Sekulić Sović, Martina - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 378865
  Erdeljac, Vlasta ; Peti-Stantić, Anita ; Willer Gold, Jana ; Sekulić Sović, Martina ;
  Imageability asymmetry in mental lexicon of croatian aphasics and healthy speakers / . Philological Studies , 15 (2017), 2 ; 219-236.
  edit
 2. 365517
  Sekulić Sović, Martina ; Erdeljac, Vlasta ; Hećimović Hrvoje ;
  Medijalni temporalni režanj kao neuralni korelat leksičko-semantičke obrade apstraktnosti i konkretnosti kod osoba s epilepsijom / 2016Govor : časopis za fonetiku, 33 (2016), 1 ; str. 39-66.

  Scopus ID:2-s2.0-85019991461
  edit
 3. 365532
  Sekulić Sović, Martina ; Erdeljac, Vlasta ;
  Leksičko-semantička obrada kod osoba s epilepsijom medijalnog temporalnog režnja / Suvremena lingvistika, 42 (2016), 81 ; str. 43-65.

  Scopus ID:2-s2.0-84978761949
  edit
 4. 365535
  Bilić, Marinela ; Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ;
  Reprezentacijski sustavi dvojezičnih govornika hrvatskog i njemačkog / Govor : časopis za fonetiku, 32 (2015), 2 ; str. 131-153.
  http://hrcak.srce.hr/165982

  Scopus ID:nema cijeli broj 32(2)
  edit
 5. 365345
  Hitrec, Ida ; Knežević, Ana ; Pupovac, Milorad ; Sekulić Sović, Martina ; Simeon, Ivana ;
  Koliko kontēkstā ima u shizofreniji? Analiza diskursa osobe koja boluje od shizofrenije. / Suvremena lingvistika, 41 (2015), 80 ; str. 87-103.
  http://hrcak.srce.hr/150140

  Scopus ID:2-s2.0-84952791083
  edit
 6. 369420
  Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ; Willer Gold, Jana ; Biočina, Zdravka ; Čolović, Nina ; Dragojević, Ema ; Feldman, Eva ; Jelovac, Tara ; Masnikosa, Irina ; Rosandić, Dorotea ;
  Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom / Govor : časopis za fonetiku, 31 (2014), 1; str. 29-47.

  Scopus ID:2-s2.0-84927511481
  edit
 7. 308023
  Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ;
  Syntactic-semantic relationships in the mental lexicon of aphasic patients / Clinical Linguistics and Phonetics, 22 (2008), 10-11 ; str. 795-803.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 369207
  Simeon, Ivana ; Knežević, Ana ; Hitrec, Ida ; Sekulić Sović, Martina ;
  Procjena specifičnih jezičnih obilježja u shizofreniji : prikaz slučaja / Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Knjižica sažetaka / HDPL. Zagreb : Srednja Europa , 2015, (2015); str. 53-53.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365548
  Hitrec, Ida ; Knežević, Ana ; Sekulić Sović, Martina ; Simeon, Ivana ;
  Procjena specifičnih jezičnih obilježja u shizofreniji / Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 309-319.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 369712
  Erdeljac, Vlasta ; Peti-Stantić, Anita ; Willer Gold, Jana ; Sekulić Sović, Martina ;
  Effects of varying stimuli in imageability processing in Croatian aphasics / . - .15th International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) Conference
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-07-17 18:45:39