Barbarić, Petra - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.04 Stručni članak

 1. 391963
  Barbarić, Petra ; Gvajec, Sandra ;
  Učenje stranog jezika - utjecaj razredne dinamike na uspjeh / Zrno, 29 (2018), 129 (155) ; str. 25-26.
  edit
 2. 391964
  Barbarić, Petra ; Ćirić, Jasna ;
  Film u nastavi stranih jezika / Zrno, 29 (2018), 130-131 (156-157) ; str. 46-47.
  edit
 3. 320066
  Barbarić, Petra ; Gvajec, Sandra ;
  Didaktičke igre u nastavi stranog jezika / Zrno, 28 (2017), 124-125 (150-151) ; str. 40-41.
  edit
 4. 320015
  Barbarić, Petra ; Jelovčić, Ines ;
  Slika i riječ za trajnije pamćenje / Školske novine : tjednik za odgoj i obrazovanje , 64 (2013), 5(2870).
  edit
 5. 320069
  Barbarić, Petra ; Kužić, Tina ;
  Učenje engleskog jezika kao stranog jezika kroz učenje o stranim kulturama / / Zrno, 23/24 (2013), 103/104 ; str. 53-54.
  edit
 6. 320061
  Barbarić, Petra ;
  Analiza pjesme A. G. Matoša "Poznata neznanka" / Bjelovarski učitelj, 14 (2009), 1 ; str. 24-31.
  edit
 7. 320054
  Barbarić, Petra ;
  Analiza novele VII, 2 iz Dekamerona Giovannija Boccaccia / Bjelovarski učitelj, 13(2008), 3 ; str. 55-60.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 320025
  Jelovčić, Ines ; Barbarić, Petra ;
  Presentation Techniques and Topics in EAP / Proceedings of the Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013, str. 88-96.
  [Naziv skupa: Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391976
  Barbarić, Petra ; Matijević, Ana, prevoditeljica ;
  Usage of idioms in teaching Intercultural aspects in LSP courses /
  [Naziv skupa: 9th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures,(20.-21.09.2018.; Celje, Slovenia)]
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 365473
  Kužić, Tina ; Barbarić, Petra ;
  The importance of culture classes in EAP courses /
  [Naziv skupa: 18th Annual HUPE Conference, 15.-18.04. 2010., Opatija, Croatia, ]
  edit
 2. 365475
  Kužić, Tina ; Barbarić, Petra ;
  Introducing Learning Stations into the EAP clasroom /
  [Naziv skupa: 17th Annual HUPE Conference, 16.-19.04. 2009., Opatija, Croatia, ]
  edit

Prijevodi

2.02 Stručna monografija

 1. 320640
  Battista Ilić, Aleksandar ; [edt]Barbarić, Petra ; [trl]
  Study guide 2009/2010 Zagreb : University of Zagreb, Academy of Fine Arts, 2009. - 40 str.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-18 13:15:34