Boris Senker ; Vinka Glunčić-Bužančić (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 39. Gavella - riječ i prostor. Zagreb - Split : HAZU, Književni krug, 2013, str. 96-104.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181718
  edit
 5. 312819
  Tomljenović, Ana ;
  Trik trokuta u Begovićevoj drami Bez trećega / U: Boris Senker ; Dubravko Jelčić ; Milan Moguš (ur.). Dani hvarskog kazališta. Sv. 37. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb, Split : HAZU, Književni krug Split, 2011, str. 187-199.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107151
  edit
 6. 312210
  Tomljenović, Ana ;
  Autorefleksivnost znanstvenog teksta / U: Rosić, Tatjana (ur.). Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama i jugoistočne Evrope.. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, str. 93-111.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309409
  Tomljenović, Ana ;
  Na Tomasovićevu tragu / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi, 10-12 (2009), str. 217-219.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 365743
  Milanko, Andrea ; Tomljenović, Ana ; Majić, Ivan ;
  Dosezi i opsezi psihoanalize / 2015Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, str. 9-12.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379049
  Tomljenović, Ana ;
  Spojište s rezom / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti / [glavni i odgovorni urednik Marijan Bobinac]., LXI (2017) 1-2 ; .
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 283072
  Čale Feldman, Lada ; Tomljenović, Ana ;
  Uvod u feminističku književnu kritiku / Zagreb : Leykam international, 2012. - 290 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537534974.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317564
  Tomljenović, Ana ;
  Što žene glume? / Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (30-31. X 2009)
  [Naziv skupa: Međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 365444
  Milanko, Andrea ; [edt , aui]Tomljenović, Ana ; [edt , aui]Majić, Ivan ; [edt , aui]
  Dosezi psihoanalize : književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura : [zbornik radova s Međunarodne poslijediplomske konferencije doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture održane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27.–28. siječnja 2012.] / Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. - 287 str. ; 23 cm. ISBN: 9789532680324.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:38