Lugarić Vukas, Danijela - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379505
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  О matrifokal'nom mife о russkoj ženščine (v literaturnyh proizvedenijah I. Grekovoj, N. Baranskoj i L. Petruševskoj / Russian literature, (2018).
  edit
 2. 393684
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Living vnye: The example of Bulat Okudzhava’s and Vladimir Vysotskii’s avtorskaia pesnia / Euxeinos. Culture and Governance in the Black Sea Region, 8 (2018), 25-26 ; str. 20-31.
  http://bib.irb.hr/datoteka/691418.Euxeinos25-26_18.12.pdf | https://gce.unisg.ch/en/euxeinos
  edit
 3. 366481
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Mit o Leninu tijekom kasnog sovjetskog socijalizma: ukletologija u “kinoleninijani” / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 178 (4) (2016), str. 133-143.
  WOS:000367561000017
  edit
 4. 366482
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Ličnoe kak političesko: feministskie manifesty v pozdnem socializme i povest' Vremja noč' (1992) Ljudmily Petruševskoj / Zbornik Matice srpske za slavistiku , 90 (2016); str. 121-135.
  edit
 5. 335072
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Književnost u doba bloga (o Majetićevoj književnosti nastaloj na blogu) / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LVII (2014), 3-4 ; str. 273-292.
  edit
 6. 335215
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Boško Buha i Pavlik Morozov: novi (jugoslavenski / sovjetski) čovjek u tijelu malenoga dječaka / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 51 (2014), 2 ; str. 133-154.
  http://bib.irb.hr/datoteka/714327.Lugaric_Vukas-1.pdf

  Scopus ID:2-s2.0-84918541163
  edit
 7. 335277
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Witnessing the Unspeakable: On Testimony and Trauma in Svetlana Alexievich's The War’s Unwomanly Face and Zinky Boys / Kul'tura i tekst, 3 (18) (2014), str. 19-39.
  http://www.ct.uni-altai.ru/
  edit
 8. 335297
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Kommunal'naja kvartira kak geterotopija / Literatūra - Research Journal for Literary Scholarship, 57 (2014), 5 ; str. 198-210.
  http://www.journals.vu.lt/literatura/article/view/10209
  edit
 9. 309082
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Hrvatski putnici o Moskvi: od „trećeg Rima“ (grad kao hram) do središta „Treće internacionale“ (grad kao pozornica) / Književna smotra, 163 (2012), str. 131-137.
  edit
 10. 308334
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Smrtonosna privlačnost i zemaljska hrana: neki aspekti značenja majke (crne / neobrađene / vlažne / rodne) zemlje u ruskoj kulturi / Književna smotra, 43 (2011), 2(160) ; str. 45-52.
  edit
 11. 308835
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Transfer u zagonetci / zagonetka transfera (na primjerima Akuninovih detektivskih romana o Erastu Fandorinu) / Književna smotra, 159 (2011), 1 ; str. 35-41.
  edit
 12. 308916
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Perenos v zagadke / zagadka perenosa (o «novyh detektivah» B. Akunina) / Russian literature, 69 (2011), 1 ; str. 81-95. http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2011.02.008
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304347911000093 | http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VBR-52961J3-2-1&_cdi=5933&_user=3875467&_pii=S0304347911000093&_origin=browse&_coverDate=01%2F01%2F2011&_sk=999309998&view=c&wchp=dGLzVzz-zSkzk&md5=1a779d3d2fdb71563195b41588a26a98&ie=/sdarticle.pdf
  edit
 13. 307779
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  "Ja sam sama sebi i bog i sudba" - elementi antimodernizma u stvaralaštvu Josipa Kosora / Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, LIV (2010), 1-2 (1-125) ; str. 23-40.
  edit
 14. 308194
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Sovjetski kruh u masovnoj i popularnoj artikulaciji: od ozbiljnosti i „ svega“ preko sjete i sjećanja do praznine stereotipa / Književna smotra, 42 (2010), 155 (1) ; str. 99-110.
  edit
 15. 307781
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Simbolički dalekozor: Flakerova Proza u trapericama / Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, 3-4 (2009), str. 169-184.
  edit
 16. 307782
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Referencija "praznine" i/ili praznina "referencija": jedno čitanje romana Čapaev i Praznina Viktora Pelevina / Književna smotra, 41 (2009), 1 ; str. 103-110.
  edit
 17. 308231
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Dijalog književnosti i filma u suvremenoj ruskoj masovnoj kulturi (na primjeru Tarasa Bul'be V. Bortka) / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, LXXXI (2009), 10-12 ; str. 1405-1424.
  edit
 18. 307344
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Kalendar i (ne)vrijeme: što boli Bitovljeve junake? / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 149 (3) (2008), str. 51-57.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393681
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  On the Economy of Literature and Literary Economy: Gulag, Varlam Šalamov, Karl Štajner and Danilo Kiš / Economics. Literature. Language.. Sankt-Peterburg : Asterion, 2018, str. 60-60.
  edit
 2. 310447
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  'Siva zona' kulture: kantautorska poezija između dopuštenosti i zabranjenosti / Zbornik Konference mladyh slavistu VIII, 1-2. 11. 2012, Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Prag :ČervenýKostelec, 2013., str. 109-116.
  edit
 3. 315542
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Jeans Style: Aleksandar Flaker and Popular Culture / U: Kulcsar Szabo, Erno ; Oraić Tolić, Dubravka (ur.). Kultur in Reflexion:Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Wien : Wilhelm Braumueller Universitäts-Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H., 2008, str. 93-103.
  [Naziv skupa: Kulturalitat und Kulturbegriff in den Paradigmen moderner Literatur- und Geisteswissenschaften in den Landern Kroatien, Österreich, Slowakei und Ungarn (2006 ; Veszprém, Hungary)]
  edit
 4. 380020
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Ljudmila Petruševskaja: bajkovno u postmodernizmu / Zadarski filološki dani 1. Zadar : Media Zadar, 2007., str. 373-391.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393678
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Izvedba grada / izvedba roda: Neprijatelj Ivana Slamniga i Kolege Vasilija Aksenova - usporedna analiza / Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbronik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 95-117.
  edit
 2. 393682
  Lugarić Vukas, Danijela ; Jelača, Dijana ;
  The "Radiant Future" of Spatial and Temporal Dis/Orientations / The Future of (Post)Socialism: Eastern European Perspectives. New York : SUNY Press, 2018 (SUNY Series, Pangaea II: Global / Local Studies), str. 1-16.
  edit
 3. 366479
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Tijelo-(jezični) identitet i tijelo-referenca (o traumi i ratu u knjigama Rat nema žensko lice i Dječaci od cinka Svetlane Aleksievič) / 2016Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi.. Zagreb : Disput, 2016, str. 229-246.
  edit
 4. 366480
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  (Meta)utopija i mif: Ostrov Krym Vasilija Aksenova / 2016Krizis utopii? Smeny epoh i ih otraženie v slavjanskih literaturah 20-go i 21-go stoletij = (Utopie in der Krise? Zeitenwenden und ihre Verarbeitung in slavischen Literaturen des 20. und 21. Jahrhunderts). Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016, str. 91-104.
  [Naziv skupa: Andrea Meyer-Fraatz und Olga Sazontchik]
  edit
 5. 335477
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Aspekti nomadizma u poeziji Vladimira Vysockog / U: Vojvodić, Jasmina (ur.). Nomadizam. Zagreb : Disput, 2014, str. 205-218.
  edit
 6. 313247
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Komunalni pakleni šund: sjećanja na komunalni stan u postsovjetskoj Rusiji / U: Kolanović, Maša (ur.). Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2013, str. 81-103.
  edit
 7. 312611
  Lugarić Vukas, Danijela ; Jelača, Dijana ;
  Queer in transition / U: J. F. Bailyn, A. A. Maslennikova, I. Kalinowska-Blackwood (ur.). Universals and Contrasts. Sankt-Petersburg : NIU-VŠE, 2012, str. 53-63.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 393679
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Poezija s ruskom dušom (O zbirci poezije Na lomači stiha Natalije Vorobjove Hržić) / Hrvatska revija, 18 (2018), 3 ; str. 61-63.
  edit
 2. 366478
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  (Loša?) beskonačnost hibrida (Kritička recenzija zbornika Hibridni oblici u slavenskim kulturama - Gibridnye formy v slavjanskih kul'turah, gl. urednica: Natal'ja Zlydneva, Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2014) / 2016Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 1-2 (1-160) (2016) ; str. 144-148.
  edit
 3. 366483
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Izazovi pisanja povijesti (nacionalne) književnosti danas (Galina Ja. Il'ina: Hrvatska književnost 20. stoljeća – Horvatskaja literatura XX veka, Moskva: Indrik, 2015.) / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , 4-6 (2016); str. 642-648.
  edit
 4. 335191
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Ruski postmodernizam iz hrvatske perspektive / Hrvatska revija, 13 (2014), 2 ; str. 103-104.
  edit
 5. 309945
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Kalendar sjećanja ili nakon mladosti / Hrvatska revija, 1-2 (2012), str. 170-172.
  edit
 6. 307691
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Koja lica kriju okrenuta leđa? / Književna smotra, 149 (3) (2008.), str. 119-121.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 366742
  Jelača, Dijana ; Kolanović, Maša ; Lugarić Vukas, Danijela ;
  Introduction: Cultural Capitalism the (Post)Yugoslav Way / The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia. New York, London : Palgrave Macmillan, 2017, str. 1-20.
  Stranica izdavača
  edit
 2. 378996
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Uvod: budućnost Oktobarske revolucije / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLIX (2017), 185 (3) ; str. 3-6.
  WOS:000418990300001
  edit
 3. 379503
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Introduction: Voices from within the Otherness / Myth and Its Discontents: Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature - Mythos und Ernüchterung: Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa. Wien : Praesens Verlag, 2017, str. 7-22.
  http://bib.irb.hr/datoteka/862287._Myth_and_its_Discontents_02_Lugari_-_Introduction.pdf
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 308864
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Pravo na stav / Književna smotra, 42 (2010), 157/158 (3/4) ; str. 153-153.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 366729
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  The Radiant Future of Spatial and Temporal Dis/Orientations : Introduction / U: ur. J. F. Bailyn, Danijela Lugarić Vukas, Dijana Jelača (ur.). The Future(s) of Post Socialism. Stony Brook University Press
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 400134
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Izleti u Drugo: mit, klasa i rod : (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi) / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet Hrvatska sveučilišna naklada, 2019. - 234 str. : ilustr. c/b i u boji ; 27 cm. ISBN: 9789531756945. http://dx.doi.org/10.17234/9789531756945
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 2. 285064
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Ruski bardi : popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog / Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 294 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533034294 : .
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 398436
  Lugarić Vukas, Danijela ; Oraić Tolić, Dubravka [ths] ;
  Ruski bardi : modusi popularnoga u kantautorskoj poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockoga : doktorska disertacija / Zagreb : D. Lugarić, 2010
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 393691
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Kada zidovi progovore, što govore? O književnim grafitima Moskve i Sankt-Peterburga / Interpretacije grada : etnografski, historiografski i kulturološki uvidi.
  edit
 2. 379490
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  L. N. Tolstoy's 'Victorian Russia': Notes on English (Class) Cultures in Anna Karenina / Skup A cultural history of capitalism: Britain, America, Croatia (Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7.-8. travnja 2017.)
  edit
 3. 379493
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  The Bright Future’s Past: Notes on the Soviet War Melodrama during the Thaw / ASN 2017 (Columbia University, Harriman Institute, New York, SAD, 4.-7. svibnja 2017.)
  edit
 4. 316386
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Stereotipy, reč' Janusa i 'lonely crowd' obščestvo v periodah ottepeli i zastoja (н а п р и м е р а х а в т о р с к о й п е с н и Б . О к у д ж а в ы , В . В ы с о ц к о г о и А . Г а л и ч а ) /
  [Naziv skupa: XXXVII Meždunarodnaja filologičeskaja konferencija (11-15. 3. 2008. ; Sankt-Peterburg, Ruska Federacija)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 379487
  Lugarić Vukas, Danijela ;
  Izvedba grada / izvedba roda i književnost. O V. Aksjonovu, I. Slamnigu, književnoj povijesti i drugom / 46. hrvatski seminar za strane slaviste (Dubrovnik, Republika Hrvatska, 21. 8. - 1. 9. 2017. ) : ljetna škola
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 398314
  Lugarić Vukas, Danijela ; [edt]Kovačević, Sanja ; [trl]Kos, Petra ; [trl]Gojić, Tijana ; [trl]
  Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za znanost o književnosti, 2019. - 294 str. : ilustr. c/b i u boji : 24 cm. ISBN: 9789531756921.
  edit
 2. 378994
  Lugarić Vukas, Danijela ; [edt, aui]Kovačević, Sanja ; [trl]Kos, Petra ; [trl]Gojić, Tijana ; [trl]
  Kulturna povijest Oktobarske revolucije - sto godina kasnije : [elektronička knjiga] / Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756716.
  https://bib.irb.hr/datoteka/911881.Kulturna_povijest_Oktobarske_revolucije_e-knjiga.pdf
  edit
 3. 366739
  Kolanović, Maša ; [edt, aui]Lugarić Vukas, Danijela ; [edt, aui]Jelača, Dijana ; [edt, aui]
  The Cultural life of capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its other / Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG : Palgrave Macmillan, 2017. - [XIV], 359 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783319474816.
  edit
 4. 366728
  Bailyn, John Frederick ; [edt]Lugarić Vukas, Danijela ; [edt, aui]Jelača, Dijana ; [edt, aui]
  The Future of (Post)Socialism / New York : State University of New York Press, 2018. - 224 str. ISBN: 9781438471433 .
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 366734
  Lugarić Vukas, Danijela ; [edt, aui]Car Prijić, Milka ; [edt]Tamás Molnár, Gábor ; [edt, aut]
  Myth and its discontents : memory and trauma in central and Eastern European literature = Mythos und Ernüchterung : zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen östlichen Europa / Wien : Praesens Verlag, 2017. - 337 str. ; 21 cm. ISBN: 9783706909440.9783706909440
  Elektronička verzija
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 393677
  Banjanin, Milica ; Lugarić Vukas, Danijela [trl] ;
  Between Poetry and the Visual Arts: The Flaneur and the City (Između poezije i likovnih umjetnosti: flaneur i grad) / Nomadizam (ur. J. Vojvodić)
  edit
 2. 393676
  Meyer-Fraatz, Andrea ; Lugarić Vukas, Danijela [trl] ;
  Iz 'Pustyni' 'Na Rodine' 'Na зapad' : (Književnost kao pokušaj putovanja prema sebi? U Pustinji, Domovina, Na зapad! Leva Lunca) / Nomadizam (ur. J. Vojvodić)
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 256611
  Stanojević, Mateusz-Milan ; [trl]Lugarić Vukas, Danijela ; [trl]Hameršak, Marijana ; [edt]Marjanić, Suzana ; [edt]Rihtman-Auguštin, Dunja ; [aut, trl]Tančik, Maja ; [trl]Car, Milka ; [trl]
  Folkloristička čitanka / Zagreb : AGM, 2010. - 564 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531743549 .
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 255515
  Lepahin, Valerij ; [ctb]Hansen-Löve, Aage A ; [ctb]Grübel, Rainer ; [ctb]Banjanin, Milica ; [ctb]Günther, Hans ; [ctb]Vlašić-Anić, Anica ; [ctb]Sazontchik, Olga ; [ctb]Szöke, Katalin ; [ctb]Matek Šmit, Zdenka ; [ctb]Flaker, Aleksandar ; [ctb]Burenina, Ol'ga ; [ctb]Zlydneva, Natalija ; [ctb]Božić-Šejić, Rafaela ; [ctb]Fateeva, Natal'ja ; [ctb]Užarević, Josip ; [ctb]Vojvodić, Jasmina ; [edt, ctb]Lugarić Vukas, Danijela ; [ctb]Benčić, Živa ; [ctb]
  Hrana : od gladi do prejedanja : zbornik znanstvenih radova / Zagreb : Disput, 2010. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532601176.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29