Šoštarić, Sanja - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 380028
  Šoštarić, Sanja ;
  Azijada: orijentalni imaginarij Pierrea Lotija / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, (2017), 49=183, 1 ; str. 59-68.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000415910700006
  edit
 2. 365094
  Šoštarić, Sanja ; Pavlović, Cvijeta ;
  Recepcija opusa Paula Bourgeta u Hrvatskoj / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 55 (2016) , 1-3 : str. 157-175.
  edit
 3. 365652
  Šoštarić, Sanja ;
  Deux traductions croates de la 'Chanson d’automne' / L'Actualité Verlaine. Zagreb, 2016, 7 ; str. 29-32.
  edit
 4. 375595
  Šoštarić, Sanja ; Le Calve Ivičević, Evaine ;
  Vies d'une feuille morte : traductions et recréations en croate de Chanson d'automne / 2016Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LXI (2016.) ; str. 133-147.
  http://bib.irb.hr/datoteka/874811.Le_Calve_i_Sostaric_SRAZ_2016_1.doc
  edit
 5. 393493
  Šoštarić, Sanja ;
  Paul Bourget u francuskom književnom polju na kraju 19. stoljeća / Književna smotra, 46 (2014), 174 (4) ; str. 109-119.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 318935
  Šoštarić, Sanja ; ;
  Andreï Makine između Rusije i Francuske / Philological Studies / Filološke studije. Skopje [etc.] : Institut za makedonska literatura, (2008), 2 ; str. 79-88.
  edit
 2. 318938
  Šoštarić, Sanja ; ;
  (Ne)moć književnosti / Petnaest dana: ilustrirani časopis za umjetnost, kulturu i animaciju u kulturi. Zagreb, 2010, 1-2 ; str. 12-17.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365654
  Šoštarić, Sanja ; Šoštarić, Sanja ;
  Francuska književnost u prijevodima pripadnika splitskog kulturnog kruga / Split i Vladan Desnica 1918.-1945.: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2015. Split : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu ; FF press, 2016 ; str. 171-183.
  [Naziv skupa: ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391894
  Šoštarić, Sanja ;
  Francuski naturalisti i antinaturalisti u hrvatskom književnom kanonu / Komparativna povijest hrvatske književnosti. Književni kanon. Zbornik radova XX. Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 101-113.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 365650
  Šoštarić, Sanja ; ;
  Pierre Loti - Azijada / . Zagreb: Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2016; str. 189-192.
  edit
 2. 319904
  Šoštarić, Sanja ; ;
  François Weyergans – Boksačka demencija / . Zagreb: Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2012; str. 147-150.
  edit
 3. 319903
  Šoštarić, Sanja ; ;
  Gilles Leroy – Zola Jackson / . Zagreb: Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2011; str. 127-129.
  edit
 4. 319900
  Šoštarić, Sanja ; ;
  Pierre Charras - Franzov rekvijem / . Zagreb: Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2010; str. 87-100.
  edit
 5. 319899
  Šoštarić, Sanja ; ;
  Pierre Charras - Laku noć, mili prinče / . Zagreb: Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2008; str. 113-116.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 379137
  Šoštarić, Sanja ;
  Od slave do zaborava : recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta / / Zagreb : Ex libris, 2017. - 423 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532841299.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 358092
  Šoštarić, Sanja ; Pavlović, Cvijeta [ths] ;
  Recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta u Francuskoj od 1881. do 1914. : doktorski rad / Zagreb, 2016
  Rad u Repozitoriju
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 391892
  Šoštarić, Sanja ;
  Blago sretnima / . - .Heureux les heureux
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 319887
  Leroy, Gilles ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Najdraži gradovi / Gradovi, sela, dvorci. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2012 ; str. 217-221.
  edit
 2. 319411
  Todorov, Tzvetan ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Književnost u opasnosti / Petnaest dana: ilustrirani časopis za umjetnost, kulturu i animaciju u kulturi. Zagreb, 2010, 1-2 ; str. 8-11.
  edit
 3. 319893
  Moura, J.-M ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Kulturna imagologija: pokušaj povijesne i kritičke sinteze / Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju. Zagreb : Srednja Europa., 2009 ; str. 151-168.
  [Naziv skupa: ur. Davor Dukić]
  edit
 4. 319890
  Pageaux, D.-H ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Od kulturnog imaginarija do imaginarnog / Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju. Zagreb : Srednja Europa., 2009 ; str. 125-150.
  [Naziv skupa: ur. Davor Dukić]
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 242916
  Brković, Ivana ; [edt, trl]Dukić, Davor ; [edt, trl, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, trl]Šoštarić, Sanja ; [trl]Blažević, Zrinka ; [edt, trl]
  Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979684.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 378750
  Makine, Andreï ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Zemlja i nebo Jacquesa Dormea : roman / Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2017. - 178 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532602906 ; 9789532961324 .
  edit
 2. 394503
  Reza, Yasmina ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Blago sretnima : roman / Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2019. - 148 str. ; 20 cm. ISBN: 978-953-260-329-3.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 405383
  Drieu La Rochelle, Pierre ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Nemirni plamen ; popraćeno zapisom Zbogom Gonzagueu / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2019. - 132 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601411 (Disput); 9789532960341 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 2. 376098
  Makine, Andreï ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Zemlja i nebo Jacquesa Dormea / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2017. - 178 str. ; 20 cm. ISBN: ISBN 978-953-260-290-6.
  edit
 3. 363101
  Loti, Pierre ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Azijada / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2016. - 200 str. ; 20 cm. ISBN: 978-953-260-274-6.
  edit
 4. 325712
  Aubry, Gwenaelle ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Podjele / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2014. - 159 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532602098 (Disput); 9789532960808 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 5. 333249
  Triolet, Elsa ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Spletke sudbine : dnevnik jedne egoistice / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2014. - 128 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532602241 (Disput); 9789532960884 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 6. 292053
  Makine, Andreï ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Knjiga kratkih vječnih ljubavi / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2013. - 135 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532960723 (Društvo).- 9789532601886 (Disput).
  edit
 7. 277979
  Weyergans, François ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Boksačka demencija : roman / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2012. - 150 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601619 (Disput); 9789532960457 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 8. 264103
  Leroy, Gilles ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Zola Jackson / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2011. - 129 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601411 (Disput); 9789532960341 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 9. 259565
  Charras, Pierre ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Franzov rekvijem / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2010. - 100 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601121 (Disput); 978-953-7067-81-6 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 10. 259568
  Charras, Pierre ; Šoštarić, Sanja [trl] ;
  Laku noć, mili prinče / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2008. - 116 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532600643 (Disput); 978-953-7067-81-6 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:37