Centar za obrazovanje nastavnika bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367298
  Mindoljević Drakulić, Aleksandra ; Keleuva, Slobodanka ;
  Psihološki aspekti iskustva kliničke smrti / Socijalna psihijatrija, 44 (2016), 3 ; str. 208-218.
  http://hrcak.srce.hr/165953

  Scopus ID:2-s2.0-84989936622
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318167
  Matešić, Krunoslav ;
  Čestina uporabe psihodijagnostičkih sredstava u Republici Hrvatskoj - Pregled aktualnog stanja / U: Jelčić, Dubravko ; Tomić, Franjo ; Jakobović, Snježana ; Zrnić, Aco (ur.). Radovi zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi. Zagreb-Požega : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012, str. 161-168.
  [Naziv skupa: Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi (16.10.2010. ; Požega, Hrvatska)]
  edit
 2. 316941
  Matešić, Krunoslav ;
  Aktualno stanje u uporabi psihodijagnostičkih sredstava od strane psihologa zaposlenih u službama socijalnog rada u Republici Hrvatskoj / U: Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela (ur.). Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici. Osijek : Studij psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku ; Društvo psihologa Osijek, 2010, str. 279-282.
  [Naziv skupa: III. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja (25.-27.11.2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 3. 316942
  Matešić, Krunoslav ;
  Klasifikacija psiholoških mjernih instrumenata za utvrđivanje PTSP-a / U: Kolesarić, Vladimir (ur.). Nasilje nad djecom i među djecom. Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2010, str. 235-240.
  [Naziv skupa: II. znanstveno-stručni skup Nasilje nad djecom i među djecom (10.10.2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 317115
  Matešić, Krunoslav ;
  Osamdeset godina primjene psiholoških testova u službi profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj / Zbornik radova - Conference Book - 80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi ; 80 years of Lifelong Career Guidance in the Republic of Croatia: New Challenges and Approaches. Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2011., str. 13-15.
  [Naziv skupa: Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje - Lifelong Career Guidance (16. lipnja 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 393860
  Mindoljević Drakulić, Aleksandra ;
  Granice i povrede granica u psihoanalizi / Socijalna psihijatrija, 44(2016), 3.
  edit
 2. 308859
  Matešić, Krunoslav ;
  Wechsler-Bellevue skala inteligencije odraslih, Forma I i II. Zagreb: Narodne novine, 1960. / Klinička psihologija, 2 (2009), 1-2 ; str. 103-105.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 310245
  Matešić, Krunoslav ;
  Marta Muchow / Psiholog, 3-4 (2013), 38-39 ; str. 51-52.
  edit
 2. 310246
  Matešić, Krunoslav ;
  23. godišnja ETPG konferencija / Suvremena psihologija, 16 (2013), 1 ; str. 143-145.
  edit
 3. 308967
  Matešić, Krunoslav ;
  Psihotehnika - osvrt na njezin nastanak, uspon i prestanak - 1. dio / Psiholog, 1-2 (2010.), 28-29 ; str. 57-59.
  edit
 4. 308968
  Matešić, Krunoslav ;
  Psihotehnika - osvrt na njezin nastanak, uspon i prestanak - 2. dio / Psiholog, 3-4 (2010.), 30-31 ; str. 49-51.
  edit
 5. 308337
  Matešić, Krunoslav ;
  Wilhelm Maximilian Wundt (1832.-1920.) / Psiholog - Hrvatski psihologijski magazin, 27 (2009), 2 ; str. 47-49.
  edit
 6. 308338
  Matešić, Krunoslav ;
  Objavljen WISC-IV-HR / Psiholog - Hrvatski psihologijski magazin, 27 (2009), 2 ; str. 40-42.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 358759
  Mindoljević Drakulić, Aleksandra ; Zubac, Dalibor [aft] ;
  Školska fobija / Zagreb, : Medicinska naklada : Filozofski fakultet, FF press, 2016. - XIV, 134 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531767460 .
  edit

Uredništva

Prijevodi

Ostalo

Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44