Putarek, Vanja - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393311
  Putarek, Vanja ;
  Pregled teorijskih okvira i suvremenih pristupa za poticanje konceptualnog i proceduralnog znanja u matematici / Psihologijske teme, 27 (2018), 3 ; str. 453-479. http://dx.doi.org/10.31820/pt.27.3.6
  http://pt.ffri.hr/index.php/pt/article/view/430 | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310904
  edit
 2. 366433
  Putarek, Vanja ; Keresteš, Gordana ;
  Self-perceived popularity in early adolescence: accuracy, associations with loneliness, and gender differences / Journal of social and personal relationships, 33 (2016), 2 ; str. 257-274.
  WOS:000373920500006
  Scopus ID:2-s2.0-84957805049
  edit
 3. 366531
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos uključenosti u učenje fizike s ciljevima postignuća, subjektivnom vrijednosti i zavisnim samopoštovanjem / Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 25 (2016), 1 ; str. 107-129. http://dx.doi.org/10.5559/di.25.1.06
  WOS:000376049800006
  Scopus ID:2-s2.0-84969199736
  edit
 4. 309955
  Putarek, Vanja ; Keresteš, Gordana ;
  Tko je popularan u ranoj adolescenciji? Povezanost percipirane popularnosti sa spolom i usamljenosti / Društvena istraživanja, 21 (2012), 4 ; str. 949-968. http://dx.doi.org/10.5559/di.21.4.07
  Elektronička verzija članka
  WOS:000209070800007
  Scopus ID:2-s2.0-84876463378
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379627
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Students' engagement in learning physics: a subject-specific approach / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 193-203.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917339.Pavlin-Bernardi_Putarek_Rovan_Petrievi_i_Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit
 2. 380077
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Personality and engagement in learning physics: the mediating effect of achievement goals / 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings. Zadar : University of Zadar, 2017, str. 205-215.
  http://bib.irb.hr/datoteka/917342.Petrievi_Rovan_Pavlin-Bernardi_Putarek__Vlahovi-teti_2017.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390499
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Zvonar, Marija ;
  Perfekcionizam i uključenost u učenje matematike: medijacijska uloga straha od matematike i samoefikasnosti / 4. Dani obrazovnih zannosti. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2018, str. 78-78.
  edit
 2. 390502
  Putarek, Vanja ; Pavlin‐Bernardić, Nina ; Tunjić, Luka ;
  Uloga motivacijskih čimbenika u predviđanju akademskog nepoštenja srednjoškolaca / XXI. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2018, str. 85-85.
  http://www.unizd.hr/Portals/29/2016/2018/XXI.%20Dani%20psihologije-%20Knjiga%20sa%C5%BEetaka.pdf?ver=2018-05-23-112031-100
  edit
 3. 390632
  Džida, Marija ; Kapović, Iva ; Putarek, Vanja ;
  Aspekti socijalnog ponašanja i položaja u vršnjačkoj skupini te problematično korištenje društvenih mreža i razloga korištenja društvenih mreža / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 108.
  edit
 4. 379143
  Erceg, Inja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Putarek, Vanja ;
  Elektroničko nasilje na društvenim mrežama i moralno rasuđivanje adolescenata / 25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Zadar : Hrvatsko psihološko društvo, 2017, str. 127-127.
  edit
 5. 379639
  Kozina, Mihael ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Ispitna anksioznost i percepcija nastavnog procesa: spolne razlike i odnos sa školskim postignućem / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 149.
  edit
 6. 373220
  Putarek, Vanja ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Rovan, Daria ;
  Uloga ciljeva postignuća u odnosu između osjetljivosti na potkrepljenje i uključenosti u učenje fizike / 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 183-183.
  edit
 7. 379162
  Putarek, Vanja ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg, Inja ;
  Social networks use and mental health in adolescence: Motives and outcomes / 38th STAR Conference. Hong Kong, 2017, str. 43.
  edit
 8. 379629
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ;
  The role of perfectionism in the achievement motivation / 8th International Conference on Education and Educational Psychology. Porto, Portugal, 11-14.10.2017.
  edit
 9. 373217
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Petričević, Ema ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Konstrukcija i validacija Skale uključenosti u nastavu fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 110-110.
  edit
 10. 373216
  Petričević, Ema ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos perfekcionizma, ličnosti učenika i ciljeva postignuća s uključenošću učenika pri učenju fizike / XX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2016, str. 111-111.
  edit
 11. 373252
  Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Kozina, Mihael ;
  Predictors and consequences of test anxiety / 37th STAR Conference. Zagreb : Medicinska naklada, 2016, str. 161-161.
  edit
 12. 373209
  Pavlin-Bernardić, Nina ; Putarek, Vanja ;
  Što vic čini smiješnim? Provjera nekih postavki teorije benigne povrede / 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija starenja - pogled u budućnost. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2015, str. 175-175.
  edit
 13. 373251
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Odnos zavisnog samopoštovanja s ciljevima postignuća i uključenošću učenika pri učenju fizike / 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2015, str. 193.
  edit
 14. 335555
  Cujzek, Marina ; Putarek, Vanja ; Jelić, Margareta ;
  Možemo li plesom i/ili sportom zaštititi vlastito mentalno zdravlje? / U: Slišković, Ana (ur.). XIX. Dani psihologije u Zadru. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2014, str. 87.
  [Naziv skupa: XIX. Dani psihologije u Zadru (29-31.05.2014. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 15. 335662
  Putarek, Vanja ; Rovan, Daria ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Vlahović-Štetić, Vesna ;
  Povezanost motivacijskih uvjerenja s ponašajnom i emocionalnom uključenosti u učenje matematike / U: Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.). 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014, str. 36-37.
  [Naziv skupa: 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe (5. - 8. 11. 2014. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 16. 318473
  Putarek, Vanja ; Keresteš, Gordana ;
  Polne razlike i korelati percipirane popularnosti u ranoj adolescenciji / Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga sažetaka. Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2013, str. 194-195.
  [Naziv skupa: Savremeni trendovi u psihologiji (11.-13.10.2013. ; Novi Sad, Srbija)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 390633
  Putarek, Vanja ; Oštrić, Ines ;
  Zašto odgađam neodgodivo? Samohendikepiranje ili što sve radimo da ne uspijemo u životu / Psihofestologija 2 – Psihologijska znanost na popularan način. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017 (2), str. 155-159.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8475/1/PsihoFEST_2a.pdf
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 373793
  Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna ; Kozina, Mihael ;
  Predictors and outcomes of test anxiety / Stress and anxiety: coping and resilience . Berlin: Logos, 2017, str. 115-126.
  edit
 2. 366378
  Modić Stanke, Koraljka ; Putarek, Vanja ;
  Odrednice interesa studenata za društveno korisno učenje / International Conference EDUvision 2016 "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations". Ljubljana : EDUvision, 2016, str. 1105-1117.
  http://bib.irb.hr/datoteka/850185.Interes_studenata_za_drutveno_korisno_uenje.pdf | http://www.eduvision.si/Eng
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 390634
  Putarek, Vanja ; Bolf, Tanja ;
  Vježbam, dakle dobro se osjećam! Što tjelesna aktivnost znači za naše tijelo i um? / Psihofestologija 2 – Psihologijska znanost na popularan način. Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017 (2), str. 146-150.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8475/1/PsihoFEST_2a.pdf
  edit
 2. 366536
  Putarek, Vanja ; Oštrić, Ines ; Kamenov, Željka ;
  Tko će se izboriti za mene, ako ne ja? Što je asertivnost i kako je možemo postići? / Psihofestologija. Zagreb : FF press, 2015, str. 90-94.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5233/1/Psihofestologija.pdf
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 335875
  Pavlin-Bernardić, Nina ; [edt]Jokić, Boris ; [edt]Lopižić, Josip ; [edt]Putarek, Vanja ; [edt]Vlahović-Štetić, Vesna ; [edt]
  22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Kako obrazovanju dati boju? - uloga i izazovi za psihologe", Rovinj, 5. - 8. studenog 2014. : knjiga sažetaka / Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. - 320 str. ; 23 cm. ISBN: 9789535507949.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34