Mironova Blažina, Irina - bibliografija

Godine:      

Primarno autorstvo

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 322496
  Mironova Blažina, Irina ;
  Čovjek i životinje: onomatopejski uzvici u hrvatskom i ruskom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2013, str. 113-120.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 270590
  Menac, Antica ; Venturin, Radomir ; Mironova Blažina, Irina ; Fink-Arsovski, Željka ;
  Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik = Horvatsko-russkij frazeologičeskij slovar' : kazalo hrvatskih i ruskih frazema = ukazatel' horvatskih i russkih frazeologizmov / Zagreb : Knjigra, 2011
  edit
 2. 25878
  Fink-Arsovski, Željka ; Kržišnik, Erika ; Ribarova, Slavomira ; Dunkova, Tatjana ; Kabanova, Natalija ; Trostinska, Rajisa ; Mironova Blažina, Irina ; Spagińska-Pruszak, Agnieszka ; Vidović Bolt, Ivana ; Dobríková, Mária ; Kursar, Maria ; Hrnjak, Anita [oth] ; Sesar, Dubravka ;
  Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema / Zagreb : Knjigra, 2006. - 439 str. ; 25 cm. ISBN: 9537421007.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31