Jurčević, Jana - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379741
  Jurčević, Jana ;
  Sound Symbolism of Contemporary Communication : Croatian Imitative expressions in Computer-mediated Communication / Second International Workshop on Language, Music and Computing, Sankt-Peterburg, Rusija, 2017.
  edit
 2. 365598
  Jurčević, Jana ;
  Discourse Markers in Computer-mediated Communication: The Case of Abbreviations / The Intercultural Pragmatics Journal, (2016).
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 365600
  Bertoša, Mislava ; Miškulin Saletović, Lucia ; Jurčević, Jana ;
  Koncept vode u reklamama za njegu tijela / Zadarski filološki dani 6
  edit
 2. 335923
  Bertoša, Mislava ; Miškulin Saletović, Lucia ; Jurčević, Jana ;
  Personal Names in Multimodal Advertising Texts /
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-24 21:45:30