Lulić, Josipa - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 375504
  Lulić, Josipa ;
  Reljefni prikazi Merkura s drugim štapom na području Rimske Dalmacije / Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu, Zbornik Dana Cvita Fiskovića VI. Zagreb, FF Press, 2016, str 9-16.
  edit
 2. 366417
  Lulić, Josipa ;
  Theorizing Romanisation. Cognition and Cultural Change in Roman Provinces: A Case of Religious Change in Roman Dalmatia / 2015Processes of Cultural Change and Integration into Roman World. Leiden, Boston : Brill, 2015, str. 20-38. http://dx.doi.org/10.1163/9789004294554-003

  Scopus ID:2-s2.0-85028026923
  edit
 3. 335430
  Lulić, Josipa ;
  Dalmatian Silvanus: A Cognitive Approach to Reinterpretation of the Reliefs Representing Silvanus from Roman Dalmatia / U: Platts, Hannah ; Pearce, John ; Barron, Caroline ; Lundock, Jason ; Yoo, Justin (ur.). Proceedings of the Twenty-Third Annual Theoretical Roman Archaeology Conference.. Oxford i Philadelphia : Oxbow Books, 2014, str. 37-51.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312496
  Lulić, Josipa ;
  Mate Zekan, Vizionarova misija. Fra Aloysius (Lujo) Marun (1857. – 1939.). Utemeljitelj hrvatske nacionalne arheologije / The Visionary's Mission. Fra Aloysius (Lujo) Marun (1857 – 1939). The founder of early Croatian archaeology. Muzej HAS, Split, 2008. / U: Kuntić Makvić, Bruna (ur.). Studia varvarina 1. Zagreb : Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (Dissertationes et Monographiae 4), str. 166-170.
  edit
 2. 309610
  Maraković, Nikolina ; Basić, Ivan ; Lulić, Josipa ;
  Edukacijske radionice „Prepoznavanje, istraživanje i prezentacija arheoloških nalaza – primjer Sv. Marije Velike u Balama“ projekta „IRCLAMA“ Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu (Bale – Galižana, 2008./2009.) / Hrvatski arheološki godišnjak, 6 (2009 [2011]), str. 723-727.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 348506
  Lulić, Josipa ; Jurković, Miljenko [ths] ;
  Aspekti religijske skulpture na prostoru rimske Dalmacije u vrijeme Rimskog carstva : doktorski rad = Aspects of the religious sculpture in Roman province of Dalmatia in the Roman empire : doctoral thesis / Zagreb, 2015
  Rad u Repozitoriju
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-26 06:15:37