Karlić, Virna - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393508
  Karlić, Virna ; Cvitković, Ivana ;
  Vokativnost u hrvatskoj i srpskoj jezičnoj normi i upotrebi : morfološki pristup / Filološke studije, 14 (2016), 2 ; str. 228-242.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2017/issue1/16_Karlic_Cvitkovic.pdf
  edit
 2. 365710
  Karlić, Virna ;
  Konverzacijska implikatura u SMS diskursu / 2015Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 41 (2015), 1 ; str. 49-63.
  WOS:000438289300003
  Scopus ID:2-s2.0-84937963405
  edit
 3. 365712
  Karlić, Virna ;
  Sredstva i načini izražavanja imperativnosti : pragmatička perspektiva / 2015Filološke studije , 2 (2015); str. 327-342.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=207
  edit
 4. 393509
  Karlić, Virna ; Okuka, Miloš ;
  Der morphologische Sprachwandel und seine Ursachen im gegenwӓrtigen Serbischen und Kroatischen. / Wiener Slawistischer Almanach, 85 (2015) ; str. 81-92.
  edit
 5. 308670
  Karlić, Virna ;
  Intertekstualnost i citatnost na primjeru romana "Kako upokojiti vampira" / Slijepi putnik : časopis za književnost i umjetnost, 2 (2012), str. 203-216.
  edit
 6. 310384
  Karlić, Virna ;
  Glas /3/ u makedonskom i srpskom jeziku / Prilozi proučavanju jezika, (2010).
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 400503
  Marinković, Dušan ; Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Aspekti srpsko-hrvatskog kulturnog dijaloga u tranziciji / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 2. 400504
  Vasung, Ana ; Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Bugarski i hrvatski frazemi kojima se izriče vremenska distalnost / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 3. 365727
  Karlić, Virna ;
  O pridjevskom vidu u slavenosrpskom jeziku / 2016Philologica Slavica Vindobonensia. Slavische Geisteskultur: ethnoliguistische und philologisce Forschungen. Teil 2. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016, str. 59-72.
  edit
 4. 335528
  Karlić, Virna ;
  Dob kao sociolingvistički faktor: perspektive proučavanja srpskog jezika / U: Dr. Aleksander Urkom (ur.). Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II. 2nd Conference for Young Slavists in Budapest. Budimpešta : Eötvös Loránd University, 2014, str. 91-94.
  [Naziv skupa: 2nd Conference For Young Slavists In Budapest (19.03.2012. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/2nd%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 400505
  Prošev-Oliver, Borjana ; Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Sociolongvistički aspekti makedonske književnojezične povijesti / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391780
  Karlić, Virna ;
  Pojmovna metafora i konceptualizacija smrti u 'Proljećima Ivana Galeba' Vladana Desnice / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2017. Zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu : FF press, 2018., str. 191-201.
  edit
 2. 378726
  Karlić, Virna ;
  Prezentacija i interpretacija novonastale lingvističke situacije u sklopu hrvatske znanstvene periodike od 1990. do 2010. godine / . Zagreb : Srednja Europa, 2017. (Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), str. 331-354.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij Tranzicija i kulturno pamćenje (2015 ; Zagreb)]
  edit
 3. 378727
  Karlić, Virna ;
  Razvojni putevi jezika : od nacrta do suvremenog književnojezičnog izraza / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017., str. 25-35.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2016 ; Beograd)]
  edit
 4. 378935
  Karlić, Virna ;
  O vrstama referencijalnosti na primjerima iz Andrićeve "Gospođice" / Andrićeva Gospođica. Graz : Institut za slavistiku u Grazu, 2017, str. 659-672.
  [Naziv skupa: 9. simpozij: Andrićeva "Gospođica"]
  edit
 5. 380071
  Roksandić, Drago ; Kovač, Zvonko ; Karlić, Virna ; Matković, Stjepan ; Todić, Milanka ; Banović, Snježana ; Barać, Stanislava ; Svirčev, Žarka ; Milinković, Jagoda ; Korov, Goran ; Krasić Marjanović, Olga ; Jović, Bojan ; Globačnik, Marko ; Vaglio, Luca ; Protrka Štimec, Marina ; Marićević, Jelena Đ ; Gavrilović, Milomir ; Kuzmić, Aleksandra ; Bajčeta, Vladan ; Đorđević, Bojan ; Roić, Sanja ; Tešić, Iva ; Đorđević, Jelena ;
  Vladan Desnica i "Istorija kotarskih uskoka" Boška Desnice / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije / Institut za književnost i umetnost u Beogradu / FF press, 2017 (Biblioteka Desničini susreti sv. 15), str. 283-296.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 6. 365729
  Karlić, Virna ;
  Markeri (ne)određenosti u suvremenom srpskom i hrvatskom jeziku : sintagmatski i paradigmatski odnosi / U: urednici Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević (ur.). Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić . Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016., str. 625-638.
  edit
 7. 317475
  Karlić, Virna ;
  Kategorija jednostavne (ne)određenosti u južnoslavenskim jezicima / U: PhDr. Marcel Černý, Mgr. Kateřina Kedron, PgDr. Marek Příhoda (ur.). Prolínání Slovanských Prostředí. Červený Kostelec, Praha : Russia Altera, 2012, str. 239-249.
  [Naziv skupa: Konference Mladých Slavistů (3.-4. 11. 2011. ; Prag, Češka)]
  edit
 8. 317462
  Karlić, Virna ;
  Sintaktička analiza "Sala debeloga jera" Save Mrkalja / U: Gordana Ilić Marković, Anna Kretschmer, Miloš Okuka (ur.). Philologica Slavica Vindobonensia: Na počecima srpske filologije. Beč : Peter Lang, 2011, str. 193-209.
  [Naziv skupa: AN DEN ANFÄNGEN DER SERBISCHEN PHILOLOGIE SAVA MRKALJ (1783-1833) (26. - 27. 11. 2010. ; Beč, Austrija)]
  edit
 9. 316182
  Karlić, Virna ;
  Kontrastivna analiza aktualnih pravopisa Matice hrvatske i Matice srpske / U: Kovačević, Miloš ; Maldenović, Radivoje ; Ramić, Nikola ; Polomac, Vladimir (ur.). Savremena proučavanja jezika i književnosti. Kragujevac : Impres, Kragujevac, 2009, str. 385-400.
  [Naziv skupa: Prvi naučni skup mladih filologa (14. 2. 2009. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 317821
  Karlić, Virna ;
  Kategorija (ne)određenosti u hrvatskom i makedonskom jeziku / U: Goran Kalogjera, Vasil Tocinovski i Dejan Durić (ur.). ZBORNIK 3. MEĐUNARODNOG SKUPA O HRVATSKO-MAKEDONSKIM VEZAMA: O recentnoj proznoj produkciji i drugim kulturološkim temama. Rijeka : 2012
  [Naziv skupa: TREĆI SIMPOZIJ HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, KULTURNE I JEZIČNE VEZE (23. - 25. ožujka 2011. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 403583
  Karlić, Virna ;
  Serbian as a minority language in Croatia / U: [urednici Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegović]. (ur.). Zbornik Drage Roksandića. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest, 2019., str. 935-949.
  edit
 2. 404075
  Karlić, Virna ; Šakić, Sanja ;
  "Doba reda, stege i čestitosti" : urednička politika dječjeg časopisa "Ustaška uzdanica" (1941.-1945.) / U: uredile Tijana Tropin, Stanislava Barać (ur.). Časopisi za decu : Jugoslovensko nasleđe : (1918-1991) : zbornik radova. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2019., Str. 243-252.
  edit
 3. 313334
  Karlić, Virna ;
  Teorijski pristupi određenosti i neodređenosti u hrvatskom i srpskom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 67-79.
  edit
 4. 320196
  Karlić, Virna ;
  Sintaktičke osobine Sala debeloga jera libo azbukoprotres Save Mrkalja / U: herausgegeben von Gordana Ilić Marković, Anna Kretschmer, Miloš Okuka (ur.). An den Anfängen der serbischen Philologie. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012., Str. 235-252.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 335394
  Karlić, Virna ;
  Vatroslav Jagić - A Short Account of His Life and Work / U: Benz, Maximilian ; Bukovec, Predrag ; Essler, Michaela ; Lipke, Florian ; Sporer, Johannes (ur.). Christlicher Orient im Portrat - Wissenschaftsgeschichte des Christlichen Orients. Hamburg : Vrlag Dr. Kovač, 2014, str. 231-239.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309356
  Karlić, Virna ;
  Miloš Okuka: Salo debeloga jera libo azbukoprotres Save Mrkalja u starom i novom ruhu : Sava Mrkalj u starom i novom ruhu ; Zagreb : KD SKD Prosvjeta, 2010. / Filologija, (2012), 57 ; str. 209-213.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=116826 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=116826
  edit
 2. 309353
  Karlić, Virna ;
  Mirjana N. Dedaić i Mirjana Mišković–Luković (ur.): South Slavic Discourse Particles, John Benjamins Publishing Company, 2010, 166 str. / Suvremena lingvistika, 71 (2011), 1 ; str. 131-137.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=104968
  edit
 3. 307994
  Karlić, Virna ;
  Jezik naš i/ili njihov – inauguracija poredbenog povijesnog sociolingvističkog pristupa na primjeru standardizacije južnoslavenskih jezika / Filološke studije, 2 (2009).
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2009/vol2/4/44.pdf
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379762
  Karlić, Virna ; Šakić, Sanja ;
  Tranzicija i kulturno pamćenje / . Zagreb : Srednja Europa, 2017., str.9-23.
  [Naziv skupa: Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu]
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 378932
  Karlić, Virna ;
  Reprezentacija nacionalnih (super)heroja u bosanskom, hrvatskom i srpskom ratnom stripu ranih 90-ih godina / (Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu), Prag, 2017..
  [Naziv skupa: Konference mladých slavistů XIII]
  edit
 2. 319936
  Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Zastupljenost i metodička obrada srpskog jezika i književnosti u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima / Dubravka Bogutovac ; Virna Karlić.
  [Naziv skupa: V. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci VÝUKA JIHOSLOVANSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR V DNEŠNÍ EVROPĚ (Prag, 30.5-1.6.2013.)]
  edit
 3. 310450
  Karlić, Virna ;
  Vatroslav Jagić: Život i djelo u kratkim crtama / Religionen im Vorderen Orient, (2013).
  edit
 4. 310404
  Karlić, Virna ;
  Teorijski pristupi kategoriji (ne)određenosti u hrvatskom i srpskom jeziku / Philological Studies, (2012).
  edit
 5. 310440
  Karlić, Virna ;
  Tragovima filološkog rada akademika Aleksandra Mladenovića / Prosvjeta, (2012).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 381862
  Karlić, Virna ;
  (Ne)određenost : sredstva i načini izražavanja u hrvatskom i srpskom književnom jeziku / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017.[i.e 2018.]. - 179 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756419.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 378940
  Karlić, Virna ;
  Metafora i konceptualizacija smrti u romanu "Proljeća Ivana Galeba" Vladana Desnice / . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. (Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.)
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2016 ; Beograd)]
  edit
 2. 317820
  Tušek, Jelena ; Karlić, Virna ;
  Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika /
  [Naziv skupa: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě (26-27.03.2012. ; Brno, Češka)]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 376553
  Karlić, Virna ; [edt, aut]Šakić, Sanja ; [edt, aut]Marinković, Dušan ; [edt, aut]
  Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Srednja Europa, 2017. - 538 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963620.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28