Centar za strane jezike bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365936
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Miris Ladina na Balkanu / 2015Novi Omanut : prilog židovskoj povijesti i kulturi, XXII (2015), 2 ; str. 9-10.
  http://bib.irb.hr/datoteka/759869.Miris_Ladina_na_Balkanu_-_-_Laura_Papo_Bohoreta.docx | http://www.zoz.hr/home.php%3Fcontent%3Dcontent%26term%3D33%26key%3D14%26key1%3D33
  edit
 2. 310231
  Radman, Vivijana ;
  Ivana Brlić-Mažuranić, le consentement - cadre du refus = Ivana Brlić-Mažuranić : pristajanje kao okvir nepristajanja / Most, 3-4 (1998), str. 150-155.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 391963
  Barbarić, Petra ; Gvajec, Sandra ;
  Učenje stranog jezika - utjecaj razredne dinamike na uspjeh / Zrno, 29 (2018), 129 (155) ; str. 25-26.
  edit
 2. 391964
  Barbarić, Petra ; Ćirić, Jasna ;
  Film u nastavi stranih jezika / Zrno, 29 (2018), 130-131 (156-157) ; str. 46-47.
  edit
 3. 391959
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Judeo-španjolski na Katedri za judaistiku / Ruah Hadaša, XIII (2018), 43 ; str. 5-6.
  edit
 4. 320066
  Barbarić, Petra ; Gvajec, Sandra ;
  Didaktičke igre u nastavi stranog jezika / Zrno, 28 (2017), 124-125 (150-151) ; str. 40-41.
  edit
 5. 379471
  Miholjančan, Tina ;
  EAP writing: Using mind maps to enhance student's paraphrasing skills / Journal of the IATEFL ESP SIG (Autumn 2016-Winter 2016, (2016) ; 48 ; str 34-38)
  edit
 6. 365938
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Sefardski specijaliteti u sarajevskom restoranu / 2016Ha-kol : glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 143 (2016), Siječanj-veljača 2016 ; str. 33-34.
  http://bib.irb.hr/datoteka/804271.hakol_hrana_prijelom.pdf
  edit
 7. 365939
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Ladino / 2016Ruah Hadaša, 12 (2016), 35 ; str. 26-29.
  edit
 8. 365941
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Radionica: Jevrejska umjetnost i tradicija / 2016Ruah Hadaša, 12 (2016), 35 ; str. 21-22.
  edit
 9. 365942
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Sefardi jučer-danas-sutra / 2015Ha-kol : glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, Ožujak-travanj 2015 (2015), 139 ; str. 13-14.
  http://bib.irb.hr/datoteka/794632.HaKol_antisemitizam.pdf
  edit
 10. 365944
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Proslava 450. godišnjice Židovske općine u Sarajevu / 2015Ha-kol : glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, Prosinac 2015 (2015), 142 ; str. 31-32.
  http://bib.irb.hr/datoteka/794631.450_godina.pdf
  edit
 11. 365966
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Laura Papo Bohoreta i Flory Jagoda / 2015RUAH HADAŠA / GLASILO ŽIDOVSKE VJERSKE ZAJEDNICE BET ISRAEL U HRVATSKOJ, listopad 2015 (2015), 32 ; str. 55-56.
  edit
 12. 320015
  Barbarić, Petra ; Jelovčić, Ines ;
  Slika i riječ za trajnije pamćenje / Školske novine : tjednik za odgoj i obrazovanje , 64 (2013), 5(2870).
  edit
 13. 320069
  Barbarić, Petra ; Kužić, Tina ;
  Učenje engleskog jezika kao stranog jezika kroz učenje o stranim kulturama / / Zrno, 23/24 (2013), 103/104 ; str. 53-54.
  edit
 14. 318950
  Ćirić, Jasna ;
  Upotreba šansone u nastavi francuskoga jezika / Strani jezici , 39 (2010), 3 ; str. 193-197.
  edit
 15. 319061
  Fabrio, Arijela ;
  Ženskost kao stil pisanja : Neke od različitosti stila i jezika ženskog pisma na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Italiji / Književna smotra , 42 (2010), 2(156) ; str. 75-80.
  edit
 16. 318962
  Jelovčić, Ines ;
  Strani jezik struke : analiza stavova studenata = English for specific purposes : student attitude analysis / Metodika , 11 (2010), 20(1) ; str. 44-55.
  Elektronička verzija članka
  edit
 17. 318921
  Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
  Poučavanje stranoga jezika i računalo : vještina slušanja / Strani jezici , 39 (2010), 4 ; str. 295-306.
  edit
 18. 320061
  Barbarić, Petra ;
  Analiza pjesme A. G. Matoša "Poznata neznanka" / Bjelovarski učitelj, 14 (2009), 1 ; str. 24-31.
  edit
 19. 319062
  Fabrio, Arijela ;
  Svjedokinja 20. stoljeća Elsa Morante : vraćanje duga romanu Povijest (La storia, izd. Einaudi, Torino,1974) u nas neprevedenome / Književna republika , 7 (2009), 7/9 ; str. 225-228.
  edit
 20. 319001
  Šnjarić, Mirjana ;
  Entwicklung der Kollokationskompetenz im Fremdsprachenunterrichtn / Strani jezici , 38 (2009), 3 ; str. 277-284.
  edit
 21. 320054
  Barbarić, Petra ;
  Analiza novele VII, 2 iz Dekamerona Giovannija Boccaccia / Bjelovarski učitelj, 13(2008), 3 ; str. 55-60.
  edit
 22. 318951
  Ćirić, Jasna ; Jelovčić, Ines ;
  Primjena časopisa Adesso u nastavi talijanskoga jezika / Strani jezici , 37 (2008), 4 ; str. 367-374 .
  edit
 23. 318998
  Šnjarić, Mirjana ;
  Kollokationen als teil der Wortschatzarbeit / Strani jezici , 37 (2008), 1 ; str. 55-62 .
  edit
 24. 319002
  Šnjarić, Mirjana ;
  Didaktička obrada pripovijedaka za nastavu njemačkoga jezika : Genies in der Schule / Strani jezici , 37 (2008), 2 ; str. 101-109 .
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 379478
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Halberstadt - sve na halb... / Ruah Hadaša, Rujan 2017 (2017), 41 ; str. 38-40.
  edit
 2. 379482
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Ladino na Karibima? Upravo tako! / Ruah Hadaša, Rujan 2017 (2017), 41 ; str. 36-37.
  https://issuu.com/betisrael/docs/ruah41
  edit
 3. 365964
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Kako su bosanski Sefardi slavili židovske blagdane / 2015Ha-kol: glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 141 (2015), listopad 2015 ; str. 43-44.
  http://bib.irb.hr/datoteka/781327.hakol_novi_prijelom.pdf | file:///C:/Users/Jagoda/Downloads/hakol_novi_prijelom.pdf
  edit
 4. 393451
  Večerina Tomaić Jagoda ;
  Laura Papo Bohoreta - Prva sefardska feministkinja / Autograf.hr Novinarstvo s potpisom, 22. listopad 2014 (2014) ; str. 1-5.
  http://bib.irb.hr/datoteka/755106.Laura_Papo_Bohoreta_-_za_Autograf.docx | http://www.autograf.hr/laura-papo-bohoreta-prva-sefardska-feministkinja/ | http://www.autograf.hr/laura-papo-bohoreta-prva-sefardska-feministkinja/
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379214
  Miholjančan, Tina ; Pleše Dubravka ;
  The role of teachers in teaching English for academic purpose - past and present / Zbornik radova s 30. Međunarodnog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. (Rijeka, Hrvatska, 12.-14. svibnja 2016.), str. 297-307.
  [Naziv skupa: 30. Međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.(Rijeka, Hrvatska, 12-14 svibnja 2016.)]
  edit
 2. 365689
  Šnjarić, Mirjana ;
  Kollokationen in der Phraseologie / Jezik kultura i književnost u suvremenom svijetu : zbornik radova = Language, culture, and litereture in the modern world : proceedings. Zagreb : Učiteljski fakultet, 2015, str. 277-292.
  [Naziv skupa: Međimurski filološki dani II. = Međimurje Philology Days II (26.04.2013., Čakovec, Croatia)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379247
  Miholjančan Tina ; Pleše, Dubravka ; Plićanić Mesić, Azra ;
  Rethinking the roles of the LSP practitioner with regard to internationalization of higher education Proceedings of 1st International conference of the Slovene association of LSP teachers. Languages for specific purposes: opportunities and challenges of teaching and research. 2018, Str. 29-36.
  [Naziv skupa: 1st International conference of the Slovene association of LSP teachers. (Rimske Toplice, Slovenia, 18-20 May 2017.)]
  edit
 2. 379462
  Jelovčić, Ines ; Miholjančan, Tina ;
  Teaching academic writing in ESP courses: the power of paragraph / Languages for specific purposes in higher education. Current trends, approaches and issues. (Brno, Czech Republic, 10-11 November 2017).Conference proceedings
  [Naziv skupa: Languages for specific purposes in higher education. Current trends, approaches and issues (Brno, Czech Republic, 10-11 November 2017.)]
  edit
 3. 379234
  Miholjančan, Tina ; Jelovčić, Ines ;
  Mind mapping the way to effective writing and presentation skills in ESP / Languages for specific purposes in higher education. Current trends, approaches and issues, (Brno, Czech Republic, 10.-11. November 2017.). Conference proceedings
  [Naziv skupa: Languages for specific purposes in higher education. Current trends, approaches and issues, (Brno, Czech Republic, 10.-11. November 2017.)]
  edit
 4. 365451
  Miholjančan, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ; Fabrio, Arijela ;
  Group work activities in LSP courses / Proceedings of the 9th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia, 2016., str. 176-180.
  [Naziv skupa: 9th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia, 2016.]
  edit
 5. 393448
  Miholjančan, Tina ; Pleše, Dubravka ; Bagić, Gabriela ;
  THE USE OF TED TALKS IN ESP COURSES / Proceedings of the Ninth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, 2016, str. 168-175.
  [Naziv skupa: The Ninth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures (Maribor, Slovenia 2016)]
  edit
 6. 391966
  Špiranec, Ivana ; Jelovčić, Ines ;
  How to Keep their Brains Ticking over? On the Use of Quotes in ESP / The Importance of Learning Professional Languages for Communication between Cultures /N. Gajšt, A. Plos, P. Vičič (ur.). Maribor, 2016, str. 253-258.
  [Naziv skupa: The Importance of Learning Professional Languages for Communication between Cultures (22.-23.09.2018; Maribor, Slovenija)]
  edit
 7. 365458
  Kužić, Tina ;
  EAP writing : teaching strategies for effective paraphrasing / IATEFL 2015 Conference Selection, Manchester, UK, 2015., str. 34-35.
  [Naziv skupa: 49th International IATEFL 2015 Conference, Manchester, UK, 11-14 April, 2015]
  edit
 8. 336177
  Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ; Fabrio, Arijela ;
  The Use of Podcasts in LSP Courses / Proceedings of the 7th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2014, str. 174-180.
  [Naziv skupa: 7th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2014]
  edit
 9. 336178
  Kužić, Tina ; Pleše, Dubravka ;
  Challenges of teaching an ESAP and EGAP course / Proceedings of the 7th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2014, str. 168-174.
  [Naziv skupa: 7th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2014]
  edit
 10. 320021
  Jelovčić, Ines ; Ćirić, Jasna ;
  Academic listening in language for Academic purposes / Proceedings of the Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013, str. 97-104.
  [Naziv skupa: Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013]
  edit
 11. 320025
  Jelovčić, Ines ; Barbarić, Petra ;
  Presentation Techniques and Topics in EAP / Proceedings of the Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013, str. 88-96.
  [Naziv skupa: Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013]
  edit
 12. 322238
  Landsman Vinković, Mirela ; Plićanić Mesić, Azra ;
  Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht der Deutschlernenden (eine Umfrage) / "Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU : Unterrichtspraktische und Sprachenpolitische Auswirkungen" KDV Info, Jg. 21, Nr. 40/41, 2012. Zagreb : KDV, Zagreb, str. 171-175.
  [Naziv skupa: XX. Internationale Jubiläumstagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes (19. - 21. 10. 2012. ; Zagreb)]
  edit
 13. 322206
  Pleše, Dubravka ; Plićanić Mesić, Azra ; Landsman Vinković, Mirela ;
  Incorporating Cultural Elements into Teaching Foreign Languages to University Students / Proceedings of the 6th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2013, str. 265-270.
  [Naziv skupa: 6th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2013]
  edit
 14. 320028
  Pleše, D ; Jelovčić, Ines ;
  Academic English in Sciences and Humanities after Seven Years of Bologna at the University of Zagreb /
  [Naziv skupa: Proceedings of the 5th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 20 and 21 September 2012]
  edit
 15. 320039
  Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
  Films : the Intercultural Dimensions of Teaching and Learning in an LSP Course / Proceedings of the 4th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2011, str. 136-139.
  [Naziv skupa: 4th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2011]
  edit
 16. 320049
  Ćirić, Jasna ;
  L'emploi du texte litteraire en classe de francais langue etrangere /
  [Naziv skupa: Proceedings of the 3rd International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2010]
  edit
 17. 320042
  Kužić, Tina ; Plićanić Mesić, Azra ;
  Enhancing the Learner's Cultural Competence through Technology / Proceedings of the 3rd International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2010, str. 6.
  [Naziv skupa: 3rd International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 2010]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391976
  Barbarić, Petra ; Matijević, Ana, prevoditeljica ;
  Usage of idioms in teaching Intercultural aspects in LSP courses /
  [Naziv skupa: 9th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures,(20.-21.09.2018.; Celje, Slovenia)]
  edit
 2. 391975
  Jelovčić, Ines ; Miholjančan, Tina ; Pleše, Dubravka ;
  Factors of successful Acquisitions in students of University of Zagreb - integrative and instrumental motivation /
  [Naziv skupa: 9th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures,(20.-21.09.2018.; Celje, Slovenia)]
  edit
 3. 365453
  Pleše Dubravka ; Miholjančan, Tina ; Jelovčić Ines ;
  Fears and anxieties of university students in learning English for professional purposes /
  [Naziv skupa: 9th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures,(20.-21.09.2018.; Celje, Slovenia)]
  edit
 4. 365968
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Laura Papo Bohoreta - između Cionizma i lokalpatriotizma / Jevrejska zajednica u BiH: 1565-2015.
  http://bib.irb.hr/datoteka/781330.Sazetak_za_konferenciju_u_Sarajevu.docx
  edit
 5. 365969
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  The efforts of Laura Papo Bohoreta in maintaining the Judeo-Spanish language in Bosnia / Minority Languages in Education and Language Learning - Challenges and New Perspectives
  http://bib.irb.hr/datoteka/763655.Izlaganje_na_engleskom_-_Beograd.docx
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 379495
  Večerina-Tomaić, Jagoda ;
  Memory and Gender / Creating Memories in Early Modern and Modern Art and Literature. Beograd : Ben Gurion University of Negev, Filozofski fakultet u Beogradu, 2017, str. 73-73.
  edit
 2. 365934
  Jelovčić, Ines ; Pleše, Dubravka ;
  Let's (pre)fix English! / 24th Annual HUPE Conference
  edit
 3. 365935
  Jelovčić, Ines ; Pleše, Dubravka ;
  Discourse Markers in EAP/ESP / 23rd Annual HUPE Conference
  edit
 4. 319389
  Večerina, Jagoda ;
  Laura Papo Bohoreta - La primera feminista sefardí / U: The World Union of Jewish Studies (ur.). The Sixteenth World Congress of Jewish Studies. Jeruzalem : Tzophia Leibovitch, 2013, str. 156-156.
  [Naziv skupa: The Sixteenth World Congress of Jewish Studies (28. 07. - 02. 08. 2013. ; Jeruzalem, Izrael)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/642077.Laura_Papo_Bohoreta_-_La_primera_feminista_sefard.pdf
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 379066
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Od Austera do Boreja / Od Austera do Boreja. Zagreb : Biakova, 2017, str. 26-385.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379064
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  The efforts of Laura Papo Bohoreta in preserving the Judeo-Spanish language / Minority languages in education and language learning: challenges and new perspectives. Beograd : Filološki Fakultet u Beogradu, 2017, str. 237-244.
  http://bib.irb.hr/datoteka/886108.Za_monografiju_Beograd_engleski.docx
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 318992
  Plićanić Mesić, Azra ;
  Integracijski tečajevi - njemačka politika integracije emigranata / U: Granić, Jagoda, ur. (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost = Language policy and language reality. Zagreb : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009., str. 674-683.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379492
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Međunarodna konferencija / Ruah Hadaša, XII (2017), 39 ; str. 44-45.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 364850
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Bohoreta : najstarija kći / Zagreb : Židovska vjerska zajednica Bet Israel : Skaner studio, 2016. - 127 str. : ilustr ; 24 cm. ISBN: 9789537926090 ; 9789537080563 .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 379526
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  New Sephardic stories / Berlin : Lambert Academic Publishing, 2018. - 116 str. ISBN: 9783659587238.
  edit
 2. 379513
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Laura Papo Bohoreta, en el confín de mundos, culturas y lenguas / Beau Bassin : Editorial Académica Española, 2017. - 69 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9783659056697.
  edit

3.14 Pozvano predavanje na stranom sveučilištu

 1. 391465
  Večerina Tomaić, Jagoda ;
  Jezično nasljeđe Sefarda u Bosni: ladino / Pozvano predavanje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 365469
  Miholjančan, Tina ;
  Enhancing tertiary level writing skills /
  [Naziv skupa: 24th Annual HUPE Conference, 08.-10.04. 2016., Šibenik, Croatia, ]
  edit
 2. 365471
  Miholjančan, Tina ; Bagić, Gabriela ;
  Using CALL to facilitate (inter)cultural learning /
  [Naziv skupa: 24th Annual HUPE Conference, 08.-10.04. 2016., Šibenik, Croatia, ]
  edit
 3. 365478
  Pleše, Dubravka ; Miholjančan, Tina ;
  The role of teachers in teaching English for academic purposes - past and present / Book of Abstracts, HDPL 2016, str. 69.
  [Naziv skupa: Language in Research and Teaching.30th International HDPL conference 2016 (12.14. May 2016; Rijeka, Croatia)]
  edit
 4. 365473
  Kužić, Tina ; Barbarić, Petra ;
  The importance of culture classes in EAP courses /
  [Naziv skupa: 18th Annual HUPE Conference, 15.-18.04. 2010., Opatija, Croatia, ]
  edit
 5. 365475
  Kužić, Tina ; Barbarić, Petra ;
  Introducing Learning Stations into the EAP clasroom /
  [Naziv skupa: 17th Annual HUPE Conference, 16.-19.04. 2009., Opatija, Croatia, ]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 365955
  Večerina-Tomaić, Jagoda ;
  Laura Papo Bohoreta y su romancero / 4th International Summer School of Sephardic studies
  http://bib.irb.hr/datoteka/774199.LAURA_PAPO_BOHORETA_I_SU_ROMANSERO_HALBERSTADT.pptx
  edit

Uredništva

Prijevodi

1.04 Stručni članak

 1. 365508
  Droysen, Johann Gustav ; Kužić, Tina [trl] ;
  Pregled načela povijesti / Pro tempore (Zagreb) , 10/11 (2016) ; str. 376-397.
  edit
 2. 319201
  Grele, Ronald J ; Kužić, Tina [trl] ;
  Što je "dobar" intervju? / Pro tempore (Zagreb) , 10/11 (2016) ; str. 17-21.
  edit
 3. 319209
  Aguirre Rojas, Carlos Antonio ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
  Braudelov longue durée u zrcalu : dugo trajanje s onu stranu "življenog" i "otuđenog" vremena / Pro tempore (Zagreb) , 7 (2010/2011), 8/9 ; str. 71-83.
  edit
 4. 319198
  Hughes, Jonathan R. T ; Kužić, Tina [trl] ;
  Arthur Cole i povijest poduzetništva / Pro tempore (Zagreb) , 7 (2010/2011), 8/9 ; str. 39-48.
  edit
 5. 319211
  Mathis, Franz ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
  Poduzetnici i poduzeće : što nas uči povijest? / Pro tempore (Zagreb) , 7 (2010/2011), 8/9 ; str. 53-59.
  edit
 6. 319196
  Magris, Claudio ; Fabrio, Arijela [trl] ;
  Habsburški mit u modernoj austrijskoj književnosti / Pro tempore (Zagreb) , (2009), 6/7 ; str. 286-307.
  edit
 7. 319197
  Morante, Elsa ; Fabrio, Arijela [trl] ;
  Povijest / Književna republika , 7 (2009), 7/9 ; str. 229-257.
  edit
 8. 319212
  Schmidtke, Sabine ; Landsman Vinković, Mirela [trl] ; Plićanić Mesić, Azra [trl] ;
  Zapadnjačka konstrukcija Maroka kao krajobraza slobodne homoerotike / Pro tempore (Zagreb) , (2009), 6/7 ; str. 242-267.
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 365531
  Grele, Ronald J ; Kužić, Tina [trl] ;
  Razgovor / Pro tempore (Zagreb) , 10/11 (2016) ; str. 173-184.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 365516
  Vranješ-Šoljan, Božena ; Miholjančan, Tina [trl] ;
  Croatian students societies in Vienna in the 19th century / The entangled histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th century) = Verflechtungsgeschichte : Wien, Zagreb und Budapest (18.-20. Jahrhundert) / editor Iskra Iveljić. Zagreb : FF Press, 2015, str. 357-378.
  edit

1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

 1. 319194
  Benigni, Roberto ; Kombol, Mihovil [trl] ; Fabrio, Arijela [com , trl] ;
  Il mio Dante : (Moj Dante) / Književna republika (Zagreb) , 8 (2010), 10/12 ; str. 232-251.
  edit
 2. 319195
  Magris, Claudio ; Fabrio, Arijela [trl , com] ;
  Beskrajno putovanje (L'infinito viaggiare) / Književna republika (Zagreb) , 8 (2010), 7/9 ; str. 271-295.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 320640
  Battista Ilić, Aleksandar ; [edt]Barbarić, Petra ; [trl]
  Study guide 2009/2010 Zagreb : University of Zagreb, Academy of Fine Arts, 2009. - 40 str.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 319199
  Toyne, Simon ; Kužić, Tina [trl] ;
  Ključ : [sudbina čovječanstva je u rukama jedne žene] / Zagreb : Znanje, 2012. - 410 str. ; 23 cm. ISBN: 9789533246123 (meki uvez) : .
  edit

Ostalo

1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

 1. 319194
  Benigni, Roberto ; Kombol, Mihovil [trl] ; Fabrio, Arijela [com , trl] ;
  Il mio Dante : (Moj Dante) / Književna republika (Zagreb) , 8 (2010), 10/12 ; str. 232-251.
  edit
 2. 319195
  Magris, Claudio ; Fabrio, Arijela [trl , com] ;
  Beskrajno putovanje (L'infinito viaggiare) / Književna republika (Zagreb) , 8 (2010), 7/9 ; str. 271-295.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44