Popović, Milenko, - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 322509
  Popović, Milenko ; Trostyns'ka, Raisa Ivanovna ;
  Suvremeni hrvatski standardni jezik prema suvremenim istočnoslavenskim standardnim jezicima : (sustavi vokalnih fonema, grafija) / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 38 (2012), 1 ; str. 157-173.
  Sažetak
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 322507
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  Akomodacija i oko nje (hrvatsko-ukrajinsko-ruske leksičke poredbe) / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2013, str. 141-147.
  edit
 2. 322508
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  Još riječ-dvije uz Slovo o pl"ku Igorevě / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2013, str. 195-207.
  edit
 3. 322510
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  tretirati vokativ imenica u suvremenomu standardnome hrvatskom, ukrajinskom i ruskome jeziku / U: Željka Fink (ur.). Stručak riječima ispunjen. Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu. Zagreb : FF-press, 2012, str. 85-96.
  edit
 4. 322505
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  Principi pravopisa hrvatskoga, ruskoga i ukrajinskoga / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2011, str. 163-168.
  edit
 5. 322506
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  O valentnosti i spojivosti / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2011, str. 169-172.
  edit
 6. 322502
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2009, str. 97-111. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.11
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 7. 322503
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  Nešto drugačija interpretacija nekih afiksa (na materijalu hrvatskoga, ruskoga i ukrajinskog jezika) / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2009, str. 9-19. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.02
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 8. 322504
  Popović, Milenko ; Trostinska, Rajisa ;
  Pokušaj određivanja tipoloških i genetskih podudarnosti u petnaest frazema hrvatskoga, ruskog, ukrajinskog, poljskog, češkog i slovačkog jezika / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet, 2009, str. 145-163. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.15
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34