Paščenko, Jevgenij - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 336275
  Paščenko, Jevgenij ;
  Osnovni etapy rozvytku ukrajinsityky u Horvatiji / Problemy slovjanoznavstva. Ljviv : Ljvivs'kyj nacionaljnyj universytet imeni Ivana Franka, 2014, 62(2014), str. 192-198.
  edit
 2. 310185
  Paščenko, Jevgenij ;
  Hrvatska ukrainistika od 1939. do 1945. godine / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 1, 1-227 (2013), 1 ; str. 103-115.
  http://bib.irb.hr/datoteka/639088.Pascenko.pdf
  edit
 3. 310014
  Paščenko, Jevgenij ;
  Fol'klor, literatura, polityka: horvats'ko-ukrains'ki analogiї. / Narodna tvorčist' ta etnografija, 5 (2011), str. 57-66.
  edit
 4. 310039
  Paščenko, Jevgenij ;
  Istoryčnyj kontekst rozvytku horvats'koi ukrainistyky v ХХ st. / The ukrainian historian journal of the Ukrainian historical assotiation, XLVII/XLVIII (2010-2011), 185-192 ; str. 230-261.
  http://bib.irb.hr/datoteka/617632._2.doc
  edit
 5. 310015
  Paščenko, Jevgenij ;
  Gogoljevo ukrajinsko zaleđe / Forum, 10-12 (2009), str. 1498-1521.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 379021
  Paščenko, Jevgenij ;
  Povijesna kontekstualizacija pripovijetke Vladimira Nazora Crveni tank (1922.) / FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA, 146 God. 37 (2017) (2017), Sv. 2 ; str. 317-334.
  WOS:000417349300010
  Scopus ID:2-s2.0-85032304810
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393944
  Paščenko, Jevgenij ;
  Horvats'kyj naprjam Stepana Pavljuka / The ethnology notebooks, 1 (2018), 139 ; str. 14-20.
  edit
 2. 393670
  Paščenko, Jevgenij ;
  Krim povijesni, etnički, politički / Hrvatska revija, 17 (2016), 3 ; str. 10-20.
  http://bib.irb.hr/datoteka/873804.Krrim.docx
  edit
 3. 310008
  Paščenko, Jevgenij ;
  Slavistyka, jakoi nemae: Grygorij Verves / Vsesvit - Review of world literature, 3-4 (2012), str. 247-251.
  edit
 4. 310007
  Paščenko, Jevgenij ;
  Mitološka simbolika u Nazorovom stvaralaštvu / Časopis za hrvatske studije, 7 (2011), str. 141-156. http://dx.doi.org/821.163.42.09
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 379754
  Paščenko, Jevgenij ;
  Tragovima hrvatskih kostiju. Istočno bojište, sto godina poslije Krleže / Vijenac, 613-614 (2017).
  http://www.matica.hr/vijenac/613%20-%20614/tragovima-hrvatskih-kostiju-27048/
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318210
  Paščenko, Jevgenij ;
  Dubrovnik-Raguza kao riznica duhovne kulture Hrvata arhaičnog razdoblja (problem rekonstrukcije toponima). / U: Muhoberac, Mira (ur.). . Dubrovnik : Šarić, Dubravka, 2012, str. 317-326.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij. Hrvatska baština. FEB 2011. (11.-13. prosinca 2011 ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 2. 318212
  Paščenko, Jevgenij ;
  Preporod i romantizam u stvaranju nacionalnog identitea: ukrajinsko-hrvatske paralele. / U: Cambi, Nenad (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Romantizam-Ilirizam-preporod.. Split : Književni krug, Split, 2012, str. 95-109.
  [Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Romantizam-Ilirizam-preporod. (29.-30.rujna 2011 ; Split, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/615060.001_Split_Ukrajinsk1.doc
  edit
 3. 318216
  Paščenko, Jevgenij ;
  Etnološki rad Šime Ljubića u svijetlu komparativne imagologije / U: Maštrović, Tihomil (ur.). Zbornik o Šimi Ljubiću. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa.. Zagreb : Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 383-406.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću. (4.-6. listopada 2007 ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 4. 315783
  Paščenko, Jevgenij ;
  Hrvatska književnost u ukrajinskim komparativnim proučavanjima / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova s X. znanstvenog skupa (smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti). Split : Književni krug, 2008., str. 311-334.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007) (27.-29.09.2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 318211
  Paščenko, Jevgenij ;
  O nastanku hrvatske ukrajinistike u 19. stoljeću / U: Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova.. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012, str. 235-244.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7.-10. rujna 2010 ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 2. 318214
  Paščenko, Jevgenij ;
  Juraj Križanić: tumačenja kroz povijest i suvremenost / U: Pavlović, Cvijeta (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi.. Split-Zagreb : Književni krug, Split, 2010, str. 76-95.
  [Naziv skupa: Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. (1.-2. listopada 2009. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 3. 318215
  Paščenko, Jevgenij ;
  Marin Držić i preporodni duh ukrajinskih šezdesetih. / U: Pavlović, Cvijeta (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe.. Split-Zagreb : Književni krug, Split, 2009, str. 91-98.
  [Naziv skupa: Držić danas. Epoha i nasljeđe. (22.-24. rujna 2008 ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393943
  Paščenko, Jevgenij ;
  Odjeci srpskih seoba sredine 18. stoljeća u kulturi Ukrajine / InterKult 2018. The fourth international conference. Novi Sad : Faculty of philosophy, Universty of Novi Sad, 2018, str. 33.
  edit
 2. 393945
  Paščenko, Jevgenij ;
  Sovjetski mit u putopisima Augusta Cesarca / XII. Mediteranski korijeni filozofije.. Split : Hrvatsko filozofsko društvo, 2018, str. 49-50.
  edit
 3. 379008
  Paščenko, Jevgenij ; Vranić, Ana ;
  Istočno bojište 1914-1918 (Ukrajina). Od tiska, fotografija prema tiskarskim svjedočenjima / Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo & dizajn 2017.. Zagreb, Hrvatska : Akademija Tehničkih Znanosti Hrvatske - Centar za grafičko inženjerstvo, 2017, str. 98-99.
  http://http://www.tiskarstvo.net/printing&design2017/
  edit
 4. 379009
  Paščenko, Jevgenij ; Kirinić, Bruno Robert ;
  Od povijesnog događaja prema književnosti: Hotynska bitka 1621. kroz tiskarstvo. / Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo & dizajn 2017.. Zagreb, Hrvatska : Akademija Tehničkih Znanosti Hrvatske - Centar za grafičko inženjerstvo, 2017
  edit
 5. 379010
  Paščenko, Jevgenij ;
  Povijesni tekst prijelaznoga razdoblja: Neke osobitosti sadržaja i forme Kraljevstva Slavena Mavra Orbinija / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Vrsta ili žanr. Zbornik radova s XIX. Međunarodnoga znanstvenog skupa.. Split-Zagreb : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2017 (Biblioteka Knjiga Mediterana 97), str. 48-63.
  http://bib.irb.hr/datoteka/895280.Ornbini-tekst.pdf
  edit
 6. 379023
  Paščenko, Jevgenij ;
  Povijesni korijeni Dubrovnika u sintezi Milorada Medinija / Znanstveni skup o Miloradu Mediniju.. Zagreb : HAZU, 2017, str. 18-18.
  edit
 7. 366704
  Paščenko, Jevgenij ;
  Nazorova pripovijetka Crveni tank kao alegorijska vizija zbilje i budućnosti / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu. Fantastika : problem zbilje / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz. . Split : Književni krug Split ; ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016. , str. 147-166.
  edit
 8. 366705
  Paščenko, Jevgenij ;
  Prvi svjetski rat u hrvatskoj viziji: idealizam Krleže, vizionarstvo Vladimira Nazora / U: Kukoč, Mislav (ur.). Filozofija Mediterana. Zagreb ; Split : Hrvatsko filozofsko društvo ; Filozofski fakultet u Splitu, 2016, str. 7.
  edit
 9. 318213
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinska i hrvatska književnost u austrijskom i postaustrijskom krugu: povijesni okvir i književne poredbe. / U: Cambi, Nenad (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine.. Split : Književni krug, Split, 2011, str. 90-106.
  [Naziv skupa: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine. (30.09-1.10.2011 ; Split, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/615067.Pascenko_komparat-Split_19.01.doc2.doc
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318220
  Paščenko, Jevgenij ;
  O početcima naselja kao kultnog središta (europski kontekst) / U: Muhoberac, Mira (ur.). Međunarodni znanstveni simpozij. Hrvatska folklorna... baština. 2FEB. Dubrovnik : Šarić, Dubravka, 2012, str. 121-121.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij. Hrvatska folklorna... baština. 2FEB (11.-13. prosinca 2011 ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 2. 318219
  Paščenko, Jevgenij ;
  Dubrovnik-Raguza kao riznica duhovne kulture Hrvata arhaičkoga razdoblja (problem rekonstrukcije) / U: Muhoberac, Mira (ur.). Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština i svijetlu dubrovačke, svjetske i turističke djelatnosti : knjiga sažetaka. Dubrovnik : Folklorni ansambl Lado, Dubrovnik, 2011, str. 92-92.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština i svijetlu dubrovačke, svjetske i turističke djelatnosti (11.-13.12.2011. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 375869
  Paščenko, Jevgenij ;
  Geografski faktor i problem etnogeneze Hrvata / 2017XI. Mediteranski korijeni filozofije. Split : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017, str. 62-62.
  edit
 2. 366708
  Paščenko, Jevgenij ;
  Kristijan Dobroslav Zuzija./ Poznato kao nepoznato: prezentiranje Ukrajine: (Galicija) kroz informacijski komunikativni sustav / Tiskarstvo & dizajn 2016 : knjiga sažetaka. Zagreb, 2016, str. 36-37.
  edit
 3. 366722
  Paščenko, Jevgenij ;
  The importance of landscape in toponymy contextualization = Značenje krajolika u toponimijskom kontekstiranju. Sacralization of Landscape and Sacred Places = Sakralizacija prostora i sveta mjesta / 20163nd Intrenational Conference of Mediaeval Archeology. Book of Abstracts. Zagreb, 2016, str. 12-13.
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 318218
  Paščenko, Jevgenij ;
  Nacionalni pisac izvan povijesti nacionalne književnosti : Križanić, Bošković / U: Kukoč, Mislav (ur.). V. mediteranski korijeni filozofije : simpozij uz 300. obljetnicu rođenja Ruđera Boškovića : knjiga sažetaka. Split : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, str. 49-49.
  [Naziv skupa: Mediteranski korijeni filozofije (5 ; 2011) (24.-26.ožujka 2011 ; Split, Hrvatska)]
  edit
 2. 318217
  Paščenko, Jevgenij ;
  Mitološka simbolika u Nazorovu stvaralaštvu / U: Brešan, Tanja (ur.). Međunarodni znanstveni skup Nazor, književnost, jezik, povijest : knjiga sažetaka. Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2010, str. 9-10.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Nazor, književnost, jezik, povijest (20. i 21. svibnja 2010. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393639
  Paščenko, Jevgenij ;
  Povijesni korijeni Dubrovnika u sintezi Milorada Medinija. / Zbornik o Miloradu Mediniju. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017. Zagreb, 2018. Zagreb : Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 252-263.
  edit
 2. 393644
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinske paralele stvaralaštvu Andrije Kačića Miošića / Tragovi tradicija, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrcatska sveučilišna naknada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018, str. 101-123.
  http://bib.irb.hr/datoteka/967494.ai-Botica.pdf
  edit
 3. 393647
  Paščenko, Jevgenij ;
  August Cesarec : kretnje kanona od ekspresionizma prema socrealizmu / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon.. Split-Zagreb : Književni krug, 2018 (Biblioteka Knjiga Mediterana), str. 250-262.
  http://bib.irb.hr/datoteka/967196.20_Cesarec-vlak.pdf
  edit
 4. 379011
  Paščenko, Jevgenij ;
  Croatian Troops in Bukovina 1914–1918: the Reconstruction Problem. / Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum.. München : Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 2017 (band 134), str. 195-212.
  edit
 5. 379019
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinska recepcija hrvatske i srpske književnosti tranzicijskog razdoblja / Tranzicija i kulturno pamčenje. Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 81-92.
  http://bib.irb.hr/datoteka/912401.Prof._Pascenko.pdf
  edit
 6. 379029
  Paščenko, Jevgenij ;
  Z istorii horvats'koi ukrainistyky / Ukrainian studies and the slavic world. Beograd : Apollo Plus, 2017, str. 63-71.
  http://bib.irb.hr/datoteka/912423.1zbirnyk-Beogra2017.pdf
  edit
 7. 375723
  Paščenko, Jevgenij ;
  Rol' ukrains'kogo baroko u formuvanni pogljadiv Juraja Kryžanyča / 2016Mandrujučy svitamy і vikamy. Zbornyk na pošanu Jurija Pepešenka / uredio Igor Habytovyč. Kyiv : Drogobyč : Posvit, Instytut literatury Naqcional'noi Akademii Nauk Ukrainy, 2016, str. 180-193.
  edit
 8. 393656
  Paščenko, Jevgenij ;
  Poema kao politički iskaz: Ivan Mažuranić i Taras Ševčenko / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hravtskoj književnosti: problem kontiuniteta. Split ; Zagreb : Književni krug Split, 2015 (Biblioteka Knjiga Mediterana, 85), str. 93-107.
  edit
 9. 393661
  Paščenko, Jevgenij ;
  Dejatel'nost' Jurija Križaniča v kontekste ukrainskogo baroko = Деятельность Юрия Крижанича в контексте украинского бароко / Slavjane i Central'naja Evropa : jazyk, istorija, kul'tura = Славяне и Центральная Европа : языки, история, культура. Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2015, str. 372-384.
  edit
 10. 336273
  Paščenko, Jevgenij ;
  Matoš u kontekstu ukrajinsko-hrvatskih usporedbi / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Split ; Zagreb, 2014, 16(2014), str. 52-62.
  edit
 11. 336274
  Paščenko, Jevgenij ;
  Dejaki aspekty porivnjal'nogo vyvčennja ukrajins'koji i horvats'koji literatur / Visnyk Ljvivs'kogo universytetu. Serija filologična. Vypusk 60. Častyna 2. Zbirnyk naukovyhprac'. Ljviv: Ljvivs'kyj nacionaljnyj universytetimeni Ivana Franka, 2014, 60, 2(2014), str. 182-190.
  edit
 12. 313212
  Paščenko, Jevgenij ;
  Problema vyvčennja davnih ukrajins'ko-horvats'kyh zv'jazkiv (lingvistyčnyj aspekt). / U: Palamarčuk, Oljga (ur.). Komparatyvni doslidžennja slov''jans'kyh mov i literatur.. Kijev : Kyjivs'kyj universytet, 2012 (Pamjati akademika Leonida Bulahovs'kogo, vypusk 18), str. 122-127.
  edit
 13. 313225
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ivan Franko, velikan ukrajinske književnosti, prorok u svojoj domovini / U: Paščenko, Jevgenij (ur.). Ivan Franko i hrvatska kulturna baština.. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2012 (Ucrainiana croatica, knj. 9.), str. 5-25.
  edit
 14. 313214
  Paščenko, Jevgenij ;
  Periodyzacija horvats'koi ukrainistyky peršoi polovyny XX st. / U: Papamarčuk, Ol'ga (ur.). Komparatyvni doslidžennja slov''jans'kyh mov i literatur. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті.. Kiyv : Kiyvs'kyj nacional'nyj universytet, 2011 (Pam''jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Vypusk 14.), str. 125-134.
  edit
 15. 313215
  Paščenko, Jevgenij ;
  Gogol' i Ševčenko jak projav ukrains'koi identyčnosti / U: Verbovyj, Mykola ; Poliščuk, Jaroslav (ur.). Ucrainistica.. Kryvyj Ріг - Krakiv : Ministerstvo osvity і nauky Ukrainy, 2011 (Zbirnyk naukovyh prac. Vypusk 19.), str. 37-47.
  edit
 16. 313219
  Paščenko, Jevgenij ;
  U vytokiv horvats'koi ukrainistyky: Juraj Kryžanyč / U: Papamarčuk, Ol'ga (ur.). Komparatyvni doslidžennja slov''jans'kyh mov i literatur. Kiyv : Kiyvs'kyj nacional'nyj universytet, 2011 (Pam''jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Vypusk 11), str. 386-392.
  edit
 17. 313220
  Paščenko, Jevgenij ;
  Usvidomlennja Ukrainy v horvats'kij filologii p.p. ХІХ st. / U: Papamarčuk, Ol'ga (ur.). Komparatyvni doslidžennja slov''jans'kyh mov i literatur.. Kiyv : Kiyvs'kyj nacional'nyj universytet, 2011 (Pam''jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Vypusk. Випуск 15), str. 416-424.
  edit
 18. 313223
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinsko pitanje u Jugoslavijama. Politički kontekst hrvatske ukrajinistike. / U: Roksandič, Drago (ur.). Desničini susreti 2009. Zbornik radova.. Zagreb : Boras, Damir, 2011, str. 221-233.
  edit
 19. 313229
  Paščenko, Jevgenij ;
  Fenomen Tarasa Ševčenka / U: Paščenko, Jevgenij (ur.). Hrvatska Ševčenkiana. Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011 (Ucrainiana croatica, knjiga 6), str. 199-211.
  edit
 20. 313218
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrains'ka inteligencija і rozvytok horvats'koi ukrainistyky (perša polovyna ХХ stolittja) / U: Pasičnyk, Ivan (ur.). Naukovi zapysky. Universytet "Ostroz'ka akademija". Ostrog : Nacional'nyj universytet, 2010 (Istoryčni nauky. Vypusk 15.), str. 363-380.
  edit
 21. 313221
  Paščenko, Jevgenij ; Bilyk, Natalija ;
  Horvats'ka komparatyvistyka: istorija, metodologija. / U: Nalivajko, Dmytro (ur.). Nacional'ni varianty literaturnoi komparatyvistyky.. Kyiv : Nacional'na akademija nauk Ukrainy, Institut literatury im. Т.G. Ševčenka, 2009, str. 698-749.
  edit
 22. 313222
  Paščenko, Jevgenij ;
  Z istorii horvats'koi ukrainistyky: Stanko Gašparovič / U: Papamarčuk, Ol'ga (ur.). Komparatyvni doslidžennja slov''jans'kyh mov i literatur.. Kiyv : Kiyvs'kyj nacional'nyj universytet, Instytut filologii, 2009 (Pam''jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Special'nyj vypusk), str. 77-87.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 393642
  Paščenko, Jevgenij ;
  Biblioteka Ucrainiana Croatica 2008-2018 / Ukrajinsitika na Sveučilištu u Zagrebu : 20 godina. Zagreb : FF press, 2018, str. 88-99.
  edit
 2. 379025
  Paščenko, Jevgenij ;
  Bukovina prema Hrvatskoj / Bukovina (prijevodi s ukrajinskoga). Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2017 (Ucrainiana Croatica, 15), str. 7-14.
  edit
 3. 366703
  Paščenko, Jevgenij ;
  Hrvatska rusistika spram ukrajinistike / 2016Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića / uredile Željka Čelić, Tetyana Fuderer.. Zagreb : FF presss, 2016, str. 59-69.
  edit
 4. 375717
  Paščenko, Jevgenij ;
  Krležina Galicija / 2016Krležin eu/ropski furiosum. Koprivnica : Udruga za promicanje izvedbenih umjetnosti, 2016, str. 85-94.
  edit
 5. 393673
  Paščenko, Jevgenij ; Pančić, Ivica ; Tominac, Nikola ;
  Hrvatski domobrani na istočnom bojištu = Хорватські вояки на східному фронті 1914-1918 років (Галичина, Буковина і Волинь) / Ukraina. Kul'turna spadščyna, nacional'na svidomist', deržavnist' = Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність.. L'viv : NAN Ukrainy. Institut ukrainoznavstva., 2015 (25), str. 67-75.
  edit
 6. 313314
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinsko Zakarpattje kao model uzajamne tolerancije / U: Paščenko, Jevgenij (ur.). Zakarpats'ka Ukrajina : povijest - tradicija -identitet. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2013 (Ucrainiana croatica, knj. 10), str. 389-393.
  http://bib.irb.hr/datoteka/636247.25-zakljucak.doc
  edit
 7. 313226
  Paščenko, Jevgenij ;
  Antonyčev povratak / U: Paščenko, Jevgenij (ur.). Bogdan Igor Antonyč. Most iznad vremena.. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011 (Ucrainiana croatica, knj. 7.), str. 85-91.
  edit
 8. 313227
  Paščenko, Jevgenij ;
  Marija Matios ili duhovna snaga ukrajinske žene. / U: Paščenko, Jevgenij (ur.). Marija Matios. Slatka Darica. drama u tri života.Prijevod s ukrajinskog.. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011 (Ucrainiana croatica, knj. 8.), str. 7-13.
  edit
 9. 313228
  Paščenko, Jevgenij ;
  Hrvatska riječ o Ševčenku / U: Paščenko, Jevgenij (ur.). Hrvatska Ševčenkiana. Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011 (Ucrainiana croatica, knjiga 6), str. 5-13.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 379028
  Paščenko, Jevgenij ;
  Bukovyna v Horvatii / Bukovina (Pprijevodi s ukrajinskoga). Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2017 (Ucrainiana Croatica, 15), str. 265-268.
  edit
 2. 393664
  Paščenko, Jevgenij ;
  Galicija - daleka i bliska / Ukrajinska Galicija. Zagreb : Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2016 (Ucrainiana Croatica, 12), str. 7-13.
  edit
 3. 313313
  Paščenko, Jevgenij ;
  Zakarpattje kao uvod u Ukrajinu / U: Paščenko, Jevgenij (ur.). Zakarpats'ka Ukrajina: povijest - tradicija -identitet. Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2013 (Ucrainiana croatica, knj. 10), str. 7-15.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 394164
  Paščenko, Jevgenij ;
  Kamene hridine Karpata : uvod urednika / Kamena svetišta ukrajinskih Karpata : (prijevodi s ukrajinskoga) / Mykola Kuğutjak ; priredili Jevgenij Paščenko i Tetyana Fuderer. Zagreb : Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja : Filozofski fakultet, Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2018., str. 5-9.
  edit
 2. 379038
  Paščenko, Jevgenij ;
  Prikarpatska Galicija / Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). Zagreb : Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2017, str. 7-10.
  edit
 3. 366707
  Paščenko, Jevgenij ;
  Na putu hrvatsko-ukrajinske uzajamnosti: (uvod) / U: Lubkivs'kyj, Roman (ur.). Zemlja preobražaja = Земля перевтілень : Pjesme. Zagreb : Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2016, str. 4-8.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 310013
  Paščenko, Jevgenij ;
  Aleksandaru Flakeru vslid... / Vsesvit-review of world liteature, 5-6 (2011), str. 257-263.
  http://bib.irb.hr/datoteka/615463..doc
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 393653
  Paščenko, Jevgenij ;
  Tragom hrvatskih domobrana : Istočno bojište 1914.-1918. / Zagreb : Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja : Filozofski fakultet, Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2018. - 184 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789535539063.
  edit
 2. 393952
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinsko - srpske veze u doba baroka XVII-XVIII stoljeće / Novi Sad : Savez Rusina Ukrajinaca Srbije, 2018. - 188 str. ISBN: 9788688983518.
  edit
 3. 396818
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinsko-srpske veze u doba baroka / Banja Luka : KPUU Taras Ševčenko, 2015. - 132 str. : ilustr. c/b i u boji ; 25 cm. ISBN: 9789997663603.
  edit
 4. 380050
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrains'ko-serbs'ki zv''jazky doby baroko ХVII-XVIII st. : pam''jati Vlastymyra Erčyča / Kyiv : Osvita Ukrainy, 2017. - 307 str. ; 20 cm. ISBN: 9786177480715 .
  edit
 5. 362001
  Paščenko, Jevgenij ; Horvat, Renata [oth] ;
  Hrvatski grobovi : 1914-1918. : Karpati, Galicija, Bukovina / Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016. - 210 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 24 cm. ISBN: 9789537659370 : .
  edit
 6. 394173
  Paščenko, Jevgenij ; Bilyk, Natalija ;
  Ukrajins'ko-serbs'ki zvjazky v istoriji serbs'koji kuljtury doby baroko : navčaljnyj posibnyk / Kyiv : Osvita Ukrainy, 2015. - 199 str. ; 20 cm. ISBN: 9786177241521 .
  edit
 7. 251216
  Paščenko, Jevgenij ;
  Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe / Split : Književni krug, 2010. - 283 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531633321.
  edit
 8. 262705
  Paščenko, Jevgenij ; Damjanović, Stjepan [aui] ;
  Slavist i imperiji : Vatroslav Jagić između Galicije, Malorusije i Ukrajine / Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2010. - 71 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789535539018 [!].
  edit
 9. 273450
  Paščenko, Jevgenij ;
  Od Kijeva do Poljica : putovima prastarih migracija / Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2010. - 104 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789539501349.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 393951
  Kuğutjak, Mykola ; Paščenko, Jevgenij [edt, aui] ; Fuderer, Tetyana [edt] ;
  Kamena svetišta ukrajinskih Karpata : (prijevodi s ukrajinskoga) / Zagreb : Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja : Filozofski fakultet, Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2018. - 174 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789535539056.
  edit
 2. 375867
  Paščenko, Jevgenij ; [edt]Fuderer, Tetyana ; [edt]
  Prikarpatska Galicija : (prijevodi s ukrajinskoga) / Zagreb : Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja : Filozofski fakultet, Katedra za ukrajinski jezik i književnost, 2017. - 299 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789535539049 .
  edit
 3. 379015
  Paščenko, Jevgenij ; [edt]
  Zakarpatska Ukrajina : povijest - tradicija - identitet / Novi Sad : Savez Rusina i Ukrajinaca Srbije, 2017. - 418 str. ; 21 cm. ISBN: 9788688983372.
  edit
 4. 336272
  Paščenko, Jevgenij ; [edt, ctb]
  Ukrajinsku Karpati : etnogeneza – arheologija – etnologija : zbornik radova / Zagreb : Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2014. - 558 str.
  edit
 5. 322604
  Paščenko, Jevgenij ; [edt]Sikora, Ljubomyr ; [edt]Šantek, Goran Pavel ; [edt]Kril, Mihajlo ; [edt]Pogranyčnyj, Volodymyr ; [edt]
  Etnogeneza Horvativ i Ukrajina / Drogobyč : Bojkivske etnologične tovaristvo, 2013 ISBN: 9786176420569.
  edit
 6. 337102
  Paščenko, Jevgenij ; [edt]
  Zakarpat'ska Ukrajina : povijest - tradicija - identitet : zbornik radova / Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2013. - 420 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789539501394 : .
  edit
 7. 231291
  Paščenko, Jevgenij ; [edt]
  Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932.-1933. : golodomor = gladomor / Zagreb : Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja HORUS, 2008. - 324 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535539001.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 383659
  Paščenko, Jevgenij ; [edt, com]
  Usna polityčna i erotyčna tvorčist' : (u zapysah 1920-1940 rr.) : pisni, perekazy, prysliv''ja, prykazky, prykméty / Kyiv : FOP Maslakov, 2017. - 270 str. ; 20 cm. ISBN: 9786177480951.
  edit
 2. 262726
  Paščenko, Jevgenij ; [com, edt]
  Hrvatska ševčenkiana / Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2011. - 214 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789539501363.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 264397
  Paščenko, Jevgenij ; [edt, col]
  Ukrains'kyj polityčnyj fol'klor : pisni, perekazy, prysliv''ja, prykazky, prykmety / Kyiv : Vydavecʹ Mykola Dmytrenko, 2008. - 98 str. ; 21 cm. ISBN: 9667421441.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 378072
  Paščenko, Jevgenij ; [com , aui]Fuderer, Tetyana ; [com]
  Bukovina : (prijevodi s ukrainskog) / Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo : Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, 2017. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789535814245.
  edit
 2. 336272
  Paščenko, Jevgenij ; [edt, ctb]
  Ukrajinsku Karpati : etnogeneza – arheologija – etnologija : zbornik radova / Zagreb : Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2014. - 558 str.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 383659
  Paščenko, Jevgenij ; [edt, com]
  Usna polityčna i erotyčna tvorčist' : (u zapysah 1920-1940 rr.) : pisni, perekazy, prysliv''ja, prykazky, prykméty / Kyiv : FOP Maslakov, 2017. - 270 str. ; 20 cm. ISBN: 9786177480951.
  edit
 2. 262726
  Paščenko, Jevgenij ; [com, edt]
  Hrvatska ševčenkiana / Zagreb : Hrvatsko-ukrajinsko društvo, 2011. - 214 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789539501363.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 266139
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Trostinska, Raisa [ctb] ; Lubkivs'kyj, Roman ; Beregovs'ka, Hrystyna [ctb] ; Dugandžić, Ana [trl] ; Užarević, Josip [ctb] ; Paščenko, Jevgenij [ctb] ; Sesar, Dubravka [trl, ctb] ;
  Most iznad vremena / Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. - 148 str. : portr., ilustr u boji ; 21 cm. ISBN: 9789535539025.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-19 13:30:41