Brandl, Naida Mihal - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365585
  Brandl, Naida Mihal ;
  Jews between two totalitarian systems: property legislation / Review of Croatian history, 12 (2016), 1 ; str. 103-127.
  http://hrcak.srce.hr/171821

  Scopus ID:2-s2.0-85028832059
  edit
 2. 365589
  Brandl, Naida Mihal ;
  Židovska topografija Zagreba kojeg više nema / Historijski zbornik, 1 (2016) ; str. 91-103.
  http://bib.irb.hr/datoteka/812931.HZ_1_2016_NMichalBrandl.pdf
  edit
 3. 365579
  Brandl, Naida Mihal ;
  Djelatnost Židovske bogoštovne općine u Zagrebu 1945.-1946. godine / 2015Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 47 (2015), 2 . http://dx.doi.org/10.17234/RadoviZHP.47.32
  http://bib.irb.hr/datoteka/792842.RZHP_47_2__6_MIHAL_BRANDL_675_710-2.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=12450 | http://hrcak.srce.hr/radovi-zhp
  WOS:000373808900005
  Scopus ID:2-s2.0-84961848637
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 391900
  Brandl, Naida Mihal ;
  Review: Vesna Miović and Ivan Čerešnješ, Research, Inventory and Cataloguing Documents of the Criminal Court Registers. ‘Lamenta Criminalia post terraemotum’, ‘Diversi e possesso de Criminale’ and ‘Criminalia’ in the State Archives of Dubrovnik Involving Jewish Litigants (1667–1808). Ljubljana: Research and Documentation Center JAS, 2016 / Dubrovnik annals, 2018 (2018), 22 ; str. 192-193.
  http://bib.irb.hr/datoteka/968972.Review.pdf | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=302707
  edit
 2. 391390
  Brandl, Naida Mihal ;
  Recenzija knjige: Ivan Čerešnješ, Vesna Miović, Research, Inventory and Cataloguing Documents of the criminal Court Registers. 'Lamenta Criminalia post terraemotum', 'Diversi e possesso de Criminale' and 'Criminalia' in the State Archives of Dubrovnik involving Jewish Litigants (1667–1808) / Novi Omanut : prilog židovskoj povijesti i kulturi, 132 (2016) (2016) ; str. 11-11.
  http://bib.irb.hr/datoteka/842989.omanut_132a.pdf | http://www.zoz.hr/home.php?content=content&term=33&key=14&key1=33
  edit
 3. 319590
  Brandl, Naida Mihal ;
  Dva fonda za proučavanje poslijeratne židovske povijesti iz Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 6 (2012), 21.
  edit
 4. 319587
  Brandl, Naida Mihal ;
  Cionistički lideri u Zemlji Izrael / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, (2009), 11.
  edit
 5. 319586
  Brandl, Naida Mihal ;
  Kristalna noć / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 4 (2008), 9.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 319344
  Brandl, Naida Mihal ;
  Die Natur der jüdischen Identitäten in den kroatischen Ländern im langen 19. Jahrhundert / Internationales Kulturhistorisches Symposiuon Mogersdorf. Kaposvár : Herausgeber und Verleger: Somogy Megyei Közgyűlés, 2009, str. 65-70.
  [Naziv skupa: Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1914 (30.6-3.7.2009. ; Balatonszárszó, Mađarska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/539734.Die_Natur_der_jdischen_Identitten_in_den_kroatischen_Lndern_im_langen_19._Jahrhundert.doc
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 365588
  Brandl, Naida Mihal ;
  Kairska geniza: izvor za mediteransku povijest, kulturu i religiju / 2015IX. Mediteranski korijeni filozofije. Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015, str. 52-55.
  http://bib.irb.hr/datoteka/760070.MKF2015-knjizica-sazetaka.pdf
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379092
  Brandl, Naida Mihal ;
  Jewish elites in Zagreb from 1941 until 1945 / Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej. Katowice–Kraków–Warszawa : Instytutu Pamięci Narodowej, 2017, str. 185-208.
  http://bib.irb.hr/datoteka/784382.Elity-zydowskie_program_EG_internet.pdf
  edit
 2. 365576
  Brandl, Naida Mihal ;
  Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države / 2015Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države. Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2015., str. .
  edit
 3. 365586
  Brandl, Naida Mihal ;
  Židovski identiteti u Hrvatskoj iza Drugog svjetskog rata / 2015Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina - europski izazovi. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015, str. 167-194.
  http://bib.irb.hr/datoteka/728764.Brandl_-_Zid_identiteti_iza_WWII.pdf
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 319796
  Brandl, Naida Mihal ;
  Židovi u Hrvatskoj / Hrvatska enciklopedija, sv. 11. Zagreb : Leksikografski Zavod Miroslav Krleža, 2009., str. 821-824.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365581
  Brandl, Naida Mihal ;
  Recenzija knjige: Ivan Čerešnješ, Vesna Miović, Research, Inventory and Cataloguing Documents of the criminal Court Registers. 'Lamenta Criminalia post terraemotum', 'Diversi e possesso de Criminale' and 'Criminalia' in the State Archives of Dubrovnik involving Jewish Litigants (1667–1808) / 2016Novi Omanut : prilog židovskoj povijesti i kulturi, 132 (2016).
  http://bib.irb.hr/datoteka/842989.omanut_132a.pdf | http://www.zoz.hr/home.php?content=content&term=33&key=14&key1=33
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 365583
  Brandl, Naida Mihal ;
  Duško Kečkemet kao povjesničar splitskih i dalmatinskih Židova / 2016Brački zbornik, (2016).
  edit
 2. 365584
  Brandl, Naida Mihal ;
  Jewish elites in Zagreb from 1941 until 1945 / 2017Proceedings from the International conference Jewish elites and Jewish community leaders during the Second World War (1939-1945). (2015)
  [Naziv skupa: International conference Jewish elites and Jewish community leaders during the Second World War (1939-1945) , Krakow, Poland, October 27-29, 2015.]
  Program konferencije
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19